tisdag 7 februari 2017

Sverige - Absurdistan. Sveriges demografi förändras snabbt. Allmänna Arvsfonden - vart går pengarna?Fr. Snaphanen:
”Från Sverige till Absurdistan”
Ingrid Carlqvist föreläste i Göteborg med  välbesökt och entusiastiskt föredrag. Hon talar bland annat om de 600.000 som beräknas komma till Sverige före 2020. I en redan hårt överbelastad infrastruktur. Jag har kallat det "selvødelæggelsens tröghet." (förstörelsens tröghet). De är på en kurs, som inte går att ändra lika lite som ett skenande diesellok. De är fast beslutna som alkoholister, nej, ingen kan förhindra någon från att dricka sig till döds. Förstörelsen kan tydligen bara stoppas om de nu regerande försvinner helt. Till min stora sorg, finns det inget som tyder på det nu 2017.Gunnar Sandelin skriver i dag Sveriges demografi fortsätter att förändras med full fart:

Hur ser det då framtiden ut? Migrationsverkets prognoser visar att väldigt många kommer att fortsätta att söka sig till Sverige, även om ”bara” 29.000 sökte asyl under 2016. Verkets prognoser är att vi kan vänta oss upp till 261.000 asylsökande de närmaste fyra åren, 2017-2020. Därtill ligger prognosen för anhöriga som vill komma hit på 307.000. för samma tidsperiod.

Det hela ger för handen att närmare 600.000 personer som är knutna till asylprocessen vill komma hit de närmaste fyra åren. Därtill beräknas 123.000 personer utanför EU söka uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl. Læs mere »Sveriges demografi fortsätter att förändras i full fart
Jag tillhör den skara som har svårt att förstå varför motståndet mot den förda PK-politiken är så litet. De stolliga och direkt samhällsdestruktiva inslagen borde resultera i en storm av protester. Vi kan och bör diskutera varför det har blivit så, men den som inte inser att nedanstående verklighetsbeskrivning är på riktigt, bör leta rätt på dumstruten och smyga iväg till ett lämpligt hörn:
Massinvandringen leder till att vi förlorar det politiskt så omhuldade välfärdssamhället.
Vi är redan på god väg. Snart lever en miljon människor i Sverige i så kallat utanförskap, vilket betyder att de är bidragsförsörjda. 

Massinvandringen har fått bostadsmarknaden att haverera. Priserna rusar i höjden och väntetiderna på en hyresbostad i heta områden är absurda. En tonåring som ställer sig i Stockholms bostadskö riskerar att inte få en egen hyresbostad innan han eller hon är pensionär. Den svenska nationalekonomins top dog Assar Lindbeck kallar situationen för en social katastrof

Mycket av det som LO och socialdemokraterna lyckats uppnå med löner som går att leva på, rimliga arbetstider, anställningstrygghet och arbetarskydd har slagits ut med EU-anslutningen. Se vad som händer inom transport och byggnäringen. Inte överallt men på många ställen är det ett kaos med underentreprenörers underentreprenörer, fuskjobb, svartjobb och andra lagbrott. Läs hela inlägget på ’I&M

Bara så att ni vet: Har ni inga arvingar och inte skrivit testamente så gör det. Det är många miljoner som redan per automatik gått till Allmänna Arvsfonden för att ge åt allehanda invandrarprojekt.


Allmänna arvsfonden – när staten ägnar sig åt likplundring


Ännu en bidragsentreprenörsskandal utspelar sig just nu i Malmö. En förening vid namn Spiritus Mundi har tilldelats miljonbelopp för att arbeta mot våldsbejakande extremism, trots att det sedan länge är välkänt att föreningens värdegrund är ungefär den diametralt motsatta till den man angett då man sökt bidrag. Dessa bidrag har därefter föga överraskande gått till helt andra ändamål än de tilltänkta, inklusive väldigt suspekta löneutbetalningar. Läs mer Fnordspotting


 


 Inga kommentarer:

Skicka en kommentar