lördag 18 februari 2017

Sverige tillhör svenskarna (FN). Politiska eliten har panik. SD går framåtTidigare inlägg av Olle Ljungbeck:

Dagens svenska politiker är obegåvade, kraftlösa och saknar förmåga att tolka verkligheten:

Eftersom de aldrig begärt de svenska medborgarnas samtycke har vi ingen anledning att ställa upp för de inkommande. Därför bör vi på alla sätt genom civilt motstånd försvåra placeringar och invandring.
Den dagen kanske inte är alltför avlägsen då hela systemet brakar samman.
Då bör rimligen svenska folket kräva nyval och ge makten åt dem som vill värna vårt land. Hela artikeln

Inizio februari
En av ca 700 kommentarer
SD ökar. Eliten har panik. Denna panik kommer manifesteras i allt grövre övergrepp på svenska folket. Man skyr inga medel när det gäller att få sitt livs projekt "The Great Replacement" att fungera i siffror. Kvotering, särbehandling, specialbidrag flankeras av tvång och hot. Jag ser i min egen kommun hur man från de styrandes sida intvingar migranter inom alla verksamheter såsom badhus, lokalvård, äldrevård, sjukvård osv. Man skapar tusentals "beredskapsarbeten" och ännu fler "praktikplatser" inom i stort sett alla myndigheter i hela riket, statliga såsom kommunala, allt ska gå till utlänningar. Det betyder att våra egna svenska medborgare och ungdomar inte får chansen eftersom man från de styrandes sida nu gör allt för att dölja, frisera och manipulera siffrorna över sitt haveri. Det ska ju "se bra ut" när man för svenska folket presenterar sitt projekt. Samma metodik används inom bostads och den privata arbetsmarknaden. Och just nu sitter en hitrest ensamkommande man och gnäller i tv. Jag känner ett avgrundsdjupt förakt för dom som styr detta land.Avpixlat

Sverige tillhör svenskarna – enligt Förenta Nationerna

FN antog den 13 september 2007 en deklaration, 61/295, som också Sverige skrivit under, som heter ”Deklaration om rättigheterna för ursprungsfolk”. Där listar man, i ett antal artiklar, alla de självklara rättigheter som tillkommer ett ursprungsfolk. FN är visserligen globalisternas verktyg för att låta överstatlighet ta över folkens rätt men i just detta fall kan svenska folket finna mycket stöd för sitt rätt att fortsätta existera. Vi har bara inte förstått det ännu. Låt oss titta lite närmare på deklarationen.

”Ursprung/Indigenous
FN-deklarationen använder ordet ”indigenous” vilket enligt Cambridge Dictonary betyder ”något som naturligt förekommer på en plats eller ett land och inte kommer utifrån”. I Oxford dictionary står det:”Har sitt ursprung och förekommer naturligt på en särskild plats” Exempel: 
Ursprungsfolket i Sibirien. I Freedictionary står det: a) ”Vara medlem av det ursprungliga folket på en plats b) tillhörande eller har karaktäristik av det ursprungliga folket. I Yourdictionary står det: ”Någon som är ursprunglig på en plats och som naturligt hör dit” Exempel: Indianerna i Amerika.

Ursprungsfolk
FN har väl i tankarna alla ursprungsfolk som bor i t.ex. USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, o.s.v. Tanken var att ge dem rättigheter som ursprungsfolk. FN’s resonemang, om man inte ska hänfalla till dubbelmoral, bör även gälla andra ursprungsfolk, som inte koloniserats. USA, Australien, Kanada och Nya Zeeland har inte skrivit under deklarationen, av naturliga skäl, men Sverige har gjort det.
Fria Sidor ser inga tungt vägande skäl varför denna deklaration, som Sverige undertecknat, inte också skall gälla den svenska ursprungsbefolkningen. Ingenting i FN-deklarationen säger att ett ursprungsfolk först måste ha koloniserats för att den ska gälla. Ingenting i förarbetena begränsar deklarationen till vissa ursprungsfolk, utan avser alla. Man talar om ”indigenous peoples” vilket betyder ”ursprungsbefolkningar” – med plural. Enligt definitionen ovan bör det stå klart för varje människa att svenska folket är ett sådant ursprungsfolk.

Få länder har ett så tydligt ursprungsfolk som Sverige. Det beror på att vårt land ligger långt upp på norra halvklotet och var obeboeligt tills den senaste istiden upphörde. Vi vet inte allt men inte ens regeringen, korrupta riksdagsmän och välavlönade politiska byråkrater, kan förneka att svenska folket finns och att vi kom hit för länge sedan. Flera olika folk har bott i Sverige och flera vandringar har skett men räcker 6000 år för att anses vara ett ursprungsfolk? Det var väl ungefär då som de största vandringarna in till Sverige upphörde och svenska folket formades till vad det är idag. Eller ska vi behöva gå 12000 år tillbaks till de första bosättningarna efter istiden?

Är inte svenskar ett ursprungsfolk så är knappast aboriginer, maorier eller indianer det heller. Frågan om vi är ett ursprungsfolk får därför anses vara utredd och besvarad – ja, svenska folket är ett ursprungsfolk. Låt oss då titta på vilket omfattande skydd FN’s deklaration ger svenskarna.

…Artikel 26 - ”Ursprungsbefolkningen har rätt till land, territorium och resurser som traditionellt tillhör dem.”

Artikel 33 - ”Ursprungsbefolkningen har rätt att bestämma sin egen identitet och vem som får vara medlem enligt sina egna seder och bruk.”
  1. ”Ursprungsbefolkningen har rätt att själva bestämma över sina institutioner och vem som får vara medlem där.”
Artikel 44 - ”Det som står i denna deklaration utgör ett minimum för överlevnaden, värdigheten och välmåendet för alla ursprungsfolk i världen.”

Slutsats
Den svenska politikerklassen och media följer inte denna FN-deklaration utan har valt att gå emot ursprungsbefolkningen. Man erkänner inte oss som ett ursprungsfolk och vill utplåna oss. Metoderna man använder är fruktansvärda med massinvandring, mångkultur, hot och nedsättande omdömen mot de som hävdar den svenska ursprungsbefolkningens rättigheter.

Svenska folket är ett ursprungsfolk med alla rättigheter som därmed följer. Dessa rättigheter har svenska folket utan någon FN-deklaration. Vi bestämmer, självklart, i vårt eget land, oavsett vad FN säger men nu finns dessutom en FN-deklaration som stärker, ytterligare, vår rätt, så varför inte använda oss av den? Har du inte läst FN-deklarationen, Annie Lööf? Hela artikeln
 

 Olle Ljungbeck:
För Sveriges och svenska folkets överlevnad måste Sjuklöverns politiker ställas till svars.
Den grupp som i verkligheten medverkat och sanktionerat massinvandringen och därmed de katastrofala följderna är inte fiktiv. Den finns och har åtminstone existerat sedan 2006. Denna grupp  utgörs av regerings- och riksdagsledamöter från de sju partier som brukar benämnas sjuklövern. Dessa är de skyldiga.

De måste därför med hänsyn till de skador, ekonomiska, fysiska, sociala, kriminella etc som massinvandringen resulterat i anses som de historiskt sett värsta förbrytare Sverige haft någonsin om man tar hänsyn till att deras kriminalitet drabbar samhället på alla områden. För vår och Sveriges överlevnad måste självklart en sådan grupp elimineras och ställas till ansvar. Hela artikeln


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar