onsdag 21 december 2016

Kriget är redan här i väst. Angela Merkel och Berlinterrorn. Ärkebiskopen i Sverige - vem är hon egentligen?Nästa krig är redan här

Mark Steyn säger rakt ut om  Berlinterrorn: “They died because of the recklessness of a western political class…” Ändå fortsätter den politiska klassen att skicka sina medborgare i döden. Det är därför vi inte längre orkar höra dem vrida händer. "Jag är djupt oroad", sade Merkel klädd i svart. "Vi måste nu stå tillsammans." Stå tillsammans med dig själv! Det finns en sak att göra och ju längre det dröjer kommer fler att dö.   Save Christmas by ending Islamic immigration.  (Rädda julen genom att upphöra med muslimsk invandring)Läs mer

Från Snaphanen den 8 december 2016

The next Yugoslavia
Mark Steyn skrev:

Varför klappade Bosnien ihop i den värsta slakten i Europa sedan andra världskriget? Under de trettio åren  innan sammanbrottet hade bosnienserber  minskat från 43 procent till 31 procent av befolkningen, medan bosniska muslimer hade ökat från 26 procent till 44 procent. I en demokratisk era, kan man inte bryta demografin - utom genom inbördeskrig.  Serberna räknade ut det, så som andra kontinenteuropéer kom att göra  under de kommande åren: om man inte kan fortplanta sig snabbare än fienden, slakta dem. Problemet som Europa står inför är att Bosniens demografiska profil är nu modell för hela kontinenten.

Min bok handlar inte om vad jag vill ska hända, men vad jag tror kommer att hända. Med tanke på fascismen, kommunismen och etnisk rensning på Balkan, är det inte svårt att förutse att det neo-nationalistiska uppsvinget som redan pågår i delar av Europa någon gång kommer att ta en våldsam form ... Jag tror att all tillbakagång till neo-fascism kommer att vara ineffektiv och därför endast en tillfällig ljusglimt  i den obevekliga omvandlingen av kontinenten. Snaphanen

 Merkel Government Still In Denial


Sandor Herold:  Hycklarnas julafton

"ISLAM GEHÖRT ZU DEUTSCHLAND"
sagt av Angela Merkel.

Just nu firar hycklarna sin julafton ett par dagar före den ordinarie. Nu står lands- och folkförrädarna med den kanske största i spetsen, Angela Merkel, och spelar upp sin falska sorg och förtvivlan över det senaste attentatet utfört av ännu en islamisk vilde, denna gång i Berlin.Läs hela detta utmärkta inlägg”Sex ha orsakerna till olyckorna i Sverige varit, äro och skola vara:
1, Egennytta
2. Dolskt hat.
3. Förakt för lagarna.
4 Liknöjdhet för det allmännas bästa.
5. Tanköst gynnande av utlänningar.
6. Inrotad avundsjuka mot landsmän.”
(Johannes Magnus, 1500-talets början.)Asylkaos

Svenska kyrkans mesta vänsteraktivist Ärkebiskop Antjé Jackelén tycker inte att repatriering ska gälla här i vårt land. Ju fler icke kristna vi tar emot desto bättre. Man ska tala med dem som sedan skär huvudet av dig.
Den nya nationella samordnaren för extremism heter Ann Carlstedt.
Ärkebiskop Antje Jackelén vill tillbaka till nivåerna innan asylkaoset ströps av regeringen.
Svenska kyrkan startar "julupprop" för kraftigt ökad invandring
Publicerad 14 december 2016 kl 10.10
Sveriges kristna råd, som samlar landets kristna kyrkor, startade idag en namninsamling för att återigen öka asylinvandringen från tredje världen till Sverige
Ärkebiskop Antje Jackelén är i Sveriges Radio tydlig med att målet är en "tillbakagång till det som var mer normalt innan den tillfälliga lagen kom", det vill säga under asylkaoset.
– När vi talar som kyrkor så gör vi inte det som politiker utan vi gör det för att driva det kristna budskapet där en bärande tanke är att vi människor är skapta för att leva tillsammans, säger den tydligt vänsterprofilerade ärkebiskopen till SR.
Men utåt sett är kraven mer luddiga: "att ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv, att praktiska hinder mot familjeåterförening ska undanröjas, samt att ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro".
Beslutet att genomföra Juluppropet togs i förra veckan av en enig styrelse för Sveriges kristna råd. Uppropet är undertecknat av 13 kyrkoledare från de fyra kyrkodelarna, lutherska Svenska kyrkan, frikyrkorna, katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna.
År 2005 genomförde Sveriges kristna råd ett "påskupprop" för ökad invandring från tredje världen som samlade 160.000 namnunderskrifter.Fria Tider

Svenska folket bör fråga sig vart vi ska ta vägen om inte den kristna kyrkan värnar om de kristna.

Här kan du läsa mer om ärkebiskopen:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar