torsdag 2 februari 2017

Sandor Herold summerar 60 år i Malmö. Olle Ljungbeck om värdegrunden. Arnstberg o. Sandelin om 30 års mörkläggning
Snaphanen:

Sandor summerar 60 år i Malmö


Olle Ljungbeck: Visst har vi en svensk värdegrund. (Som invandrarmän tillåts bryta mot dagligen).

– Nej Stefan Löfven och övriga sjuklövern. Ni har fortfarande inte förstått. Det räcker inte med att få ned antalet asylsökande och krossa terrorismen.
Vad det i mycket högre grad handlar om - än vad ni vill förstå - är att få muslimerna att lämna sin kulturs värderingar och anpassa sig till de vi grundlagsfäst och lagt fast i allmän lagstiftning. Med andra ord till en svensk värdegrund och inte en ociviliserad sådan.

Värdegrund är ett begrepp som kan sägas vara ett kollektivs gemensamma etiska grundvalar; exempel på kollektiv är t ex en nation. Begreppet kan också sägas ha den vidgade innebörden att syfta på de mest grundläggande principerna/värderingarna inom ett land/stat.

I Sverige har vi grundlagsfäst men också genom allmän lagstiftning beslutat om vissa värderingar som medborgarna måste leva upp till. Många av dessa medför straffansvar om de inte följs.
Hit hör t ex frågan om demokrati innefattande åsikts- och yttrandefrihet etc. Men också sådana som jämställdhet mellan könen, agaförbud, alla barns likabehandling och rätten till skolutbildning på samma villkor.  
Förbud mot barnäktenskap, tvångsäktenskap, kvinnlig könsstympning. En stor del av brottsbalken innehåller sanktioner mot de som inte efterlever eller följer dessa värdegrundslagar.Hela inlägget
30 år av mörkläggning
Här intervjuas Karl-Olov Arnstberg och jag i Svensk Webbtelevision om detta ämne. Bakgrunden är det program som jag gjorde för SVT 1989 om invandrare och brottslighet och som tidigare finns utlagd i sin helhet här på bloggen (scrolla ned till bloggposten "Brå och Sarnecki tyckte tvärtom 1989").
I det här programmet diskuterar vi bland annat utvecklingen sedan dess vad gäller Brås och medias ovilja att tala om om gärningsmännens etnicitet, vilken går hand i hand med politikernas besvärjelse att det egentligen bara är socio-ekonimoiska faktorer som är orsaker till minoriteters kriminalitet. Vi berör också vilka skillnader som det är att verka som opinionsbildare utanför och innanför "boxen". De som vill värna sina karriärer fortsätter att offentliggöra sitt mantra om "integration" medan vi som inte får tillträde till den offentliga arenan istället fokuserar på de mycket stora "volymerna" som fortsätter att komma. Det betyder att vi inte alls anser att åsiktskorridoren är riven, som det blivit på modet att tycka. Gunnar Sandelin
Lördagsmorgon: Om 30 år av mörkläggning
Arnstberg: “Min tes: Det går åt Helvete!”
Lördagsmorgon med SWEBBTV handlar denna vecka om den mörkläggning som pågått under mer än 30 år och som gäller allvarlig brottslighet hos vissa invandrargrupper. I programmet deltar förutom programledare Jan Sjunnesson även professor emeritus Karl- Olov Arnstberg och journalist Gunnar Sandelin. Vi gör också en återblick till programmet Norra Magasinet, som sändes i SVT 1989, där man förvånansvärt öppet talar om problemen på ett sätt som är helt otänkbart idag. (En meget vigtig video)Snaphanen

På mitt inlägg Sveriges statskupp per korruption  inkom några synpunkter och förslag på personer som kan ”rädda” vårt land.

Bl.a. Ann-Marie Pålsson, Lars Bern, Inga-Britt Ahlenius och Hans Blix.  Vi uppmanades att fylla på med personer och det gör jag här. Karl-Olof Arnstberg, Gunnar Sandelin, Anna Hagwall, Sandor Herold och Kenneth Sandberg. Säkert finns det flera. Kom gärna med förslag

Några Trumpvänliga medier
Även om vi nu jublar över Trumps framgång och hans arbete för minskad invandring etc så är det viktigt att vi som svenskar inte anammar den politik som han företräder i USA. Svenska folket har ett eget land att försvara, ett land med en helt annan historia än USA.

Vi ska inte kopiera amerikansk politik, vi ska bedriva en egen politik utifrån våra svenska omständigheter.

Vår politik ska utgå från att Sverige är svenskarnas land och att de som har kommit hit som kolonisatörer inte har någon som helst rätt att stanna här även om de har blivit svenska medborgare. Det är landsförrädiska politiker som mot folkets önskan har bjudit hit dem och sådana beslut ska aldrig accepteras.

Donald Trumps seger måste ses som ett exempel på att det är möjligt att besegra globalisterna trots att de har hela den opinionsbildande makten. Men man måste också inse att det krävs en mycket orädd människa med kontaktnät och stora ekonomiska resurser bakom sig för att nå dit.

…Det har ingenting med ”pressfrihet” att göra när medier kan arbeta öppet för att söndra vårt land eller andra länder så att de koloniseras av främlingar från dysfunktionella kulturer i tredje världen.

Det är en sabotageverksamhet som måste stoppas genom att man konfiskerar sådana medier och förbjuder dem att verka.

Det finns nu ett växande antal alternativa medier i USA som är folkliga och har många läsare. Några av de mest inflytelserika finns i den här listan.
Bl.a.

I Sverige är Fria Tider den hittills mest framgångsrika alternativa nättidningen. I Danmark är finns Den korte avis och i Norge Document. Asylkaos


1 kommentar:

  1. Att Sverige är förlorat och att det går åt helvete därom råder INGA som helst tvivel. Vi som står med ena benet i graven får försöka att härda ut men de som kommer att ta över kommer att stå inför problem som är oöverstigliga.

    SvaraRadera