tisdag 24 januari 2017

Olle Ljungbeck: Det totala förfallet i politiken, myndighetsutövningen och journalistiken är ett faktum. Brage Norin om vettvillingarna i Sveriges RiksdagSå här skriver Olle Ljungbeck bl.a. i sitt inlägg

Inget av sjuklöverpartierna lever upp till och hävdar de lagar och grundvärderingar vi såväl grundlagsfäst som beslutat om genom allmän lagstiftning.

 Den som därför röstar på något av dessa partier får räkna med att den katastrof som de orsakat svenska folket genom massinvandringen enbart kommer att förvärras. Har de väl fått makten sviker de än en gång.

De problem som politiker såväl som medier erkänner i dag är bagateller i förhållande till de man hemlighåller till efter valet.

I dagarna har de politiskt korrekta som politiker, journalister och slagordsfeministerna ägnat sig åt att demonstrera mot Trump.

Slagorden som skrikits ut handlar merendels om kvinnors lika rättigheter (som inte minst i Sverige borde vara den högst prioriterade frågan), människors lika värde, ställ upp för människovärdet etc etc.

Det märkliga är emellertid när det gäller de svenska demonstranterna att de har alla dessa  problem och mer därtill i sitt eget land ja i sin omedelbara närhet, som de nu skränande anklagar Trump för att stå bakom men gör inget här hemma utan tiger!

De riktar inte minsta anklagelser mot de som utför brotten - invandrarna - och de som är ansvariga för massinvandringen - politiker i regering och riksdag sedan minst 2005.

Här några exempel på det som sker med rubr "demonstranters" goda minne.

Hedersvåldet som det talats om alltsedan mordet på Fadime år 2002. Detta har bara accelererat. Det beräknas nu att ca 100.000 flickor och pojkar i dag lever under detta förtryck. De får inte umgås med kamrater eller ha en vän som de själva väljer. De lever ständigt under hotet att bli bortgifta ja även innan de nått upp till tillåten "giftasålder".

Fortfarande utsätts flickorna för könsstympning trots att lagen förbjuder detta. (I pojkarnas fall tillåter svensk lag  detta primitiva och sadistiska ingrepp). 

I alla större städer och i ett stort antal mindre sådana och orter styr islamister och fundamentalister hur kvinnor skall vara klädda och föra sig. De islamistiska friskolorna inympar religiösa trosläror så att en framtida integration omöjliggörs. Svenska skolor accepterar att muslimska barn inte får deltaga i gymnastik, idrott, simma dansa etc där pojkar deltar. Miljoner av skattemedel går till islamistiska organisationer och föreningar som motarbetar de värden som vi anser vara grundläggande.

Ungdomskriminaliteten bland invandrare har vuxit myndigheterna över huvudet och eftersom straffen knappast kan kallas straff kommer brottsligheten bara att öka.

Samtidigt som Sverige är på väg att toppa brottsstatistiken för invandrare vänder sig de politiskt korrekta och slagordsfeministerna etc sig ut mot andra länder där problemen är mycket mindre. Trots att USA.s nye president Donald Trump inte ens hunnit fatta några beslut kastar de sig över honom och vägrar se vilken katastrof massinvandringen i Sverige skapat.

Beslutsfattarna och demonstranterna vill inte se, eller låtsas att de inte ser sådant som är obekvämt, som att hedersförtryck ökar, att gängkriminaliteten präglas av män med invandrarbakgrund, att arbetslöshet och socialbidragsberoende är oproportionerligt stort i vissa etniska grupper.

Myndighetspersoner som domare, åklagare, statens ombudsmän som JO, DO, BO, JÄM O etc ser nästan alltid förmildrande omständigheter när det gäller invandrares kriminalitet och brott mot lagarna i motsats till hur svenskar behandlas. Utvisning borde självklart vara regel vid brott där straffvärdet är fängelse.

Ingen kan i dag förneka att nästan var än en svensk medborgare i dag befinner sig inom landets gränser  så riskerar han/hon att bli mördad, våldtagen, rånad, beskjuten, sprängd. Men också få sin egendom i  form av bilar, hus etc förstörda/uppbrända.

Men om detta talar inte de som nu demonstrerar mot Trump innan han ens hunnit fatta några beslut!

Vi som alltsedan 2005 varnat för massinvandringen och dess följder får inte som de ovan nämnda skygga för att använda de rätta orden såväl avseende politikernas, myndigheternas, journalisternas som slagordsfeministernas falskhet och svek mot det egna folket.

Vi måste våga påstå att det grova våld i form av mord,våldtäkter, rån, stöld, bränning av bilar och fastigheter liksom skjutande och sprängningar är Sveriges regerings- och riksdagsledamöter representerande sjuklöverpartierna alltsedan 2005 ansvariga för.

Det blod som invandrade mördare och våldtäktsmän spillt på svenska kvinnor och män kan rent symboliskt också hänföras till de regerings- och riksdagledamöter som varit med och givit sitt samtycke till massinvandringen. Ur symbolisk synpunkt är det då  försvarbart att hävda att de offrades blod också vidlåder dessa individers händer.

Till slut några förtydligande och rättelser av de politiskt korrektas slagord.

Människors lika värde är ett falskt och osant  påstående
   
Människors värderingar präglas av kultur/ religion/miljö/bildning. Inte av arv. Därför är de olika i olika kulturer.

Mångkultur är konfliktskapande.

etc. 

Inget av sjuklöverpartierna lever upp till och hävdar de lagar och grundvärderingar vi såväl grundlagsfäst som beslutat om genom allmän lagstiftning. Den som därför röstar på något av dessa partier får räkna med att den katastrof som de orsakat svenska folket genom massinvandringen enbart kommer att förvärras. Har de väl fått makten sviker de än en gång.

De problem som politiker såväl som medier erkänner i dag är bagateller i förhållande till de man hemlighåller till efter valet.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Från Brage Norin har inkommit följande:
VARIFRÅN KOMMER ALLA VETTVILLINGAR INOM POLITIKEN?
Finns det inga politiker som har sunt bondförnuft? Vindkraften är bara ett litet exempel på förvirringen i Sveriges riksdag. De fattar inte att EU-projektet är ett försök att upplösa demokratin i länderna inom EU.
Varför inser så få politiker att folken i Europa vill ha kvar sina demokratiska rättigheter?  Varför inser så få politiker att vi själva vill bestämma hur vi vill ha det i vårt eget land?   Fattar de inte att svensk integration är ett horribelt misslyckande?  Fattar de inte att sjukvården är på väg att bli ännu en katastrof?  Fattar de inte att Sverige ska ge fan i att skicka soldater till främmande kulturer –  för att   slåss för den förljugna västvärlden? Ser de inte att miljontals flyktingar väller in till EU från alla NATO:s krigshärdar? 
Jag tror att de ser katastrofen som utspelas. Men de har fastnat i sina partipolitiska strategier och rävspel. De är förlamade av partipolitiska opinionsmätningar. De förvirrade politikerna måste plockas bort.  De skadar vårt land fruktansvärt. Viktigaste uppgiften för Sverige är att ”dränera träsket” – Sveriges Riksdag. Men hur ska detta gå till? Det är ju vi själva som röstat fram dem alla. Hela inlägget finns på Parnassen med kommentarer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar