måndag 6 februari 2017

Olle Ljungbeck: Dravel och tanklöshet men inte sanningen om de enorma problemen massinvandringen skapat och än mer kommer att leda till.I dag kan vi läsa om minst tre helt ogenomtänkta/osanna/vidskepliga insändare/artiklar. Men däremot hindras de, som vill skildra verkligheten bakom massinvandringen helt att komma till tals.

"Hjälp till att göra jorden grön igen".

Spelet kring ekologiska och kravodlade livsmedel är säkert detta århundrades största bluff. De enda som tjänar på detta spektakel är livsmedelshandlarna. Och detta med råge.

Skillnaden mellan normalt svenskodlade livsmedel och det som kallas ekologiskt och kravodlat är försumbart. Ändå betalar godtrogna personer upp till 20-30 procent mer för dessa livsmedel. Ett litet exempel. När jag skulle köpa sylt fann jag bl a en burk hjortronsylt som enligt etiketten var ekologiskt odlad! Blåbär kan odlas men inte hjortron. Trots detta såldes de som ekologiska.

"Oavsett vad Du tycker så älskar Jesus dig", Per.

Att medierna i tjugonde århundradet kan fylla sidorna med så mycket vidskepelse och bakåtsträveri är för mig oförklarligt. Inte minst när vi ser hur en av "världsreligionerna" som numera breder ut sig i vårt land på alla vis söker hålla sina landsmän och då framförallt kvinnorna kvar i slaveri, analfabetism och för vilken demokrati är förbjuden. En religion som på alla vis lägger hinder i vägen för utveckling mot ett civiliserat och utvecklat samhälle. Kristendomen har tvingats av upplysta människor att anpassa sig till en sekulariserad värld. Medierna borde lägga all sin kraft på att även göra detta med nämnda "världsreligion" i annat fall kommer de människor som flytt hit att vara kvar i det andliga som faktiska slaveri de nu lever i. Risken är också stor att denna religions dogmatiska aktörer, agerar så, att konflikter grupper emellan, som varit okänt i Sverige tidigare, i framtiden blir ett naturligt tillstånd.

"Vi behöver bli 200 miljoner svenskar på landsbygden".

Något mer intellektuellt torftigt finner man knappast att läsa i dag. Ingen som helst förklaring eller analys varför vi skulle vara två hundra miljoner. Hans citerande av "nationalekonomen" Anders Berch är ju närmast komisk. Vad världen inte behöver är fler människor. I stället för att ge kontanta bidrag till korrumperade politiker i de afrikanska och vissa asiatiska länder borde vi lära folken där att odla sin jord på ett rationellt sätt samt utveckla hantverk och småindustri. Men också att kvinnorna frigörs och ges samma villkor som män.

Erik Jersenius funderar inte det minsta över vilken miljöförstöring etc etc som bleve konsekvensen av hans dåraktiga och ointellektuella svada om denna skulle bli verklighet.

Här gick aldrig tanken på spaning!
 Bildresultat för ErikJersenius
 Han verkar inte ens att ha funderat över att vi de senaste två åren "bara" tagit in ca 250 tusen personer men trots detta står inför en ekonomisk katastrof som redan är på väg att rasera välfärdsstaten.

Självklart skulle mycket, mycket mer kunna skrivas om ovanstående gallimatias, men det här får räcka.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Här  kan du läsa artiklarna:Inga kommentarer:

Skicka en kommentar