torsdag 27 juli 2017

Olle Ljungbeck: Det självförhärligande och självöverskattande patrasket. Sveket mot svenska folket är så oerhört stort så det saknar motstycke i historien.
Aldrig tidigare har svenska ledare svikit sitt folk på detta sätt.

 
Sveket genomsyrar hela det svenska samhället från regering, riksdag, skolan, rättsväsendet, massmedia, kommuner, landsting och alla myndigheter. (Kommentar tidigare på denna blogg)
Så här skriver Olle Ljungbeck bl.a.

Sällan har vi fått oss så mycket självskryt serverat som när Stefan Löfven hade sin presskonferens med anledning av Alliansens misstroendeförklaring mot tre ministrar. Understatement brukar användas när någon gör ett påstående men då tar till i underkant som t ex; "Einstein var inte helt obegåvad". Men så "ödmjuk" är inte varken Alliansen eller de Röd-gröna.

Kontentan av hans presskonferens blir med andra ord - ingen förändring. Hotet från tiotusentals icke civiliserade våldsbenägna invandrare kvarstår.

När därför Morgan Johansson (den kanske lataste och mest improduktive minister vi någonsin haft) skall redogöra för nuvarande och kommande ansvarsområde - utan att blygas det minsta - förklarar att han ser den nya namnlagen som det främsta han gjort och känner en otrolig stolthet över detta, tar man sig för pannan. Denna överdrift går knappast att överträffa. Men det visar också på hans litenhet när han inte förmår värdera betydelsen av de uppgifter han är satt att utföra!

Han har tills nu också varit migrationsminister. Vi lovades att 80.000 individer som ej beviljats asyl skulle utvisas. Kan det i nuläget röra sig om några tusen!

Han är också justitieminister och därmed ansvarig för rättsväsendet. Vi har i dag en kriminalitet bland invandrare som gör att vi måste gå till Mexico etc för att få en jämförelse. Svenska kvinnor, män, flickor och pojkar har sammantaget utsatts för tusentals brott hittills och ingen minskning kan skönjas, i stället ökar kriminaliteten för varje dag! Och denne arbetsskygge och inkompetente individ får nu ett utökat ansvarsområde! Om det mot någon borde riktas en misstroendeförklaring så är det ju mot denne "minister". Trots detta utnämnde Löfven honom till en av de dugligaste.

Det säger åtskilligt också om Löfvens förmåga att göra de rätta prioriteringarna, vilket borde vara en av en statschefs viktigaste egenskaper.

Ygeman som om möjligt är ännu mer inkompetent och handlingsförlamad blir nu gruppledare för socialdemokraterna i riksdagen! Det är som att tillsätta en kamikazepilot mot det egna partiet.

Försvarsminister Peter Hultqvist går Natoivrarnas ärenden när han nästan saknar nog starka superlativ för att skrämma oss med vilken fara Ryssland utgör. Man skulle kunna tro att han också gjorde detta för att  mildra kritiken från Alliansen och på så sätt få sitta kvar. Ryssland är inget hot mot Sverige. Det allvarligaste hotet har vi inom Sveriges gränser - nämligen Sjuklövern med sina bundsförvanter islamisterna.

Talande för Stefan Löfvens agerande och hänsyn till det egna landet och medborgarna är att han inte någon gång nämnde massinvandringens katastrofala följder och vad han skall göra för att förhindra den annars oåterkalleliga katastrofen, trots att han i nästan varje mening betonade hur han tar ansvar för landet.

Kontentan av hans presskonferens blir med andra ord - ingen förändring. Hotet från tiotusentals icke civiliserade våldsbenägna invandrare kvarstår.

Allianspatrasket spelar teater inför allt folket. De riktar misstroende mot tre ministrar och hotar med att avsätta regeringen. Men som vanligt stannar det vid ord.

När Annie Lööf för att hålla skenet uppe om regeringsduglighet och handlingskraft lovar att fälla regeringen ljuger hon oss medborgare rakt i ögonen. Hon gör detta när hon samtidigt betonar att hon aldrig kommer att sitta i en regering som måste stödja sig på Sverigedemokraterna. Alla vet att då kan Alliansen inte heller regera.

Lögnen, handlingsförlamningen, kränkningen och förräderiet mot Sveriges medborgare har nu blivit synonymt för Sjuklövern.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 

Fr.Snaphanen i övers. fr. danska:

Och ganska snart kan vi säga "det nationslösa landet”" om landet som uppfann alkoholfrie snaps, den voksenfri generation,  och den rättslösa staten. Det är statsideologi som vi ser här. Jag har ännu inte träffat en vanlig svensk som ”köper” detta. VICE Documents Introduction of Gender-Neutral Kindergartens in Sweden.

813.000 ”nya svenskar” 2017- 2021?
Utöver de 2,2 miljoner som kommit mellan 1980 och 2016. Sverige avskaffar sig självt. Så diskret de kan, men hur döljer man i i slutändan ett nationellt självmord? Det bör tilläggas att Migrationsverkets prognoser aldrig har skjutit för högt. Gunnar Sandelin skriver:

Fortsatt massinvandring
Igår kom Migrationsverkets juliprognos för åren 2017-2021. Den visar på ett fortsatt mycket stort inflöde till Sverige, medan media väljer att rapportera om en viss tillfällig minskning. Så här ser det ut:

Om vi ser verkets normalprognoser för förstagångsansökningar så handlar det totalt om 547.000 personer som vill komma hit. 151.000 av dem är asylsökande, 234.000 är anhöriga och 162.000 är arbetskraftsinvandrare utanför EU/EES.
Räknar vi med Migverkets högre scenario och tar med de personer som redan finns här och som vill förlänga sina ansökningar, handlar det om totalt 813.000 personer!

Och då räknar vi bara med ärenden som ska avgöras i första instans, d.v.s av Migverket själva, och inte med alla de ärenden som kommer att överklagas till de högre domstolarna. Sedan tillkommer naturligtvis alla som har fått avslag på sina ansökningar, men som inte lämnar landet för det. I år har exempelvis runt hälften av alla asylansökningar beviljas av Migverket.I&M

För den intresserade finns rapporten att ladda ned som pdf: Migrationsverkets prognos 2017-07-26


Olle Ljungbeck: Islam måste ut ur Sverige och skall aldrig få fotfäste i vårt land.


Så här skriver bl.a. Olle Ljungbeck:

Vi alla som älskar vårt land och det vi fått i arv av våra förfäder har en skyldighet och plikt att verka för ovanstående även med de risker detta kan medföra.

En av de viktigaste målsättningarna för var och en av oss. Islam skall aldrig få fotfäste i vårt land. Islam skall ut ur Sverige.

Individers beteenden och samhällssyn individerna emellan är oförenlig med svensk värdegrund (grundlagsfäst och i allmän lagstiftning fastlagd sådan) om den utgår från Islam, Koranen och Muhammed.

För oss svenskar som i dag bevittnar sjuklöverns eländiga hantering av statsskicket - nu närmast med anledning av Transportstyrelsens agerande - kan inte annat än förtvivla över den ruttenhet de uppvisar som skall styra vårt land.

Å ena sidan vill Alliansen avsätta regeringen men vill det ändå inte för då kan de riskera att få ta över och det vill de inte heller!

När man ser denna ändå begränsade händelse (även om konsekvenserna är allvarliga) ställd mot vad migrationen i sin helhet innebär fasar man för framtiden.

Allt sedan 2006 har våldet och kostnaderna ökat i en omfattning som aldrig tidigare tillnärmelsevis haft en sådan gigantisk omfattning.

Trots detta är den verkliga sanningen om den katastrof massinvandringen innebär höljd i dunkel för de svenska medborgarna. Samma hemlighållande och förljugenhet präglar i än högre grad vad massinvandringen hittills inneburit och vad vi har att vänta.

Oron för framtiden stärks ju ytterligare när vi ser sjuklöverns inkompetens och handlingsförlamning så gott som på alla områden. Enbart genom att studera  CV.na för partiledare och ministrar är tillräckligt för att förstå att dessa individer saknar såväl begåvning som initiativförmåga att inneha statens högsta "ämbeten". Inte minst framgår det av dessa, att de aldrig lyckats erhålla tjänster och  uppgifter där det krävts andlingskraft  men också en intellektuell över 90 IQ.

När nu Alliansen kan komma att ta över regeringsmakten så  är ju riskerna inte mindre att följderna av massinvandringen skall sluta i en katastrof i en storleksordning Sverige aldrig tidigare drabbats av.

Alliansen har ju tom vad inte minst beträffar C och L hittills uppvisat ett förhållningssätt rörande invandringen där man snarare vill öka än begränsa denna. Någon ursäkt har de allra minst gett svenska folket för den katastrof de orsakat Sverige och svenska folket. Lägg därtill att vi kan få Anna Batra Kinberg som statsminister med en begåvningsbegränsning vi knappast tidigare sett hos en partiledare tidigare - Per Ahlmark undantagen.

När Alliansen i dag avsätter inkompetenta ministrar i Stefan Löfvens regering bör man betänka följande.

När hon "avsatte" Tomas Tobè som partisekreterare för att rädda sitt eget skinn gjorde hon honom i stället till ordförande i justitieutskottet! På nätet kan den som vill läsa hur jag av denne och den moderata riksdagsledamoten Magnusson närmast blev ärekränkt när jag sakligt och sanningsenligt i media redovisade islamisten Abdisiriak Waberis terror mot
de kvinnliga skoleleverna i Römosseskolan för vilken han var rektor. Jag gjorde det bl a utifrån 7 protokoll i vilka skolinspektionen hade riktat förödande kritik mot honom.

Hur dessa fyra frågor kommer att hanteras av framtida regeringar är av livsavgörande betydelse för Sverige och de svenska medborgarna.


Kostnader för massinvandringen hittills och i  framtiden.

 Kriminaliteten.

 Värdegrunden som den är fastlagd i grundlag och   allmän lagstiftning.

 80 tusen skulle inte få asyl. Vad har skett och när  kan vi förvänta att beslutet genomförts? 

Dessa frågor har ju varit aktuella alltsedan massinvandringen tog sin början. Men ingen av regeringarna hittills har brytt sig om dem. Trots att det är de som avgör Sveriges framtid.

Därför måste vi kräva. En ekonomisk redovisning för kostnaderna hittills och vilka vi kan förvänta. Nya lagar där all kriminalitet där straffvärdet är fängelse ovillkorligen skall resultera i utvisning.

Oeftergivliga krav på att värdegrunds- och hedersbrott ovillkorligen försvinner.
Bland annat barn- och tvångsgifte, kvinnlig och manlig könsstympning, förbud mot klädkoder som burkha, slöja etc, hedersrelaterat våld innebärande att man fråntar individer bestämmanderätten över sitt eget liv, förbud mot religiösa skolor, förbud att välja bostads-
ort, upplösning av parallell/klansamhällen, selektering på grund av kön grundad på kulturella/religiösa/ skäl får ej förekomma. Ej heller mot individens egen vilja.

Vi alla som älskar vårt land och det vi fått i arv av våra förfäder har en skyldighet och plikt att verka för ovanstående även med de risker detta kan medföra.

En av de viktigaste målsättningarna för var och en av oss. Islam skall aldrig få fotfäste i vårt land. Islam skall ut ur Sverige.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle


Bildresultat för Anna Kinberg Batra applåderar i riksdagen