torsdag 20 april 2017

Olle Ljungbeck: Anmälan till polismyndigheten, allmän åklagare och Riksåklagaren samt för kännedom till Konstitutionsutskottet.Så här skriver Olle Ljungbeck bl.a. i sin anmälan:

Att inte landets statsminister hävdar såväl grundlag som allmän lag får anses som helt oförsvarligt. Utöver detta är hans underlåtenhet att verka för demokrati och lagstiftad svensk värdegrund en skymf mot alla de kvinnor och män som tidigare stridit för kvinnors jämlikhet. Vilken under Löfvens regeringsperiod närmast raserats.

Jag anmäler härmed statsminister Stefan Löfvén till nämnda myndigheter av anledning som framgår nedan.

Orsak till anmälan: Då det på sannolika grunder inte kan uteslutas att statsminister Löfven vid sitt statsbesök i Iran, dit han medföljdes av ett antal kvinnliga ministrar och kvinnliga tjänstemän, kan ha utövat påtryckning på dessa att bära slöja.

Detta inte minst av den anledningen att han får anses som deras chef och de därför stod i beroendeförhållande till honom.

Men även följande talar för att så kunnat vara fallet.

- Det socialdemokratiska partiet har starka kopplingar till organisationer som är knutna till islam av vilka flera tydligt visat att de inte accepterar svenska lagar om jämlikhet mellan könen. Partiets servila förhållningssätt  till extrema muslimska/islamiska grupper kan inte utesluta att detta i de invandrade muslimerna ser ett inte förakligt rekryteringsunderlag.

- Hans agerande strider såväl mot svensk grundlag som allmän lag.

- Det strider också mot FN.s deklaration om mänskliga rättigheter.

- Strax efter att han tillträtt posten som statsminister fick han av FN.s dåvarande generalsekreterare uppdraget att i hela världen verka för jämlikhet mellan kvinnor och män. Han åtog sig uppdraget men bryter givetvis mot de intentioner uppdraget omfattar när han kräver att de kvinnliga medarbetarna skall bära slöja.

- Han har också tydligt visat sig ointresserad av att på allvar - i form av skärpt lagstiftning, utvisning mm - göra något mot det kvinnovåld och kvinnoförtryck som  blivit allmänt utbrett genom invandringen. Inte minst detta ger grund att antaga, att lojaliteten mot invandrargrupper  som motsätter sig svenska jämlikhetssträvanden blivit sådan att han offrar kvinnorna.

- Han agerar inte på minsta sätt mot de alltmer framväx ande parallellsamhällena där såväl invandrarkvinnor som svenska kvinnor förödmjukas varje dag av islamister.

- Likaledes agerar han inte mot de muslimska friskolor som inte tillämpar konfessionslös utbildning och på ett gravt sätt diskriminerar kvinnliga elever.

- Otryggheten för kvinnor i Sverige har under Stefan Löfvéns hittillsvarande regering nått sådana proportioner att drygt 35 procent av dessa säga sig ständigt känna otrygghet. 

Mycket mer skulle kunna redovisas om hur statsminister Stefan Löfvén bryter mot den värdegrund vi lagt fast i såväl grundlag som allmän lag. Av denna anledning är det inte endast sannolikt utan högst troligt att han utövat de påtryckningar jag nämnt ovan.

För den som på allvar tror och hävdar jämlikhet mellan kvinnor och män var premiärminister Theresa Mays besök i Saudi Arabien välgörande i motsats till Stefan Löfvens skymfande av kvinnor. May hävdade i motsats till Löfvén de värden vi demokrater anser vara omistliga.

Att inte landets statsminister hävdar såväl grundlag som allmän lag får anses som helt oförsvarligt. Utöver detta är hans underlåtenhet att verka för demokrati och lagstiftad svensk värdegrund en skymf mot alla de kvinnor och män som tidigare stridit för kvinnors jämlikhet. Vilken under Löfvens regeringsperiod närmast raserats. 

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Här kan du läsa tidigare inlägg av Olle Ljungbeck i samma ärende. 1 och 2 

2 kommentarer:

  1. Löfven är en stor bluff med en glappande käft!

    SvaraRadera
  2. Återigen.
    Strålande insats av en beundransvärd Olle Ljungbeck.

    SvaraRadera