onsdag 8 mars 2017

Olle Ljungbeck: Internationella Kvinnodagen – slagordsfeministernas dag


I dag den 8 mars infaller den Internationella Kvinnodagen – de stora ordens dag..

En dag då man verkligen skall ta tag i orättvisorna och förtrycket av kvinnor. Men!

De stora orden blir aldrig handling. Trots att många av dessa slagordsfeminister sitter i såväl regering, riksdag och fullmäktigeförsamlingar!

S-kvinnor är inte sena att i dag - Kvinnodagen - tala  om att de ser fram mot en feministisk kongress. Varför vänta till en sådan? Med hänsyn till att de som skrivit under artikeln är representerade i flera politiska organ och vilken dag som helst kan lägga fram motioner om både det ena och det andra för att förbättra kvinnors situation? Inte minst i våra städers förorter där mansförtryck och hedersvåld är så fruktansvärt att många kvinnor lever under större förtryck än i de länder de flytt ifrån.

Nej. Ni är inte trovärdiga. Er falskhet är uppenbar när ni kastar ut de verkliga feministerna som Nalin Pekgul, Amineh Kakabareh m fl i kylan. Ni snålar på bidrag till organisationer som GAPF m fl, medan ni ger betydande summor av skattemedel till fundamentalistiska organisationer, vars värdegrund innebär att kvinnor skall underkasta sig män och inte tillåtas råda över sitt eget liv!

Ni tillåter barn- och tvångsäktenskap trots att svensk lag förbjuder detta. Ni gör inget för att motarbeta  könsstympning. (Jag arbetade själv mot detta i ett och ett halvt år genom kontakter med RÅ, åklagarkamrar, polisen, skolor. Därefter gav jag upp när jag av en åklagarkammare fick beskedet att man enligt överordnad myndighet skulle ("ligga lågt"). Jag kan nämna att jag då genom mail informerat såväl regerings- som riksdagsledamöter om detta. I gruppen fanns också en kvinnlig justitieminister! Ingen svarade mig.

Självklart är männen, som säger sig vara feminister inte ett dugg bättre än ni. Ja ofta ynkligare.

Sveriges statsminister Stefan Löfven t ex. Han fick för något år sedan uppdraget av den nu avgångne FN-chefen att arbeta över hela världen för jämlikhet mellan kvinnor och män. Han erbjöds med andra ord det finaste jobb man kan tänka sig och han antog det. Men han har tyvärr svikit totalt. Inte minst genom att han accepterar hur invandrarkvinnor förtrycks i de parallellsamhällen som nu växer fram i flertalet av våra städer.

Han visar inte heller i praktisk handling att han är för kvinnofrigörelse när han av sin kvinnliga medarbetarstab kräver att de skall skyla sig med sjalar när de besöker en av de diktaturer där förtrycket av kvinnor knappast kan vara värre.

Hur tror ni att flickor och unga kvinnor skall kunna integreras och frigöra sig när ni tillåter obildade, primitiva, religiösa, fundamentalister driva förskolor, skolor och vara skolledare och lärare för dessa?

De av er som är fullmäktigeledamöter låter er helt styras av tjänstemän med många gånger en total oförmåga att handla etiskt och moraliskt riktigt. Dessa borde ni om ni är det ni säger - feminister eller värnare av förtryckta kvinnor lära sig svensk värdegrund och lagstiftning.

Vad sägs t ex om den skolledare i Lund som skickade i väg en våldtagen flicka från skolan men lät våldtagarna stanna kvar?

Vad gör ni åt de kommunaltjänstemän som inte bryter upp barnäktenskap?

Hur reagerar ni på skolledare och tjänstemän som accepterar att flickor inte av sina målsmän får deltaga i viss skolundervisning, gymnastiken, simning etc på samma villkor som svenska ungdomar?

Hur reagerar ni på badinrättningar som inför skilda bad för kvinnor och män. Tror ni att detta gagnar integrationen finns det inget annat ord för detta än att ni är dumma och obildade.

Den här artikeln kunde göras mycket ,mycket längre. Det finns nämligen hundratals åtgärder för att göra inte minst invandrarkvinnors/flickors liv bättre. Det behövs ingalunda  kallas till kongress för att åtgärda dem. Jag kan stå till tjänst med massor av förslag och idéer. Tänk på att det är sällan de stora orden för utvecklingen framåt, men väl handlingen.

OCH! Se mer till nyttan av handlingen än rädslan att ni skälls för rasism och främlingsfientlighet.

Och våga också se och göra något för de svenska kvinnor som i tusental utsatts för bl a grovt våld och våldtäkter.

Fundera också över varför 35 procent av de svenska kvinnorna är otrygga och är rädda för att gå ut ensamma.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591, Gävle 

Några rubriker:
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar