lördag 10 december 2016

Ondskan gömmer sig bakom de goda = politiskt korrekta. Vems intressen tjänar de?
Vad betyder ordet ”nog”? Är Sverige fullt? Är Norden fullt? Är vi för många människor? Vi är 25 miljoner människor som bor i Norden.

Jag flyger ofta över den svenska landsbygden och det skulle jag vilja råda fler att göra. Där finns oändliga fält och skogar. Där finns mer plats än man kan föreställa sig. De som hävdar att landet är fullt, de bör visa var det är fullt.” SvD från december 2014 - Dagens citat: Fredrik Reinfeldt


I ÖC den 8 december skriver Ernst Klein om ”En försvunnen superhjälte”. Vem kan det vara?
 Berömvärd. Reinfeldt med sin nya bok "Det nya livet".<br /><div class="byline italic">Bild: TT</div>

”Det märkliga är nu att den här boken förbigås med nästan total tystnad i den svenska debatten i motsats till författarens rätt bleka memoarbok”.

Fredrik Reinfeldt är den i särklass mest framgångsrika ledaren för Moderata samlingspartiet.
Han lyckades vända en rejäl valförlust under sin företrädare till en seger i sitt första val och kom sedan att som statsminister leda en borgerlig alliansregering under åtta år. Ändå är det som om Reinfeldt nu två år efter sin avgång blivit något av en icke-person.
Hans parti verkar helst av allt vilja glömma att han någonsin funnits. En av hans närmaste medarbetare har gått ut offentligt och förklarat att han skäms över att ha företrätt Reinfeldts politik i invandringsfrågorna.

Uttrycket Nya moderaterna hörs numera sällan eller aldrig. Hans gamla partivänner skäms av allt att döma över det framgångsrecept som förde deras parti till regeringsmakten.

Fredrik Reinfeldt står modigt fast vid sin ståndpunkt från regeringstiden. I sin nya bok argumenterar han kraftfullt för hur positivit det är för Sverige med en konstant ström av invandrare. Med rätta förundras han över hur andra länder som kanske ännu mer än Sverige behöver invandring för att kompensera låga födelsetal minst lika hårdnackat som numera Sverige försöker sätta upp allt högre gränsskydd.Läs hela artikeln

Vem är Ernst Klein?  Han är farbror till journalisten och prästen HelleKlein. Här kan du läsa mer om henne och andra hatfyllda feminister.

Ondskan gömmer sig bakom godhetens potemkinkulisser
Det svenska samhället splittras och faller sönder till följd av att det drabbats av en kollektiv godhetspsykos som snart har fått hela landets etablissemang att tappa kontakten med verkligheten.
När vi lyssnar på nyheterna i Public Service får vi numer dagliga bevis för ett patologiskt tillstånd som blir allt djupare och som på allvar hotar stabiliteten i samhället. I förra veckan fick den tidigare statsministern Fredrik Reinfeldt lägga ut texten i det goda TV-programmet Skavlan. Hans globalistiska verklighetsfrånvända välvilja saknar gräns. Han vill att alla gränser på jorden som i ett trollslag skall tas bort och alla människor skall förbrödras och öppna sina hjärtan för varandra. Sverige skall ha helt öppna gränser tycker den gode Reinfeldt från sin skyddade överklasstillvaro. Den politiskt korrekte djupt underdånige Skavlan ställde inte en kritisk fråga – det gör inte dagens journalister.

.. En annan god person ur samhällets elit Advokatsamfundets generalsekreterare den fina överklassdamen Anne Ramberg gick nyligen i ett blogginlägg till hätsk attack mot riksdagsledamoten Hanif Bali (M). Hon menade att hans samtalston hör hemma i rännstenen och konkluderar med att bruna råttor tittar alltför ofta upp ur sina hålor. Samtidigt efterlyser den fina damen som på detta sätt kastar invektiv omkring sig, en mer hyfsad debatt. Advokatsamfundet har tagit avstånd från damens uttalande, men av någon outgrundlig anledning får hon sitta kvar.

…Alla gränser måste bort och vårt samhälle måste stå helt öppet för alla lyckosökande unga män som vill komma hit. Vår medelklass och våra gamla får maka på sig och släppa till av sin levnadsstandard för att försörja de som väljer att komma. 

..Sveriges elit har sakta men säkert glidit in i en allvarlig masspsykos, där våra ledare inom politik, kultur, media och även näringsliv allt mer tävlar om vem som kan vara godast – givetvis på vanligt folks bekostnad. Det är ju knappast Rambergs lyxbil som brinner i förorterna. Jag vet inte säkert när det här fenomenet började, det går säkert flera decennier tillbaka. 

Ps!Den fjärdedel av svenska folket som kommer att rösta på SD 2018 är inte rasister som de goda vill få oss att tro, utan de är bara de som betalar priset för den goda elitens utopiska humanitära stormaktsdröm.DS Hela artikeln på Anthropecene
Aftonbladet - Arbetskraften - De nyanlända

 Bildresultat för Nyanlända flyktingar

Bildresultat för Nyanlända flyktingar

Det brakar åt helvete
om de inte får jobb”

”Jim Frölander, 57, har något uppgivet och samtidigt humoristiskt över sig, och han är full av dådkraft, energi vibrerar kring honom, och alla dessa signaler han utsänder är resultatet av hans arbete.
Han är integrationskoordinator i Filipstad.
– Vet du hur många av våra nyanlända som behövde socialhjälp när de var klara med etableringsfasen, det vill säga när de teoretiskt skulle vara redo att gå ut på arbetsmarknaden? 98 procent. Men det är inget unikt för Filipstad. Så är det i hela Sverige.” Aftonbladet – Reportage Peter KadhammarOm Peter Kadhammar kan du läsa följande:
Av dem som DSM:s räknar som nyckelpersoner i Gramsci-Vänsterns svenska nätverk (av vilka dock några med större eller mindre sannolikhet kan klassas som f d alternativt avhoppare) återfinns inte mindre än 12 på ARENA:s lista över en gång Sveriges häftigaste maoister, nämligen: Robert Aschberg, Pelle Andersson, Anders Björnsson, Peppe Engberg, Jan Guillou, Carl Hamilton, Peter Kadhammar, Jan Myrdal, Göran Rosenberg, Marita Ulvskog, Jörgen Widsell, Mats Örbrink.

Hur ska det går för svenskarna?
Samtidigt som det arbetas hårt för att ge nyanlända jobb så har Försäkringskassan dragit in sjukpenning för 4000 människor under årets nio första månader. Soldatmamma

 Ättestupan, Sveriges djävulska plan på att förinta åldringar.

 ”Personal på äldreboende blockerade larm – äldre skulle ”fostras”

De äldre på vårdhemmet i Malmö larmade och larmade – men ingenting hände. Anledningen: personalen hade satt i system att blockera och strunta i larmen. En äldre rullstolsburen kvinna fick vänta på toalettbesök upp till en timme. Även då det rapporteras om dessa brister på vissa av våra äldreboenden så är köerna dit alltjämt långa. Rubrikerna återkommer skrämmande ofta om gamla människor som förtvivlar.Soldatmamma

Chris Forsne: Ättestupan
Vi blundar för så mycket i Sverige, men kan vi verkligen fortsätta att blunda inför denna väl planerade ättestupa? Är det vad vi vill ska drabba våra föräldrar och så småningom oss själva?
Runt omkring mig ser jag i dag hårt arbetande 30 och 40-åringar som fruktar för sin ålderdom då de ser hur deras far och morföräldrar har det. Hur kunde vi hamna här? Hur länge ska vi låta den svagaste gruppen i samhället, många utan släktingar som kan slåss för dem, behandlas så här grymt och respektlöst? Varför är det så tyst bland alla anhöriga? Från de som i sitt dagliga arbete ser problemen? Varför finns det inte en vredens folkstorm mot vad en del av våra äldsta utsätts för? Hela artikeln på Ledarsidorna

Patrik Engellau
Dagorder - Sverige har länge varit besatt av PK-sekten.
PK-sektens världsuppfattning påminner om andra fundamentalistiska religioners – till exempel kristendomens före 1500-talet och islams idag – däri att den hellre litar till sina heliga doktriner än till vetenskap och beprövad erfarenhet när dessa kommer i konflikt med varandra samt att dess tänkande har monopolanspråk och därför påbjuder målmedveten missionsverksamhet. Ett bärande inslag i missionsverksamheten – såväl när det gäller PK-ismen som islam – är att framställa de troende som rena och de otrogna som mindervärdiga och motbjudande. De otrogna förtjänar ingen mänsklig respekt utan bör i stället föraktas och förmås att blygas över sin vedervärdighet. De otrogna – sådana som jag – ska skämmas. (Jäpp, Nina Björk på DN Kultur uppmanade mig att ”inte rädas skammen” eftersom den kunde leda mig till omvändelse.) Läs mer av inlägget
Läs:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar