måndag 16 januari 2017

Sverige-Det osänkbara landet. Diskussionsmöte med Anders Ygeman om våldsutvecklingen i MalmöKenneth Sandberg har skrivit till politiker, journalister och en del seriösa bloggare om en artikel som var införd i Svenska Dagbladet den 14 januari I år.

Titeln: Det osänkbara landet

Sandor Herold har skrivit till kommunalrådet Katrin Jammeh Stjernfeldt och andra politiker i Malmö angående ett möte med Anders  Ygeman om våldet i Malmö. Sist men inte minst ett inlägg om Malmö – som förebådar Sveriges framtid
För övrigt har Malmö nu listats som en av de farligaste städerna i Europa.

Det osänkbara landet
 “Den grova brottsligheten ökar. Hänsynslös ligism breder ut sig. Segregationen förvärras. Arbetslösheten bland invandrare är enorm. Statens skuldsättning växer. Skatterna höjs. Företag flyttar utomlands. Överbeläggningen i sjukvården tilltar. Sjukvårdsköer växer. Bostadsbristen eskalerar. Skolresultaten är alltjämt usla. Kvaliteten i högskolan sjunker. Och pensionsprognoserna är negativa. Men det är ingen fara, tänker den gode svensken – det kommer nog snart att lösa sig till det bättre, vi bor ju trots allt i Sverige.…Vi har aldrig varit ockuperade och vår existens har aldrig varit hotad i verklig mening. Kanske är det också därför många svenskar tror att vårt samhälle är osänkbart. Och kanske kommer därför reaktionen att bli oväntat kraftig med insikten om motsatsen”. FREDRIK KÄRRHOLM
Polis och kriminolog. Hela inlägget på SvD
...............

Tänk om ovanstående verklighetsförankring och intellektuella hederlighet hade funnits i Polismyndighetens ledning också. Då skulle information om våldets och otrygghetens orsaker ha rapporterats vidare till landets styrande politiker.

I det läget hade vi bara behövt politiker i riksdag och regering som till skillnad från dagens folk- och landsförrädare vidtagit de förändringar som kunde återupprätta vårt trygga och välfungerande Sverige; D v s satt stopp för vidare massinvandring och återbördat de element som terroriserar vårt land!

//Kenneth Sandberg
Malmö15-1-2016

Diskussionsmöte
Till Katrin Stjernfeldt–J ammeh med fler kommunpolitiker i Malmö
Från: Sandor Herold
15.1.2016
Katrin till vänster! Hennes man till höger
Ser i Sydsvenskan att du har inbjudit inrikesminister Anders Ygeman till kommunstyrelsen i Malmö för att diskutera den senaste våldsvågen.
Ja, nu är det väl inte våldsvågen som sådan som borde diskuteras utan den mångkulturella våldsvågen, eller hur?

Mötet skall äga rum den 13-2 och det är väl lite riskabelt att vänta så länge eftersom det är stor risk för att ett antal mångkulturella skjutningar till kommer att inträffa fram tills dess och då räcker det troligtvis inte med bara en dags diskussioner. Skulle nog föreslå att avsätta ett par dagar till för diskussionen.

Du säger att mötet blir på en måndag för då kan Malmös riksdagsledamöter vara med för på måndagar är de lediga och behöver inte befinna sig i riksdagen uppe i Stockholm.
Du hade kunnat förlägga mötet på vilken dag som helst vad det gäller riksdagsledamöternas ledighet eftersom de ju kan vara lediga precis när de vill enär de ju inte ens har närvaroplikt i riksdagen. För övrigt den enda "arbetsplats" i Sverige där man har fullt betalt utan att behöva vara närvarande en enda dag på hela året.

Med andra ord ett verkligt fint exempel på jämlikhet, rättvisa och alla människors lika värde.
Jag undrar om diskussionen är öppen för allmänheten för vi är några Malmöbor här som gärna skulle vilja delta och framföra en hel del vettiga förslag på hur vi snabbt och enkelt kan lösa det ökande mångkulturella våldet i vår stad? Faktiskt j-igt snabbt och enkelt till en mycket rimlig kostnad som snabbt kan sparas in.

Emotser svar på mina frågor.
M V H
Sandor Herold, engagerad Malmöbo med invandrarbakgrund

Från tidningen Kvartal
Malmös klyftor och konflikter växer allt mer

Gradvis har Malmö anpassats till segregationens verklighet. Här är parallella samhällen inte enbart något man kan varna för. De är redan ett faktum. Men i stället för att ta itu med de handfasta problemen har man lagt stor energi på att bekämpa fördomar och felaktiga attityder och på att försköna stadens självbild. Vilket öde väntar Malmö? Lars Åberg skärskådar Sveriges tredje stad och ser ledtrådar till hela landets framtid.

Av Lars Åberg - Publiceras i Kvartal vol. 1 2017, online: 2017-01-12

I korthet
  • Med sin närhet till kontinenten har Malmö länge varit inkörsport för nya impulser och tendenser. Också i dag kan stadens tillstånd ge en fingervisning om den utveckling som väntar i resten av landet.
  • Växande klyftor präglar Malmö – både ekonomiska och kulturella. Stadens problem med arbetslöshet, svart ekonomi, gängkriminalitet, segregation och religiös separatism är sedan länge kända och väldokumenterade.
  • Inom de kommunala verksamheterna har man satsat starkt på att förändra attityder och förbättra stadens renommé, medan de grundläggande sociala och ekonomiska problemen förblivit olösta.
  • Malmös kostnader för bland annat bostäder, skolor, omsorg och otrygghet innebär att välfärden urholkas allt mer. Samtidigt måste systemen byggas ut i spåren av asylkrisen. På en rad områden kommer olika gruppers behov att ställas mot varandra.
Tillbringar man väldigt många år på samma plats sker en viss tillvänjning. Man följer med i de små stegen, anpassar sig till förändrade omständigheter även när det ibland kan ta emot.
Så en dag hamnar man i en oöverskådlig operationskö eller finner att ens barn har blivit trakasserat i skolan. Någon får sin rullator söndersparkad framför en på bussen. En handgranat kastas in genom ett fönster. Käppen som den gamla kvinnan tidigare fick låna av kommunen måste hon nu betala hyra för. Man ringer efter polisen, men ingen kommer.
Är detta tillfälligheter, eller går det att se ett mönster? Hela artikeln finns här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar