tisdag 7 februari 2017

Dagen är kommen. Nu eller aldrig. Vi städar ut Sjuklövern i Sveriges Riksdag.Peter Springare i Örebro, polisen som offentligt berättat om de svåra missförhållandena i det svenska samhället, måste få allt stöd vi kan ge honom. Vi måste få bort de politiker som nu och tidigare administrerat  förstörelsen av Sverige och som aldrig har missat att tala om hur värdelösa svenskarna är. Här kan du delta i namninsamlingen för Peter Springare.

Olle Ljungbeck skrev igår om dravlet som skrivs i våra dagstidningar. En redaktör skrev att det behövs 200 miljoner fler på den svenska landsbygden!!landsbygden. 

De ljugande och mot svenska folket hatfulla journalisterna måste bort. Det är vi folket som ska ta över. Alla vi som arbetar med våra bloggar och alla andra som förstår hur illa det är ställt med vårt land. 

”Det finns olika uppskattningar om när locket lossnar på krutdurken i Sverige. Den kunnige socialdemokraten Johan Westerholm tror att det kommer att ske före valet 2018, då ökade skatter, raserad välfärd och invandrares våld mot svenskarna, gå upp till en högre nivå.”

Fr. Snaphanen i övers. fr. svår danska

Ännu en svensk polis talar fritt ur hjärtat
Snart måste politikerna anmäla hela poliskåren – till polisen. För att dölja sanningen om de fruktansvärda förhållandena i Sverige, och i synnerhet varför de gagnar inga andra än politikerna. För detta ändamål, har Sverige ”En av historiens mest statstrogna journalistkår”, och en av de mest lögnaktiga och politiserade . Internet har varit den bomb för dem som nu briserar och som inte kom en dag för tidigt. Tyvärr tog det tio dyrbara år innan den också slog igenom politiskt. Håkan Silversjö skriver i stödgrupp Stå Upp för Peter Springare:

“Nu är jag pensionär och det är ett tag sedan jag också satt som chef för en våldsrotel. För en krimare är morgonmötet viktigt. – Då tilldelas utredningsmännen de nya ärenden (anmälningar) som tillkommit under natten. Prioritet ges till de ärenden där någon är frihetsberövad och ”sitter i källaren”. De måste åtgärdas omedelbart.

Det gällde att vara snabb på telefonen för att boka diverse oliktalande tolkar – det blev telefonkö till tolkförmedlingarna. Jag överdriver inte om jag säger att 75 % av de frihetsberövade hade namn som knappt går att uttala.

Man förlorar dyrbar utredningstid bara genom att försöka klara ut vilket språk personen i fråga över huvud taget talar! Hur gör man det – med en person som inte ens vill tala med polisen? I många länder talas dessutom flera olika språk – och dialekter. Förr användes tolk bara undantagsvis – t.ex. för snattande turister. Snabba ärenden, snabba avslut, där turisten fick böta omedelbart… och åka hem på egen bekostnad.Snaphanen blommor-till-springare

Från Svenska Dagbladet citerar jag från en artikel Annie Lööfs uttalande

”jag har inget behov av att nå
Sverigedemokraternas väljare på landsbygden”,

Svenska Dagbladet – Tala klarspråk om SD

Medan regeringen regerar och Vänsterpartiet talar välfärd, låter Alliansen SD göra dem politiskt irrelevanta.

 Medan regeringen regerar och Vänsterpartiet talar välfärd, låter Alliansen SD göra dem politiskt irrelevanta.Medan regeringen regerar och Vänsterpartiet talar välfärd, låter Alliansen SD göra dem politiskt irrelevanta.….Nu var det förvisso bara 3 procent som gick från Centern till SD i förra valet, men Annie Lööfs karska uttalande i helgen, ”jag har inget behov av att nå Sverigedemokraternas väljare på landsbygden”, slår an samma ton (SR 3/2). Jag är rätt övertygad om att det bland SD:s väljare finns småföretagare på svensk landsbygd som är missnöjda över vanskött migrations- och integrationspolitik och som kanske kan påverkas att byta parti – och man skulle ju önska att ett parti som Centern såg det som sin uppgift. Eller är en väljare som en gång lagt sin röst på SD att betraktad som för evigt förlorad och förtappad? Hela artikeln


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar