fredag 9 december 2016

Blandat från den humanitära stormakten om "eliten", forskningsbankrutten, skolan, kyrkan och bibliotekenFr. Snaphanen - Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

7 december - Gunnar Sandelin skriver

Idag börjar marknadsföringen av “Haveriet”, en unik antologi där skribenter gått samman för att ge en helhetsbild av läget i landet. Jan Tullberg, Ilan Sadé, Dick Erixon, Tanja Bergkvist, Mons Krabbe är några av namnen. Och så har jag och tidigare ledarskribenten Marika Formgren en gemensam och uppgraderad text om medias svek mot den svenska underklassen. Förläggaren Andreas Swedberg ska samordna datum för en releaseträff någon dag de kommande veckorna. Återkommer med info om det.Snaphanen: Boken kan beställas här:


Fr. Snaphanen i övers. fr. danska
En turkisk författarinnas uppgörelse med islam och den västliga eliten.
En av de mest utmärkande rösterna  i den tyska invandrings-  och islamdebatten är turkiskfödda Necla Kelek, som 2001 blev doktor i sociologi och 2005 blev känd i hela Tyskland för boken ”Die fremde Braut” (Den främmande bruden). Här beskriver hon hur Islam skapar slavliknande förhållanden för turkiska och kurdiska kvinnor i Tyskland och hindrar integrationen, och boken gav författaren det prestigefyllda "Scholl Award" (uppkallad efter syskonparet, som år 1944 avrättades för anti-nazistiska aktiviteter 1)).

Men den gav också författaren en hel del kritik och rasande angrepp från den del av den akademiska eliten, som hade gjort invandrarforskning till sitt levebröd.

Nu är det för första gången publicerat en bok på danska av Necla Kelek "Kulturens kaos", med utvalda tal och skrifter 2005-11, och bakom utgivandet står det innovativa förlaget  "Ellekær".

Här kan man bland annat läsa om 60 'migrationsforskares´ öppna brev till Kelek från 2006, i vilket de kritiserar henne för att skapa en förgiftad miljö för turkiska invandrare genom att mena att dåligt integrerade är ett socialt problem.


Men i sitt svar till forskarna, "De har gjort det möjligt för andras lidande", anklagar hon dem i gengäld för att ha misslyckats med att göra stor fältarbete bland Tysklands tusentals förtryckta turkiska kvinnor och underlåtit att ställa kritiska frågor, eftersom "sådana frågor inte passar in i migrantforskarnas ideologiska program för mångkulturalism”. Läs mer

1)Här kan du läsa om syskonen Scholl på Jan Millds hemsida som är som ett uppslagsverk.

I&M Vetenskaplig bankrutt
En av mina husgudar, medicinteoriprofessorn Bruce G. Charlton, gav för några år sedan ut en liten bok, där han påstod att vetenskapens era var över: ”Not even trying …, the corruption of real science”. Det som hänt är att forskningsmiljöerna byråkratiserats och att det blivit ett överordnat intresse att leverera rätt budskap, det vill säga inte några obekväma ”sanningar”, som gör att universitet och högskolor riskerar att dra på sig negativ kritik. Det kan nämligen få en snöbollseffekt. Om en högskola får dåligt rykte söker sig inte studenterna dit, vilket i sin tur medför att anslagen minskas. Här spelar så kallade ”peer reviews”, alltså omdömen om forskningsrapporter och andra meriteringar från kollegor, en stor roll. Så­dana styrs av många intressen, utöver de rent vetenskapliga.
För att den vetenskapliga kvaliteten ska kunna upprätthållas är det nödvändigt att forskare med sina upptäckter kan gå mot strömmen, det vill säga bedriva obekväm forskning och offentliggöra sina forskningsresultat utan risk för repressalier. Att detta inte är möjligt i Sverige har jag egna erfarenheter av.
Nyligen har jag också läst vad som drabbat Jacob Nordangård, som doktorerat vid Linköpings universitet. För tolv år sedan började han att engagera sig i kampen för en grönare miljö och gick med i miljöpartiet. Han intresserade sig för permakultur, småskaliga jordbruk och ekobyar. När han ansökte om en doktorandtjänst vid Linköpings universitet blev han antagen. Efterhand som han upptäckte att klimatfrågan inte var så självklar som han antagit och när hans forskningsresultat blev kända, kallnade relationen till såväl andra doktorander som till lärarna. För dem var tron på att koldioxidutsläppen leder till en klimatkatastrof oomkullrunkelig, trots att det enda som forskarna är ense om är att de inte vet vad som kommer att hända med klimatet i framtiden. Jacob Nordangård gjorde klar sin forskarutbildning och lyckades också, trots motstånd, få sin doktorsavhandling godkänd. I dag har han lämnat Linköpings universitet och misstänker att det under lång tid framöver kommer att berättas skräckhistorier om hur det hade tagit sig in en ”klimatförnekare” på institutionen. Läs mer av inlägget
Gustaf Fridolin - det stora skämtet

Utbildningsminister Fridolin erkänner i dagens TV1 Nyheter: 20 procent av 15-åringarna är analfabeter, kan inte läsa och skriva en ordentlig mening.
Ministern, och hela regeringen, tror att det är fel på skolsystemet eller på lärarna. Ingen av dem tror att invandrarelever har låg intelligens. Det är ett lagbrott att framföra den tanken.Hela artikeln

Debatt: ”Skolan brutalt dålig”

Bibliotekarie hotas med avsked, föreslog muslimlära sig svenska

INRIKES. En bibliotekarie i en skånsk kommun som uppmanade en muslimsk tonårspojke att lära sig svenska har varnats och hotats med avsked för att ha brutit mot värdegrunden. Bibliotekarien hade varit med under ett "språkcafé" som kommunen anordnar. Den unge mannen förklarade då att han var trött eftersom han hade uppmärksammat Aashura, en högtid som går ut på att muslimer piskar och slår sig själva blodiga. Sverige idag

Läs:
Kyrkorna går samma undergång till mötes som nybiblioteken och Morgan Johansson har lovat att förinta kristendomen.  När Antje Jackelén skulle vigas till ärkebiskop kom mitran på sned. Kanske var det Guds invändning mot valet av henne!!!


Tagen eder till vara för falska profeter, som komma till eder i fårakläder, men invärtes äro glupande ulvar. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar