tisdag 3 januari 2017

Olle Ljungbeck: Vädjan till regeringarna i Danmark, Norge, Finland och Island att agera mot den svenska regeringens och riksdagens våld mot det egna folket.Så här skriver Ljungbeck bl.a. till statsministrarna i rubr. länder:
Islam är en kultur/rörelse som måste motarbetas på samma sätt som nazism, fascism, kommunism skall göras. Denna rörelse skall inte ges inflytande i de nordiska länderna. Vi svenskar avundas i dag att vi inte lever i något av de land som nämnts ovan. Men det måste
också vara en angelägenhet för er att stoppa utvecklingen i Sverige och i stället sätta målet en nordisk stat bestående av Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island. I denna stat  finns inte islam representerat.

Jag vill framföra ännu en vädjan. Den är att ge oss som så önskar, vilande medborgarskap i något av era länder. Detta eftersom utvecklingen i dag i Sverige är så hotfull vad gäller vår frihet, demokrati och det gemensamma nordiska samhällssystemet.

Svik oss inte. Våra egna politiker har gjort det!

Jag skriver till er med en vädjan om hjälp mot mitt lands regering och riksdag (sjuklöverpartierna). De är genom sin massinvandringspolitik på väg att inte bara krossa vårt samhälle (välfärden) utan än värre är att de genom en vansinnig invandringspolitik nästan utan att ingripa tillåter invandrare att våldföra sig på de svenska medborgarna genom mord, våldtäkter, rån, bränning av bilar, fastigheter, skjutning och sprängning etc.

Ett stort antal samhällen är i dagbesatta av invandrare, som dagligen hotar landets egna befolkning. Syftet är att ta över fler och fler städer för att skapa egna parallellsamhällen med egna styrelser och lagar.

Trots medborgarnas vädjan till politikerna, accelererar denna utveckling i allt snabbare takt. Många svenska medborgare vågar i dag inte bo kvar i områden där de kanske föddes en gång,  med risk för att bli utsatta för våld av olika slag inte minst dödligt sådant.

Aldrig någonsin tidigare har så många kvinnor/flickor blivit utsatta för våldtäkter och annat grovt våld. Det rör sig numera om tusentals svenskar, som varje år dödas, skadas, våldförs, rånas av invandrare. Det har nu tagit sig sådana uttryck att fler och fler svenskar emigrerar för att de är hotade.

De värderingar bl a de demokratiska men också de som föddes under den s k upplysningstiden försvaras inte längre av vår regering och politiker. Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män upprätthålls inte längre utan islams värderingar där mannen är överordnad kvinnor alltmer får övertag.

Hur kan det då vara möjligt att ett lands regering/riksdag (politiker) så sviker sitt lands medborgare att många i sin förtvivlan vill lämna sitt land vilket aldrig tidigare föresvävat dem?

Jag skall här nämna några troliga eller möjliga förklaringar.

Rekryteringen till  politiken har förändrats på ett avgörande sätt vad gäller begåvning. I tidigare skeden gick en stor del  av begåvningsreserven till politiken därför att denna då utgjordes av en stor del av arbetarklassen. 

Dessa hade inte  möjlighet till högre studier på grund av fattigdom. I dag kan man oavsett socialgrupp studera vidare.  Därför söker sig endast ett fåtal begåvade individer till politiken i dag eftersom de kan välja det yrke de  själva önskar och då i flertalet fall väljer bort politiken.

Man kan utan vidare påstå att vi aldrig tidigare haft  så intellektuellt svaga personer i regering och riksdag som i dag. Med detta följer givetvis oförmågan att styra landet på ett för medborgarna positivt sätt. Med svag begåvning följer också oviljan att lyssna på medborgarna och driva politik, som  samman faller med majoritetens önskemål. Svagt begåvade  personer är oftast rigida och med detta följer också  oförmåga att kompromissa och följa andras förslag  även om de senare är både klokare och mognare.
  
En annan iakttagelse rörande sjuklöverpolitikerna och inte minst Stefan Löfven och förre statsministern Fredrik Reinfeldt är deras ständiga upprepande  av att Sverige skall vara en humanitär stormakt. Därmed vill de givetvis också markera att de själva är världens största humanister. När personer i ens närhet uttrycker sig på detta sätt måste man vara  på sin vakt. Sådana överdrifter av den personliga  förträffligheten finner man ofta hos människor som
tangerar eller till och med överskrider gränsen för vad som  kan kallas friskt eller hybris.

