fredag 24 februari 2017

Anonyma Rinkebybor: utvisa kriminella och deras familjer. Paul Nilsson och Sandor Herold skriver till AsylsydsvenskanLäs: Rinkebybor har fått nog
”Man borde skärpa straffen och utvisa dem som begår grova brott. Inte bara dem, utan även deras familj, säger en man boende i Rinkeby som vill vara anonym. SvD

Sedan kan du fortsätta med:
Nyanlända ger Åre resurser att växa. Det är etableringssamordnare på Åre kommun Anja Skålen som uttalar sig .  Jämtland försöker runda lagen för att få fler flyktingar. Läs mer här och här


Så ser det ut i hela Europa, men det är allra värst i Sverige! Ta del av denna video

”Regeringen vågar inte längre stå upp för den öppenhet som tidigare varit Sveriges signum.” – Sydsvenskan


Från: Paul Nilsson 
22.2.2016

När ni skriver debattartiklar om migrationspolitik bör ni först lära er att hålla isär begreppen. Det gör ni inte i er debattartikel i Sydsvenskan den 16 februari från nedanstående länk. Ni skriver följande:

"I Migrationsverkets senaste prognos beräknas Sverige ta emot 34 700 flyktingar under 2017".

 Vidare skriver ni att: "Under 2016 tog Sverige emot knappt 29 000 flyktingar". Det här handlar om asylsökande, inte flyktingar som ni felaktigt skriver. Skilj på begreppen flyktingar och asylsökande. Det är inte samma sak. Personer som söker asyl och som inte har fått flyktingstatus enligt FN:s flyktingkonvention är asylsökande, inte flyktingar. Den som inte fått sin asylansökan färdigbehandlad är fortfarande asylsökande.

Jag vill citera vad journalisten Gunnar Sandelin (som bland annat har arbetat som nyhetsreporter på Sveriges Television) och etnologen Karl-Olov Arnstberg skriver i boken "Invandring och mörkläggning":

"Mellan 1980 och 2012 har Sverige totalt sett beviljat drygt 1,6 miljoner uppehållstillstånd. Över 400 000 gäller asylsökande som har fått stanna. Av dessa är 10 procent flyktingar enligt såväl vår utlänningslag som FN:s konvention. Därtill kommer 25 procent så kallade skyddsbehövande, vilka inte klassas som flyktingar. Resten har fått stanna av andra orsaker. Media använder felaktigt "flyktingar" som ett täckande begrepp för i princip alla som söker asyl".

Enligt EU:s gränsmyndighet Frontex och EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans, som är socialdemokrat och tidigare utrikesminister i Nederländerna, saknar majoriteten av de asylsökande som kommer till EU-länderna flyktingskäl. De är ekonomiska migranter som söker ett bättre liv i Europa socialt och ekonomiskt. Det är inget flyktingskäl. 

Svensk asylpolitik är inte restriktiv som ni menar. År 2016 beviljades 71 517 asylsökande permanenta uppehållstillstånd i Sverige, vilket är dubbelt så många jämfört med år 2013 som har sagts vara ett toppår. Förra året beviljade Sverige tre gånger så många uppehållstillstånd till asylsökande som övriga nordiska grannländer tillsammans. Drygt 50 000 anhöriginvandrare fick stanna. Av dessa var 15 000 anhöriga till asylsökande. 

Andelen asylsökande som fick stanna förra året ökade från 38 procent i januari till 72 procent i december. Detta är konsekvenserna av den extremt stora, ansvarslösa och okontrollerade asylinvandringen till Sverige, hösten 2015.

Vidare är det många asylsökande som väntar på beslut om de får stanna eller ej. 123 000 personer är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. Dessutom väntas flera hundra tusen anhöriga söka uppehållstillstånd de närmaste åren. 

De, som likt er, säger att asylpolitiken är restriktiv vet inte vad de talar om.

Ingen asylsökande har skäl att få stanna i Sverige därför att de har passerat flera länder innan de har kommit hit. De bör återvända till första asylland som ligger långtifrån Sverige. 
Paul Nilsson


Till: Sydsvenskans olika aktörer
Från: Sandor Herold

 

Malmö 23-2-2017
På insändarsidan i dagens Sydsvenska så har insändarredaktören Lena Stadler publicerat en insändare skriven av journalisten Tina Höstlycke, journalist och miljöterapeut som har arbetat på HBV - hem för ensamkommande. Kombinationen är kanske en förklaring till det som skrivs i insändaren.

Med publiceringen av denna insändare så har redaktör Lena Stadler t om slagit sin kollega Teresa Lindstedt i att publicera insändare som dryper av lögner och gränslösa beskyllningar vad det gäller behandling av s k ensamkommande åldersbedragare. Med denna insändare har tidningen slagit ett nytt bottenrekord i partiskhet och brist på objektivitet när det gäller svensk invandringspolitik.

Tina Höstlycke har också med all önskvärd tydlighet visat på vilken låg nivå svensk journalistkår befinner sig på när man kan vräka av sig på ett sådant här sätt.

Insändaren börjar med att Tina Höstlycke skriver att slaktsvin blir bättre behandlade än ensamkommande barn och ungdomar från Afghanistan. I slutet av denna famösa insändare så beskyller hon Sverige för att ha tagit från dessa ungdomar alla rättigheter och möjligheter och att Sverige nu säljer ut dem som barnsoldater till Afghanistan.

Hon skriver också hon inte vet hur många ungar hon har hållit i sin famn de sista åren under sitt arbete på HBV- hem och som familjehem åt Mohammad. Jo, man kan ju föreställa sig bilden där Tina Höstlycke sitter med sitt familjehemsbarn Muhammad i famnen. Troligtvis så är Mohammad långt över 20 år och med begynnande skäggväxt och kanske Mohammad där hemma i Afghanistan, eller troligtvis så är hemlandet Iran, har både hustru och barn som han så fort har fått uppehållstillstånd tänker ta hit.

Fast den rätta bilden är kanske att det är Tina Höstlycke som sitter i Mohammads famn?
Vad Tina Höstlycke, precis som alla andra likasinnade som hon själv, tjänar i månaden på att ha lille Mohammad i sin famn skriver hon naturligtvis inte någonting om.

Det finns nämligen s k gode män som tjänar upp emot 50 000 kr i månaden på att göra tillvaron för ålderbedragarna så skön som möjlig.

En tillvaro som är så långt bort från slaktsvinstillvaro man kan komma, Tina Höstlycke!
Sandor Herold, Malmö Inga kommentarer:

Skicka en kommentar