fredag 14 april 2017

Olle Ljungbeck: Regering och riksdag sedan 2006 får inte gå fria, måste ställas till svars nu!.Olle Ljungbeck:   
 

DE är ansvariga för de värsta och mest omfattande brotten i Sveriges historia. Trots detta går DE fria!

De (regering och riksdag sedan 2006 och framåt) är ansvariga för de värsta brotten mot svenska folket någonsin. Trots detta går de fria!Olle Ljungbeck har tidigare skrivit:

Den dagen kanske inte är alltför avlägsen då hela systemet brakar samman.
 Då bör rimligen svenska folket kräva nyval och ge makten åt dem som vill värna vårt land.

Den dagen skall alla de politiker som svikit det mandat vi givit dem ställas till ansvar.

Så här skriver bl.a. Olle Ljungbeck i sitt inlägg:

Till slut till alla de som mötte senaste terrorattentatet med "kärleksbombning". Ni har inte endast totalt fel i ert agerande, det är dessutom ett hån mot de som miste sina anhöriga.

Terroristerna skrattar åt er. För att bekämpa dessa gäller endast realism inte snällism och tycka synd om. Därför gäller endast eliminering och livstids fängelse. Den metod som hittills använts mot återvändande jihadister av de aningslösa "kärleksbombarna" är ett hån mot alla drabbade och visar bara på aningslöshet, bristande verklighetsförankring och dumhet.

Sannolikt har det inte gått upp för stora delar av svenska folket hur förödande massinvandringens konsekvenser redan är för svenska folket. Och inte att det kommer att bli mycket värre. Visste de hur det i själva verket förhåller sig skulle de kräva livstid för såväl regeringar som riksdagsledamöter i sjuklövern.

DE är ansvariga för de värsta och mest omfattande brotten i Sveriges historia. Trots detta går DE fria!

De (regering och riksdag sedan 2006 och framåt) är ansvariga för de värsta brotten mot svenska folket någonsin. Trots detta går de fria!

När man i dag kritiserar den politik som förs i dag blir oftast svaret från vederbörande politiker lite hånfullt; "Ni medborgare har ju chansen att "straffa" oss vid nästa val". Det enda "straffet" vi medborgare sålunda kan utdela oavsett hur kriminellt vederbörande riksdags- eller regeringsledamot handlat (landsförräderi) är att inte omvälja denne? Den politik sjuklövern fört tiden 2006 -och framåt är sådan att den kanske för all framtid förstört möjligheterna för svenska folket att vinna tillbaka sitt trygga land där sammanhållningen inom befolkningen varit ett av de främsta kännetecknen och välfärden varit bland den högsta i världen.

Finns det någon annan svensk samhällsmedborgare i vårt land, som på samma sätt kan förvänta sig bli befriad från ansvar genom att lämna sin funktion oavsett hur grovt brottet vederbörande gjort sig skyldig till är. Och som i det här fallet ett brott som generationer svenskar framåt i tiden tvingas ta konsekvenserna av.

I Tyskland inrättade man en författningsdomstol 1951. Sålunda strax efter kriget. Troligen hade man lärt sig sin läxa. Att det också behövdes en institution som övervakade regering och parlament.

Hanteringen av och godkännandet av massinvandringen kommer för Sveriges befolkning att få samma konsekvenser som om vi varit i krig. T ex otryggheten vad gäller överfall etc. 

För det första har vi tagit in flera hundratusen individer varav flertalet analfabeter och i avsaknad av yrkesutbildning. Ett mycket stort antal kommer sålunda aldrig i sysselsättning och kommer därmed att belasta vårt samhälle ekonomiskt så att det inte går att upprätthålla välfärdssamhället.

Välfärdssamhällets institutioner som sjukvård, skola, åldringsvård etc är redan i sönderfall.
Förlossningsvården är i svår kris på grund av överbeläggning till följd av massinvandringen. Sålunda blir nyblivna mödrar hemskickade redan efter två timmar från att tidigare fått stanna en vecka på BB!

Svenska skolbarn bävar numera att gå till skolan på grund av hotet från invandrarbarn. Psykologer och lärare har redan varnat för de psykiska påfrestningar på flickor som utsätts för ständiga sexuella attacker från invandrarpojkar. Ja många hävdar att denna otrygghet kommer att ge framtida psykiska skador hos många barn.

Invandrarkriminaliteten har fått sådana dimensioner att det snart inte finns en ort där svenska medborgare inte riskerar att utsättas för grovt våld, våldtäkter, rån, bränning av bilar och fastigheter.

Eftersom straffen ofta är kortvariga och nästan ingen utvisas kommer vi att få återfall i kriminalitet som vi aldrig kunnat drömma om.  Denna kriminalitet kommer att fortsätta i generationer om inte utvisning sker.

I Sverige behandlar man religioner på ett naivt och undergivet sätt. (Sannolikt beror detta på politikernas låga intellekt. Ju mindre bildad och realistisk ju mer respektfull är man mot religioner). Islam är trots allt mer en politisk ideologi vars ledare anser att de skall ha politiskt inflytande. De har redan lyckats med detta i Sverige. Fortsätter det som hittills och politikerna inte sätter islam på plats utan ger större utrymme åt denna ondskefulla rörelse och dessa ledare kommer ingen integration eller assimilation till stånd bland de ungdomar som växer upp i "hägnet" av islam.

Genom anslag till islamska organisationer/institutioner och tillåtelse för dessa att driva skolor och ungdomsföreningar förhindrar man på ett effektivt sätt all integration. All assimilation mellan etniska grupper omöjliggörs så länge invandrarungdomar hindras av såväl religiösa som kulturella företrädare att umgås med svenskar utanför skolan etc.

Skillnaden vad gäller ingående av äktenskap mellan svenskar och invandrade européer kontra svenskar och invandrade muslimer, som bekänner sig till islam är drastisk. Verkar inte politikerna för en förändring i detta sammanhang t ex genom att svenska barn som invandrarbarn inte får hindras på grund av religion och kultur att umgås såväl i skola som på fritid, eller att få sällskapa med varandra, når vi aldrig någon integration och allra minst assimilation vad gäller de som kan hänföras  till islams värdegrund. Vi får på så sätt parallella samhällen med ständiga konflikter (som vi redan har på ett flertal orter).

När därför Löfven m fl ur sjuklövern på ett närmast utmanande sätt (i syfte att som de tror därmed blidka medborgarna) lovar 10000 nya polistjänster är det som vanligt fel medicin. Endast de ovan nämnda åtgärderna är en väg tillbaka till en förbättrad situation  i Sverige på alla de områden som har med invandring att göra.

En av de allra främsta åtgärderna för att förbättra situationen är dock utöver dessa att utnyttja utvisningskriteriet i alla sammanhang där det är möjligt.
 
Nämligen kvinnors och mäns jämlikhet. Att Du får gifta dig med den Du själv väljer. Att Du får klä dig och göra vad Du vill så länge Du inte kränker en annan. Att flickor i skolan skall ha precis samma rättigheter som pojkar och att diskriminering utifrån kön är förbjudet. Att barnäktenskap är förbjudet.

Det räcker sålunda inte för att vara en god medborgare i Sverige att inte vara terrorist. Men sannolikt räcker det för en bekännare av islam eftersom de vill ha ett eget samhälle i Sverige.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Läs:
Hur Sverige erövrades del 1 och del 2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar