lördag 8 april 2017

Olle Ljungbeck: Nu får det vara nog.Tärningen är kastad.
Johan Westerholm, Ann Heberlein, Joakim Lamotte, Torbjörn Sassersson, Lotta Gröning med  flera. Ni är fortfarande "unga" (jag fyller 85) nu måste vi ut på gatorna och kampanja. Det räcker inte att sitta vid skrivbordet. Ni ovan nämnda är några av dem, som genom hur ni hittills formulerat er visat att ni rent moraliskt håller måttet och det därför är er plikt att samla medborgarna till gemensam kamp mot såväl terrorn som livsfarligt politiskt ledarskap!

Att Sverige skall vara ett mångkulturellt land måste tas bort ur regeringsformen där det då samtidigt bör inskrivas att den som inte accepterar vår gemensamma värdegrund inte heller kan bli medborgare här.

Ja, så skriver bl.a. Olle Ljungbeck i sitt inlägg.

De har skändat oss svenskar och vårt land tillräckligt.

Nu får det vara nog. De har skändat oss svenska och vårt land mer än vi skall acceptera. De som gjort detta möjligt är regeringar och riksdagsledamöter ur Sjuklövern från 2006 - och fortlöpande. De måste därför ovillkorligen ställas till ansvar.

Efter år 2000 har de partier som ingår i sjuklövern på ett helt oansvarigt och ansvarslöst sätt,  ja jag vill påstå på ett landsförrädiskt och helt oreglerat sätt släppt in hundratusentals individer. När de gjorde detta skällde och skymfade kritikerna mot detta vansinne som varande rasister och främlingsfientliga. Samtidigt upphöjde de sig själva till världsmästare i humanism! De gjorde detta utan att ta hänsyn till vilken katastrof det kunde innebära och inneburit för det egna folket.

De folkgrupper som släpptes in var dels EU- emigranter från östra Europa. Merparten upp emot en halv miljon kom dock från Nordafrika och Arabstaterna.

Stora delar av de förstnämnda ägnade sig i huvudsak åt tiggeri, stölder och annan kriminell verksamhet. Men där de drog fram och slog upp sina tillfälliga boplatser lämnade de dessa som avskrädesplatser med förorenad och skövlad natur. Som vi, självklart fick töja upp. Dessa individer var dock till antalet en mindre del av de som kom.

Än värre är det med de som kom från Nordafrika och arabstaterna. De har burit med sig en helt annan kultur/religion än den europeiska och som är oförenlig med vår egen. Flertalet är muslimer och anhängare av islam. Deras värdegrund är så totalt olik den europeiska och inte minst vår egen varför enbart detta omöjliggör integration och än mindre assimilation.

Det självklara för den som flyr från sitt eget land och får en fristad i ett annat, borde vara att man ger något tillbaka för den frihet man erhållit och inte minst de enorma kostnader som det innebär för de svenska medborgarna att ta emot  dem i hundratusental.

Merparten av de som kom efter 2006 har emellertid inte bidragit så att det tillnärmelsevis kan väga upp vad de kostat. Deras bidrag har tyvärr varit av helt annat slag än vi svenskar kunde ana och än mindre vara tacksamma för.

Nej deras bidrag har till stor del bestått i en enorm kriminalitet och brottslighet. Inte minst för den svenska kvinnan, som kanske nått längst i frihet, har massinvandringen fått ödesdigra konsekvenser. Aldrig tidigare har otryggheten för henne varit större. Denna otrygghet har i tusentals fall inneburit grovt våld, gruppvåldtäkter/våldtäkter. Ofredande av olika slag. Tvång att klä sig och vara på ett visst sätt. Skolflickor som vistas i skolor med invandrarpojkar utsätts ständigt för trakasserier och våldtäkter. Skolan som skall vara en plats dit man gärna går har nu blivit något farligt och otryggt för tusentals svenska flickor. Sannolikt kommer vi i framtiden få se konsekvenserna av denna terror riktad mot våra egna barn och barnbarn som svåra psykiska handikapp och livslång otrygghet. 

Vi som sedan länge och fortfarande är starkt kritiska mot de som så förstört vårt land måste minimum kräva följande:

Ovillkorlig integration och assimilation. I senare fallet skall det gälla den värdegrund vi grundlagsfäst och som omfattas av flertalet av den inhemska befolkningen.

Genom att som sjuklövern stödja fundamentalister och hålla extrema tolkare av islam om ryggen förhindrar dessa också att många invandrare som såväl vill integrera sig som assimilera sig från att våga ta steget att verkligen göra detta. Regeringarna motverkar sålunda helt klart såväl integration som assimilation genom sin feghet.

De sviker givetvis då också de invandrare som önskar bli hederliga och lojala medborgare inte minst många kvinnor.

Detta innebär bl a att hedersrelaterad kultur måste förbjudas. Sådan kan t ex vara att invandrarflickor/pojkar inte tillåts gifta sig med svenskar etc.

Religiösa skolor måste självklart förbjudas.

Alla som inte fått asyl skall utvisas. Resurser för att gripa dem måste skapas.

Alla som utfört brott där straffsatsen är fängelse skall ovillkorligen utvisas. Deras eventuella svenska medborgarskap skall tas ifrån dem.

De som anträffas med vapen de inte äger licens för eller med sprängämne skall ovillkorligen utvisas.

De som bryter mot vår grundlagsfästa värdegrund eller tvingar annan att leva efter andra värderingar skall utvisas.

Alla bidrag till religiös verksamhet och sådan som kränker svensk värdegrund skall förbjudas.

Utöver ovanstående måste de ansvariga politikerna ställas till ansvar. Dessa är i första hand de under denna tid båda statsministrarna Fredrick Reinfeldt och Stefan Löfven.

Deras brott innebär förbrytelse såväl mot grundlagens anda och bokstav eftersom de inte låtit folket i val eller folkomröstning avgöra invandrings- och asylfrågan. (Sannolikt har de aldrig helt läst våra grundlagar och allra mins förarbetena ill dessa. I förarbetena till Regeringsformen framgår det tydligt hur viktigt det är att förelägga folket viktiga beslut. Nämnas kan att domarna i våra domstolar alltid tar mycket stor hänsyn till förarbetena till lagen innan de fäller sina domar). De bådas brott är med hänsyn till konsekvenserna landsförräderi. För dessa måste minimistraffet vara livstids fängelse.

Övriga regeringsmedlemmar under perioden 2006- och nuvarande.

Eftersom beslutsfattandet i regeringen är kollektivt är alla i regeringen skyldiga och ansvariga för fattade beslut. Därför borde straffen för övriga ministrar var de samma som för de båda tidigare nämnda. Dock kan det finnas förmildrande omständigheter för några som frånträtt sina poster av egen vilja men också några som lagt förslag om att de inte fullt ut kan acceptera den förda politiken. För flertalet bör sålunda livstidsstraff gälla men i några fall kan straffet mildras till under tio års fängelse.

Utöver sessa är samtliga av sjuklöverns riksdagsledamöter medskyldiga. Lägsta straff för dessa bör vara tio års fängelse för alla utom de som kan bevisa att de motsatt sig massinvandringen.

Dessutom måste alla de nämndas tillgångar låsas genom embargo tills beslut fattas om vilka straff vederbörande skall ha. Detta av den anledning att enskilda personer som utsatts för invandrares brott inte på långt när ersatts på ett sätt som kan vara skäligt. Framförallt gäller det  alla kvinnor som utsatts för grovt våld som gruppvåldtäkt/våldtäkt. (Ekonomisk ersättning kan givetvis aldrig ersätta den skada en kvinna lidit då hon våldtagits, men någon annan möjlighet att göra hennes situation mer uthärdlig finns knappast). Men också de som blivit ekonomiskt lidande genom att de fått sina hus och bilar brända bör kompenseras utöver eventuella ersättningar från försäkringar.

En folkkampanj för dessa krav liksom för att de huvudansvariga för massinvandringen skall åtalas skapas och självklart att de inte omväljs. (Ett nytt exempel på riskerna att återvälja dessa gav Anna Kinberg Batra prov på i frågan om USA.s bombning av Syrien. Trots att framstående folkrättsjurister hävdar att attacken strider mot folkrätten och att den ansvarige som spred gasen inte  är med säkerhet identifierad stöder hon USA.s bombning. Hennes uttalande visar därmed på total brist på statsmannaskap.

Jag vädjar samtidigt till alla svenska medborgare. Svälj inte och låt er inte övertygas av de många floskler som Stefan Löfven och andra företrädare för sjuklövern kräker ur sig för att dölja sitt eget ansvar mot oss medborgare.

När Löfven t ex utropar: "Landet står samlat", "De kan aldrig besegra oss". Det senare är vad som kommer att ske om vi återväljer Löfven och övriga sjuklövern. De tänker nämligen inte vidtaga några av de åtgärder jag här beskrivit och som är nödvändiga om vi svenska skall kunna behålla friheten och återskapa Sverige till ett tryggt land för alla men inte minst för kvinnor/flickor om vi inte genom en bred folklig kampanj visar vårt missnöje.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Kenneth Sandberg: Verkligheten har hunnit kapp Sverige

Terrordådet i Stockholm är bara en början. Sverige kommer därtill inom en snar framtid att få en situation liknande den som råder i Mellanöstern och Afrika. Detta har vi förutsett och varnat för sedan flera år tillbaka.

Och nedan svar från en av folk- och landsförrädarna...
//Kenneth
.........
Sent: Saturday, April 08, 2017 2:01 PM
Subject: Re: Verkligheten har hunnit ikapp PK-Sverige
Bildresultat för Dick Sundevall Aftonbladet

Några sörjer de dödade. Andra som du, passar på att sprida sitt hat.
Sök hjälp! Du behöver det. --
Dick Sundevall
dick@sundevall.se

Jens Ganman: De har redan vunnit
DE HAR REDAN VUNNIT
Händelseutvecklingen följer den förväntade mallen.
Myndighetsföreträdare/journalister/aktivister klättrar på varandra i sin iver att tala om för oss att vi ska fortsätta "leva som vanligt". Att det är viktigt att stå upp för det "öppna samhället". Att terrorister och andra "inte ska få vinna".
Fridolin sa att vi skulle möta terrorismen med "främlingskärlek". För att i nästa andetag tala om skärpta gränskontroller.
Vårt land leds av barn. Av skamlösa opportunister. Av vansinniga nyspråksmänniskor, som stigna ur Orwells "1984."
Och inget kommer göras. Terrorn kommer att fortsätta, och eskalera, resten av våra liv.
1 kommentar:

  1. Dagen har varit fylld av PK papegojor som har gjort sitt yttersta för att lugna folket. Det är dags att röka ut råttorna frän sina råttbon.

    SvaraRadera