onsdag 25 januari 2017

Olle Ljungbeck: Statsminister Stefan Löfven och Mehmet Kaplan anmäls igen till DO.Här kan du läsa Olle Ljungbecks tidigare inlägg om Mehmet Kaplan och anmälan till DO
 
Olle Ljungbeck:
Redan här borde man anat var Mehmet Kaplan hör hemma. Ger bilden sken av jämlikhet!?

Bostadsminister Mehmet Kaplan, tredje från vänster.

 Till dig svensk vill jag säga.
 "När statsledningen inte längre följer grundlag och andra lagar utan bryter mot dessa har vi nåtts av ett förfall som måste brytas.

Varje medborgare som vill hävda demokratin måste därför bekämpa detta förfall innan det är för sent".

Anmälan av bostadsminister Mehmet Kaplan och statsminister Stefan Löfven till Diskrimineringsombudsmannen.

Jag anmäler härmed rubricerade personer för brott mot " FN- konventionen om avskaffande av alla slags diskriminering av kvinnor".

Eftersom i den svenska jämställdhetslagen inget finns inskrivet om diskriminering inom religiösa samfund åberopar jag därför ovannämnda FN-konvention som Sverige har undertecknat. Denna omfattar all slags diskriminering innebärande kränkning av kvinnor.

Ovanstående bild från en moske i Sverige visar bostadminister Mehmet Kaplan. På andra raden finns kvinnorna som inte äger rätten att sitta bland männen. Detta är en tydlig markering av kvinnornas underordnade ställning och därmed diskriminering enligt nämnda FN-konvention. Men detta är inte allt. Inom moskens "ramar" sker härutöver en omfattande reglerad diskriminering av kvinnor, som tydligt strider mot grundlagen men också mot andra allmänna lagar om förbud att diskriminera någon pga kön. Vissa moskeer har härutöver fått rätten att driva friskolor. Självklart är detta inget annat än koranskolor där flickor diskrimineras och hjärtvättas att alltid vara mannen underdånig.

Det är särskilt allvarligt att en svensk minister genom sin närvaro, medlemskap i mosken, men också genom sin auktoritet, sanktionerar denna diskriminering av kvinnor. Det strider helt mot de grundlagsfästa värderingar varje minister men inte minst Sveriges statsminister omutligt måste hävda.

Statsminister Stefan Löfven måste därför också hållas ansvarig för denna kränkning av kvinnor eftersom han är Kaplans chef. Att han låter detta ske är inte bara en kränkning av kvinnor utan också ett våldförande på och skändning av de värderingar vi grundlagsfäst men också lagfäst genom allmän lagstiftning. Eftersom en majoritet av svenska folket ser dessa som grunden i en demokrati är det särskilt allvarligt att diskrimineringen får fortsätta utan att statsminister Stefan Löfven agerar men också att ansvariga myndigheter inte heller gör det! Frågan som ovillkorligen måste ställas är då.

"Är man rädd för att utmana de islamistiska antidemokratiska krafterna"? I så fall är det en feghet som klart diskvalificerar honom som statschef i en demokrati.

Men Stefan Löfven skymfar också FN eftersom han av FN.s generalsekreterare anförtrotts uppdraget att internationellt verka för kvinnors jämlikhet med män.

Genom att acceptera en islamist som minister kränker han därmed kvinnor världen över, men också de jämlikhetssträvanden som Sverige gjort sig känt för. Hans totala likgiltighet att inte minst göra slut på det utbredda kvinnoförtryck, som pågår inom islamistiska kretsar i förorter och parallelsamhällen i många av våra städer och större orter tyder allra minst på någon slags utvecklad humanism, vilken han med stora ord så gott som dagligen försöker få oss att tro att han är bärare av.

Därför kräver jag att Diskrimineringsombudsmannen utan att fly undan sitt ansvar med hänsyn till nämnda personers ställning omgående verkar för att den diskriminering jag pekat på undanröjs på ett tydligt och verkningsfullt sätt.

Genom studier av grundlagen och förarbetena till denna framgår det tydligt att Stefan Löfven bryter mot denna. Han har därför två val. Endera att entlediga Mehmet kaplan omgående. Alternativt att Kaplan tydligt tar avstånd från den diskriminering av kvinnor som sker i mosken, men också lämnar sitt medlemskap så länge inte kvinnorna ges samma rättigheter som männen. Något allvarligare brott än brott mot grundlagen existerar knappast vare sig för en statsminister eller annan minister.

Till dig svensk vill jag säga. "När statsledningen inte längre följer grundlag och andra lagar utan bryter mot dessa har vi nåtts av ett förfall som måste brytas.
Varje medborgare som vill hävda demokratin måste därför bekämpa detta förfall innan det är för sent".
Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Läs gårdagens inlägg av Olle Ljungbeck om förfallet i Sverige

Läs också professor Göran Svensson och dela! Dela! Dela!
…Varför ställs regeringen ledd av statsminister Stefan Löfven och dess ministrar inte till svars när chefer, ansvariga tjänstemän och politiker i landsting och kommuner är oaktsamma med skattemedel och dessutom bryter mot gällande lagar, författningar, instruktioner och föreskrifter?" 

SOLKLART. "Ämbetsmannaansvar fanns i Sverige fram till mitten av 1970-talet. Det innebar ett straffrättsligt ansvar för anställda inom offentlig förvaltning". Vad maktmänniskor än gör så får det aldrig konsekvenser!?!  VARFÖR??? Och efter den obegripliga räkmacksfavören kunde det bara gå rakt ner i avgrunden. Hela artikeln

1 kommentar:

  1. Att ta bort tjänstemana ansvaret tillsammans med beslutet att Sverige skulle vara ett mångkulturellt land var två beslut som landsförrädaren Olof Palme var pådrivare av.

    SvaraRadera