måndag 20 mars 2017

Olle Ljungbeck: Jan Björklund m fl. politiker sviker sina skyldigheter mot sitt land och folkSveket mot svenska folket är så oerhört stort så det saknar motstycke i historien.
Aldrig tidigare har svenska ledare svikit sitt folk på detta sätt.
Sveket genomsyrar hela det svenska samhället från regering, riksdag,skolan, rättsväsendet, massmedia,kommuner, landsting och alla myndigheter. 

 Så här skriver bl.a. Ljungbeck
Den som valts av folket att regera landet men sviker sina skyldigheter att värna sitt land och folk av rädsla för att uteslutas ur kretsen av förrädare är den absolut lägsta samhällsvarelsen. Det är den som vågar stå upp mot dessa som är den verkligt högtstående moraliska människan. Som före detta soldat borde Du inte välja kapitulation.

Nej Jan Björklund. 25000 poliser och 2000 kommunala vakter löser inte otrygghetens problem! Och inte heller den enorma invandrarbrottsligheten.

 Bildresultat för Jan Björklund soldat
Självklart behövs poliser. I normal - Sverige innan massinvandringen, klarade vi oss bra med dåvarande betydligt färre poliser. Den kriminalitet och våldsutveckling som eskalerat i
och med en helt ogenomtänkt och ansvarslös massinvandring måste bekämpas med i första hand andra metoder än fler poliser om vi skall nå några bestående resultat.

Problemet till att ni aldrig föreslår de rätta metoderna och lösningarna är er feghet och rädsla att ni genom sådana kan utsättas för beskyllningar om rasism och främlingsfientlighet. Ignorerar ni inte sådana beskyllningar kommer ni aldrig till rätta med massvåld och kriminalitet från invandrarna.

Du kan nämnvärt inte förbättra tryggheten genom fler poliser. På sin höjd kan Du göra det lite säkrare i stadskärnorna men det är allt.

Kan Du förklara för mig hur säkerheten skulle bli större för kvinnor/flickor som vill ta sig en joggingrunda i elspåret? Eller någon som går ut en kväll för att när festen eller aktiviteten är över tar sig hem ensam till bostaden? Det kommer att finnas hundratusentals tillfällen då människor befinner sig i en situation där ingen polis finns i närheten för att kunna utgöra ett skydd. Därför kommer svenska kvinnors framtida otrygghet fortsätta att accelerera och de till slut blir fångar i sitt eget land. Det land där kvinnor nått längst i frigörelse och jämlikhet! Den friheten sätter ni punkt för. Kommer Du att vara stolt över detta i framtiden. Du vågade motsätta dig sjalar men vad är det mot svenska kvinnors otrygghet?

Det enda hjälpmedlet mot dessa kriminella invandrare är utvisning. De straff som svensk lagstiftning generar för våld av olika slag inklusive våldtäkter är inte på långa vägar tillräckliga för att avhålla invandrarligorna och gängen från fortsatt brottslighet. Om de skall vara avskräckande måste fängelsestraffet följas av utvisning och om det är nödvändigt också av förlust av det svenska medborgarskapet. Om inte detta sker befäster vi kriminaliteten för dessa grupper i generationer. Då är Du medansvarig på grund av feghet.

Ni har smutsat ned ordet humanism. I er rädsla att få epitetet rasist, främlingsfientlighet etc har ni omformulerat vad humanism egentligen står för. Ni skyddar med er falska humanism brottslingen och sviker offren. Offren är i det här fallet era egna medborgare. Jag kan inte förklara denna falskhet och svek på annat sätt än att ni inte vågar handla mot en invandrare som ni normalt gör med en svensk brottsling i likartade fall. Denna rädsla grundas på en sjuk humanism där den som "flytt" till Sverige  anses böra behandlas "humant" hur usel han/hon än är.

Att följa de etiska och moraliska spelreglerna vågar ni inte av rädsla för att avvika från övriga förnekare av verkligheten.

Du och dina likar låter med andra ord er styras av falska moralbegrepp i rädsla av att annars inte vara  låtsasmoralisterna till lags. Fegare än så kan ingen handla.

I ditt parti liksom i övriga sjuklöverpartierna döljer sig en mängd sådana. Den som mest profilerar denna falskhet är slagordsfeministen Birgitta Olsson. Du är rädd för henne och hennes övriga supportrar. Den dagen du vågar ta strid med dem och agera moraliskt hederligt mot ditt eget folk blir Du inte endast en moralisk vinnare utan också en politisk.

De som nu dominerar den omoraliska humanismen står också för vad jag kallar för den kravlösa snällismen och tyckasyndom-ismen. Dessa individer tror att man kan styra en stat utan minsta realism och hänsynstagande till verkligheten. Denna förnekelse är på god väg att förinta Sverige som en välfärdsstat. De människor som styrs av dessa båda ismer är i verkligheten fega och inte modiga som de tror de är. De skulle aldrig vågat sätta ut hakan om de inte haft etablissemanget och medierna med sig. De vågar endast hävda sina grumliga idéer när de vet att de har de nämnda bakom sig.

Tiden rinner i väg. Blir inte utvisning det normala för de invandrare som mördar, våldtar, rånar, bränner bilar och fastigheter kommer tryggheten för de svenska medborgarna att vara ett minne blott och vi tvingas av dig och dina likar aldrig känna trygghet i vårt eget land.

Om Du inte inser detta och verkar därefter är Du ett fegt kräk som i framtida historiebeskrivning skall anses vara ett större sådant än Quisling tillsammans med övriga förrädare.

Den som valts av folket att regera landet men sviker sina skyldigheter att värna sitt land och folk av rädsla för att uteslutas ur kretsen av förrädare är den absolut lägsta samhällsvarelsen. Det är den som vågar stå upp mot dessa som är den verkligt högtstående moraliska människan. Som före detta soldat borde Du inte välja kapitulation.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle
  
Toklandet: Det svarta hålet
Det svarta hålet, så kallar Magnus Ranstorp Sveriges misslyckade arbete mot terrorism. Det är hårda ord riktat rakt mot ansvariga politiker.
– Nu har man börjat prata om att det är viktigt att jobba skarpt mot återvändare och mot radikala miljöer. Det är flera år för sent. Man har istället ägnat sig åt ett demokratiupphöjande arbete och ett slags missionerande. Men man har inte svarat på hur vi ska hantera exempelvis radikalisering på ett konkret sätt, säger Ranstorp till SvD.
 Flera år för sent, man har ägnat sig åt missionerande istället för att göra något konkret. Läs mer

Demokratins dödgrävare: Birgitta Ohlsson – Dags att avskafffa SverigeInga kommentarer:

Skicka en kommentar