Detta tillstånd benämns också storhetsvansinne eller (megalomani). Det kan man säga är ett uttryck för ett sinnestillstånd där en person har en starkt överdriven självuppfattning och ofta en helt falsk självbild.

I dess mest utvecklade former kan storhetsvansinne vara ett tecken på psykos eller en personlighetsstörning. En sådan personlighetsutveckling är ju vanlig bland diktatorer. (Jmf Löfvens och Reinfeldts  m fl enorma skryt över vilken nytta massinvandring en inneburit för Sverige, vilket är en helt osann bild av verkligheten).

Anledningen till att jag här i detta sammanhang tar upp så allvarliga förklaringsförsök beror ju på att regering och riksdag trots att Sverige i dag närmast befinner sig i ett inbördeskrig eller ockuperat av  främmande folk inte agerar för att skydda medborgarna eller våra värderingar. Förhållandet i dag för svenska medborgare kan i dag mycket väl liknas vid de som rådde i Norge och Danmark under  nazisternas ockupation.

Ingen kan i dag förneka att nästan var än en svensk  medborgare i dag befinner sig inom landets gränser  så riskerar han/hon att bli mördad, våldtagen, rånad, beskjuten, sprängd. Men också få sin egendom i  form avbilar, hus etc förstörda/uppbrända.

I de fall myndigheterna gör allvarliga ansträngninar för att gripa våldsmännen, som oftast är invandrare och lyckas med detta, är straffen låga och utvisning förekommer sällan. Ofta är förklaringen till att det senare ej kommer i fråga är därför att vederbörande brottsling riskerar att utsättas för våld i hemlandet.

Däremot gör aldrig domstolen reflektionen att de egna medborgarna kommer att vara utsatta för hot så snart vederbörande lämnar fängelset. Domstolen gör sålunda en klar avvägning till  invandrarens/ brottslingens fördel.

Till statsministrarna i rubricerade länder.

Vi är många i Sverige som avundas er betydligt nyktrare syn på invandringen. Av detta skäl vänder jag mig till er med en vädjan om att på det sätt ni finner bäst och som ni själva anser, medvetet söker påverka svenska politiker och inte minst regering och riksdag att lägga om dagens invandringspolitik. Det innebär givetvis att invandrare oavsett ålder som begått brott skall utvisas. Men också och inte minst att islamska värderingar ges nolltolerans. Om inte det senare sker är vår och även er civilisation och kultursamhälle starkt hotat.

Islam är en kultur/rörelse som måste motarbetas på samma sätt som nazism, fascism, kommunism skall göras. Denna rörelse skall inte ges inflytande i de nordiska länderna. Vi svenskar avundas i dag att vi inte lever i något av de land som nämnts ovan. Men det måste också vara en angelägenhet för er att stoppa utvecklingen i Sverige och i stället sätta målet en nordisk stat bestående av Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island. I denna stat  finns inte islam representerat.

Jag vill framföra ännu en vädjan. Den är att ge oss som så önskar, vilande medborgarskap i något av era länder. Detta eftersom utvecklingen i dag i Sverige är så hotfull vad gäller vår frihet, demokrati och det gemensamma nordiska samhällssystemet.

Svik oss inte. Våra egna politiker har gjort det!

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

PS! Har sänt det till resp lands ambassad i Stockholm.DS!

Här följer de om fler vill agera.
Island: Kommendörsgatan 35, 11458 Stockholm
Danmark: Jakobsgatan 3, 11152 Stockholm
Norge: Skarpögatan 4, 11527 Stockholm
Finland: Gärdesgatan 9-11, 11527 Stockholm

2 kommentarer:

  1. Fasligt tjat om nazism må jag säga.

    SvaraRadera
  2. Kanske det även bör läggas till att om Sverige går under och blir islamistiskt så kommer även övriga länder i norden att drabbas negativt av denna av politikerna och rena dårar skapade "varböld".

    Sverige som en gång för inte så länge sedan var en av de tryggaste länderna i världen...

    SvaraRadera