tisdag 17 januari 2017

Sverige är svenskarnas land - Glöm aldrig det!Idag lägger jag in slutet på Julia Caesar som vanligt utmärkta artikel som handlar om bl.a. agenda DN och dess chefredaktör Peter Wolodarski.

Sedan följer citat från bl.a. Soldatmamma och Invandring och Mörkläggning.

Julia Caesar, Snaphanen

Hämnaren i Marieberg.

”Statsvetaren Lars Trägårdh, som inte är rädd för att sjunga ut, gör en kraftfull markering mot Mattias Hagbergs vantolkning av Segerstedts inställning till nationalism. I sin sista gästkrönika i G-P den 23 december 2016 skriver han:

”Och återigen åkallas Segerstedt som lite av en husgud. Han sägs bejaka ”det antiaktoritära och antinationalistiska stråket inom liberalismen.” Problemet med detta är bara att Segerstedt var en större tänkare än så. Han var långt ifrån ”antinationalistisk”. Snarare var han en ganska typisk liberal nationalist för vilken just nationalstaten var en av liberalismens grundpelare. Utan den saknades förutsättningar för både individens frihet och nationernas välstånd, för att tala med Adam Smith. Dessutom var han likt demokrater från vänster till höger under denna tid stolt över Sverige, dess folk, dess historiska arv och dess värderingar.”

”I april 1940 skriver han (Segerstedt): 

”Vårt land är stort och vitt. Här hör vi hemma.
Banden mellan de enskilda och detta folk kunna icke
skäras av utan att förvissnande drabbar den avskilde.
De som försöker bemänga svensk livsluft med främmande
 element, nå endast till att förgifta sin egen atmosfär.


Vi får bara icke svika. Vi får icke förråda det svenska i oss,
detta arv från tusenden av generationer,
utflödet i sinnelag och kynne av denna jord.
Det skapar hemlöshet, tomhet, rotlöshetens eviga förbannelse.


Folk och land, rätt och vett äro heliga. Det svenska är heligt.
Som aldrig förut vidgas i dessa dagar bröstet av glädje att
vara svensk. Här bor frie män, och fria skola vi förbliva.
Vår generation måste fatta posto på den sida i striden,
för rätt och vett och frihet, där våra fäder stått.


Inget tummande på svenskheten fördrages.”

En epok som går till historien som dårskapens tid

När man läser Torgny Segerstedts ord från 1940 ser man klart allt vad vi har förlorat under den epok som inte kan gå till historien som något annat än Dårskapens tid:

Det fria tänkandet. Medvetenheten. Reflexionen. Det historiska seendet. Klokheten. Det sunda förnuftet. Friheten att yttra oss. Stoltheten över vårt land, vår kultur och våra traditioner. Självbevarelsedriften. Kampviljan. ”Det svenska är heligt.”
Och vad har vi släppt fram istället?

Dårskap. Bara dårskap. Det kommer att stå oss dyrt.”Snaphanen Julia Caesar

Det är befängt att förneka den etniska rensningen

Jag måste berätta om en kvinna Clara Block Hane, en berättare av rosenröda sagor i expressen. 

Ni vet alla dom här svenska larmen som nu kommer om äldre som behandlas värre än små kycklingar på väg till slakt, om sjukhusen som sprängs av lidande akutpatienter som väntar upp till 40 timmar, och om personal som har brunnit upp i huvudet på grund av utmattning och politikerpress att leverera medmänsklig vård, trots all brist på personal, skäliga och fungerande arbetsscheman, och ledarskap. 

När vi andra förtärs av oro över utebliven välfärd trots världens högsta skatter, vill Clara Block Hane berätta för oss om sin pappa. Han som vann den enda och högsta miljonvinsten, dvs han inte bara fick plats på äldreboende, utan han hade 48 (!) olika boenden att välja på! 

…Inte en enda dag var den iranske vårdaren sjukskriven, denne pappans privat-allt-i-allo-betjänt.

- "Jag kan inte tro att det hade blivit lika fantastiskt med en svensk hemtjänst. Eller jag vet att det inte hade blivit lika bra, för det hade vi provat förut." 

 Om detta vill Clara Block Hane berätta i svensk och tjeckisk TV. Soldatmamma

När jag gjorde ett program om invandrare och brottslighet för Norra Magasinet (SVT) 1989 sade BRÅ-chefen Jerzy Sarnecki att det är angeläget att utreda förövarnas etnicitet och se vilka nationer de kom ifrån.
"Det är helt givet att vi måste titta på olika etniska minoriteter", sa han.
Klippet ligger alldeles i början av reportaget.
Efter drygt 10 minuter säger han också om den politiska oviljan att inte vilja beröra frågan om invandrares kriminalitet: "Man har bedrivit strutspolitik!"
Det var då det!
Vi har tidigare lagt ut reportaget här på bloggen, men här kommer det igen:
Om Jerzy Sarnackis och hans nya svar ”Han vet ej” kan du läsa på Demokratbloggen. 
Bildresultat för Jerzy Sarnecki
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar