söndag 12 mars 2017

Olle Ljungbeck: Sjuklövern i Sveriges Riksdag sviker de svenska kvinnorna.Landsförräderi kan inte preskriberas
Den dagen kanske inte är alltför avlägsen då hela systemet brakar samman.

Då bör rimligen svenska folket kräva nyval och ge makten åt dem som vill värna vårt land.

Den dagen skall alla de politiker som svikit det mandat vi givit dem ställas till ansvar.
Och straffen skall bli annat än samhällstjänst

Fredrick Reinfeldt och Stefan Löfven har tillsammans med politiker från S, M, C, L, MP, V, KD förstört möjligheterna för svenska kvinnor att leva tryggt i framtiden.Nedanstående skrev jag för ca tre år sedan. Och tyvärr har verkligheten blivit värre än jag anade.

"Dessa män kommer  att ha ytterst svårt att skaffa sig en kvinnlig partner på ett naturligt sätt. För det första vill inte muslimska familjer veta av dem eftersom de saknar familj och därför förbjuder de sina döttrar att umgås med dem. Endast ett mycket litet antal svenska flickor kommer att attraheras av dem". 

"Genom att de i Sverige lever i kollektiv med andra ensamkommande tar de inte åt sig av svenska värderingar. Kvinnosynen kommer därför att vara densamma som i hemländerna. Dvs fruktansvärd. Endast om de i Sverige fått leva i familjehem skulle de kanske kunnat ta åt sig svenska värderingar och därigenom lämnat hemlandets kvinnoförakt. Dessa unga män kommer att vara potentiella våldtäktsmän och flera har redan visat sig vara det. Men Sveriges regerings- och riksdagsledamöter har inte den förmåga till genomskådande som krävs för att förstå detta eller så bryr de sig inte om det. Det har de ju visat länge trots att vi numera dagligen kan läsa om att, "kvinna/flicka svårt misshandlad och chockad efter våld/gruppvåldtäkt".

Så här skriver Olle Ljungbeck:

Nu krävs handling om vi inte i framtiden skall stå inför våra barn eller barnbarn efter att katastrofen är ett faktum. "Varför agerade Du inte, pappa, farfar, morfar, mamma, farmor, mormor"?

Redan i dag visar det sig att 35 procent av Sveriges kvinnor känner otrygghet vid vistelse utanför hemmet.

Mottagningen av "ensamkommandepojkar" har varit så enormt stort till antalet att vi genom dessa för första gången fått "mansöverskott". Detta är ytterligare ett incitament för sannolikheten av tiotusental ytterligare våldtäkter i framtiden.  

Svenska män: Ett stort antal av de muslimska männen lämnade sina hustrur och barn när de flydde och räddade sig till Sverige. Många av dessa män har nu lönat svensk gästfrihet med grov kriminalitet varav en stor del begår grova våldsbrott mot svenska kvinnor och våldtäkter mot dessa i sådant antal att otryggheten för svenska kvinnor/flickor nu är så stor att många inte längre vågar gå ut ensamma. Man kan säga att sjuklöverns migrationspolitik gjort Sverige  inte bara otryggare utan också till ett fängelse för de svenska kvinnorna.

Svenska kvinnor: De som är ansvariga för denna oorganiserade invandring hånar er trots att de förstört mångas liv. Så t ex påstår Reinfeldt att invandringen är positiv när han trots detta inte kan peka ut något område där den varit lyckosam. Stefan Löfven kräver av sina kvinnliga medarbetare att de, när han besöker världens mest kvinnoförtryckande diktatur  skall bära slöja som är känt som ett kvinnoförtryckande attribut.

Annie Lööf hånar er kanske värst av alla när hon påstår att Sverige kan ta in 40 miljoner invandrare. Hon gör det också i dagens politik - trots vad hon ser av våldtäkter och förtryck av kvinnor i våra förorter då hon propagerar för anhöriginvandring och att de ensam-kommande pojkarna" skall få stanna och att vi bör ta in fler.

Vi har nu statistik på att 35 procent av er känner otrygghet för att gå ut. Kunde de nämnda under sådana förhållandena visat större cynism och förakt för er än den de visar med sina åsikter och yttrande ovan?

Självklart kan det inte fortsätta med att politiker i stället för att utveckla sitt land och värna och skydda sina medborgare istället raserar deras liv och tillvaro.

Självklart skall vi inte ta till vapen mot de som i dag förstör Sverige bit för bit men verbala och tydliga mångtusende röster kan göra det samma.

Men vi har i dagarna faktiskt exempel på att man kan kasta ut landsförrädiska regeringar och parlament. I Syd-Korea har man genom intensiva demonstrationer fått presidenten och regeringen att avgå. Sannolikt har knappast en droppe blod spillts men ändå lyckades man fördriva en statschef som svek sitt folk.

Det som nu händer och är på väg att ske i Sverige innebär ju att vi faktiskt inte längre har vår frihet. Vi kan inte vistas utanför våra bostäder med risk för överfall och våld. En kvinna kan inte ge sig ut i motionsspåret ensam eller ta sig en tur ut i staden på kvällen utan risk för att bli våldtagen. Den frihet vi har rätt till enligt Grundlagen har regering och riksdag tagit ifrån oss. De har därmed brutit mot denna och vi har rätt att agera.

De styrande har med andra ord lämnat fritt fram för utifrånkommande individer att begå grova våldsbrott som våldtäkter, rån, bränna bilar och fastigheter.

Stora områden av vårt land har med andra ord blivit laglöst genom politikernas totala brist på respekt och ansvar för sitt land och folk. Men också därför att de saknar de egenskaper som fordras för att leda ett land. Detta senare gäller inte endast nuvarande regering utan också en stor del av de nuvarande riksdagsledamöter som troligen känner sig kallade vid
ett nyval.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle 

Sjuklövern i riksdagen har tagit ännu ett beslut i odemokratisk anda.

Ny grundlag - Historiskt beslut utan debatt
Nästan helt utan offentlig debatt ändras den svenska grundlagen på viktiga punkter. Riksdagen fattade idag det slutliga beslutet som bland annat innebär att EU-medlemskapet nu skrivs in i grundlagen.

Samtliga riksdagspartier utom Sverigedemokraterna står bakom de nya skrivningarna.
Detta historiska beslut bygger på en bred politisk kompromiss mellan de övriga sju riksdagspartierna, som under flera år har förhandlat sig fram till den uppgörelse som alltså nu fått definitivt klartecken av riksdagen.
SD går emot
Sverigedemokraternas motstånd beror framför allt på två saker.
Partiet är emot det svenska EU-medlemskapet och vill därför inte att detta förs in i grundlagen. Man tror att det skulle försvåra ett svenskt utträde ur EU.
Sverigedemokraterna motsätter sig också den nya forumleringen i grundlagen att Sverige är ett mångkulturellt samhälle. Bakom kulisserna


1 kommentar:

  1. Vi Pursvenska medborgarare får förlita oss på att Brexit, Marine Le Pen, Geert Wilder och Trumps politik får EU monstret att falla ihop som ett korthus. Jag hatar ALLT vad EU är och står för.

    SvaraRadera