måndag 24 april 2017

Socialdemokraterna o. Muslimska Brödraskapet. Sverige 3,9 miljoner muslimer 2060. Bokmässan 2017 - vad händer med den?Soldatmamma: Det stör min svenska moral också. Att våra styrande är så fruktansvärt lömska och dumma i huvudet. 

Vilken agenda har Socialdemokraterna?

Från 29 januari 2014:

S lovar att samarbeta med Sveriges muslimska råd

När P4 Jönköping i december avslöjade att Carina Hägg misstänkte att nedflyttningen av henne på riksdagslistan berodde på att Islamiska förbundet påverkat valberedningen avvisades det av både Socialdemokraterna och Islamiska förbundet. Bakgrunden skulle enligt Hägg vara att hon kritiserade valet av Islamiska förbundets ordförande Omar Mustafa till partistyrelsen på S-kongressen förra året. 

 Socialdemokraterna i Jönköpings län stryker nu Carina Hägg helt från riksdagslistan.
Efter att hon kritiserat partisekreterare Carin Jämtin på Expressen.se kallar man till en extra valkonferens - bara för att få bort Hägg.
Expressen.se har tagit del av protokoll från distriktsstyrelsens möte där man ger henne ett ultimatum: lämna självmant eller så tvingar vi bort dig.
– Det är ledsamt att partiet väljer den här vägen, att man väljer att tysta mig som kritiker, säger Carina Hägg till Expressen.se.

Här kan du läsa mer om Socialdemokraterna och Muslimska Brödraskapets inflytande i Sverige. Kanske också dags att avslöja Stefan Löfvens nazistfamiljs historia

Varför diskuterar vi inte den stora demografiska förändringen?
Kyösti Tarvainen, pensionerad docent i systemanalys vid Aaltouniversitetet i Helsingfors, mailade mig en prognos över demografiska förändringar för de fyra nordiska länderna fram till år 2065. Han hade sänt den till ett antal demografiska tidskrifter, men ingen var intresserad av att publicera hans arbete, vilket han tolkade som ett utslag av politisk korrekthet. Texten är 13 sidor lång. Nedan följer ett sammandrag, som jag tror är av intresse för bloggens läsare. Den kan med fördel läsas tillsammans med Gunnars text från den 12:e april Varför diskuterar vi inte den stora demografiska förändringen?.

Varför diskuterar vi inte den stora befolkningsförändringen? Del 2

För tre blogginlägg sedan presenterade vi ett diagram på de nya siffrorna vad gäller befolkningsutvecklingen sedan millennieskiftet från Statistiska Centralbyrån (SCB). Bloggposten kan läsas i sin helhet här.

I korthet visade vi att befolkningen mellan 2000-2016 med utländsk bakgrund har ökat med drygt 1.1 miljoner personer samtidigt som de personer som har svensk bakgrund minskade med drygt 21.000. (Siffrorna avser personer som är folkbokförda i landet och en stor del av det stora inflödet i slutet av 2015 finns ännu inte med i staplarna).
Nedanstående diagram är avsett att fördjupa informationen. Tittar vi i detalj på utvecklingen kan vi se att det är gruppen som är barn till två svenskfödda föräldrar som i särklass minskar mest i vårt land, vilket naturligtvis får konsekvenser för Sveriges framtida demografiska sammansättning. Den svenskättade delen av befolkningen kommer att utgöra en allt mindre andel av alla som lever här. Vi går med andra ord från att vara ett folk till att bli en befolkning. I vår förra bloggpost beräknade Kyösti Tarvainen, pensionerad docent i systemanalys vid Aaltouniversitetet i Helsingfors, att svenskarna skulle vara i minoritet i sitt eget land år 2065. Läs hela inlägget

Sveriges framtid!

Fr. Snaphanen:

3,9 miljoner muslimer i Sverige år 2060

25 procent av befolkningen

Thomas Gür blev för femton år sedan tillfrågad av Weekendavisen i artikeln  Velfærdsstatens fallit (Välfärdsstaten är bankrutt): "Vad tror du att svenska politiker har för avsikt med  mångkulturalismen"? Han svarade: "Jag tror inte att de har tänkt någonting." Ingen djupare reflektion finns bakom, vad som nu är en fullständig, demografisk revolution.

Kyösti Tarvainen, pensionerad docent i systemanalys vid Aaltouniversitetet i Helsingfors, mailade mig en prognos över demografiska förändringar för de fyra nordiska länderna fram till år 2065. Han hade sänt den till ett antal demografiska tidskrifter, men ingen var intresserad av att publicera hans arbete, vilket han tolkade som ett utslag av politisk korrekthet.

Den statistisk som redovisas nedan bygger främst på beräkningar gjorda av Eurostat (Lanzieri 2011), Pew Research Center (2015) och Danmarks statistik (2015). Prognosen gjordes alltså före massinvandringen till Norden under hösten 2015. Det är inte säkert att denna på sikt spelar så stor roll, eftersom restriktioner införts. Eftersom det saknas tillförlitliga prognoser, där invandringen under år 2015 är medtagen, utgår denna studie från nettoinvandringen för åren 2012-2014.

De beräknade demografiska förändringarna är likartade i de fyra nordiska länderna. Snabbast är förändringen i Sverige. År 2065 har den infödda befolkningen minskat till 49 procent, den västerländska befolkningen minskat till 63 procent, och den muslimska befolkningen ökat till 25 procent. Som invandrade västerlänningar betecknas invandrare från EU, Norge, Island, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland och vissa ministater. Befolkningsprognoser för Sverige, Norge, Danmark och Finland, 2015-65

1984 som manual 
Bildresultat för 1984

Expressen (och annan media) gör det ena övertrampet efter det andra och journalister trampar på i Expressens fotspår trots att de om några borde veta vilket otroligt fult och äckligt övertramp tidningen har gjort.

Vad det handlar om den här gången är att Expressen tar kontakt med arbetsgivare och anger folk för vad de anser är Krimtänk.

…De blåser på med samma sak, den sk ”hatkampanjen” och en koppling till Nya Tider. De är dock noga med att inte nämna att ”hatkampanjen” endast var en reaktion på Expressens enormt grova övertramp när de jagade Fjälling och t o m jagade hans dotter och sambo. Visst är det intressant att de tycker det är fruktansvärt att råkommunister som Athena inte vill komma? Man har t o m placerat henne i mitten av bilden och det är inte en slump. Borde man inte jubla över att såna inte vill komma? Vem vill ha med råkommunister som vill ha blodig revolution att göra? Man är ju inte frisk om man inte tycker det är toppen att de inte vill delta! Kulturnyheterna är inte ledsna utan tvärtom jätteupprörda över att revolutionskommunister inte vill vara med. Det säger en hel del.

Kulturnyheternas ser som sin främsta uppgift att slicka uppåt och sparka neråt. Man ser dem på SVT och varje gång har de blivit lite brunare runt munnen än vad de var gången innan. Jag har inte en enda gång sett dem komma med det självklara att man bemöter meningsmotståndare med argument. Och ju ”värre” meningsmotståndarnas åsikter är desto lättare har man att argumentera. Det är ett faktum. Och klarar man inte av det så är man jävligt kass.

…Det kommer en tid när pendeln svänger ordentligt åt andra hållet och vad som händer då lär inte bli vackert. Journalister och politiker verkar tro att folk kommer att ha glömt och att de är skyddade. Så är det inte. Har man spottat på och trampat på tillräckligt många människor så ökar risken att det finns några som definitivt inte har glömt utan tvärtom, de minns väldigt väl hur det gick till när media på ett förmodligen orättfärdigt sätt förstörde deras liv. De kommer att komma ihåg varje journalist som spred med uppmuntrande tillrop, varje journalist som låg bakom, varje som försvarade det, som sanktionerade det osv. Och herregud så många media har spottat på och trampat de senaste 10 åren! De kommer att vilja ha upprättelse. Och får man ingen upprättelse så ordnar man det själv till slut. Toklandet

Trollen som etablissemangets svans
…Ja, Lars Bern är ovanlig , såtillvida att han bland svenskarna, är en av få, som har förstått de stora och kritiska händelserna i vår värld. Detta trots att monopolmedia och politiker ofta mörkar det Eliten, ibland benämnd The Deep State, ställer till med. Just nu kan vi bevittna hur Eliten via MSM bedriver propagandakampanjer och demonstrationer på tema Vetenskap och där allmänheten har tagits som Gisslan. Vi kunde se det i går på SVT:s nyhetsprogram när ”vanliga” människor utfrågades om något dom bara hade väldigt svävande svar på. Det är oroväckande, eftersom aktuella mantran, typ Fake News blandas in i resonemanget. Då MSM efter alla dessa år inte har bemödat sig om ställa en enda kritisk och intelligent fråga om det öde som World Trade Center Nr 7 genomgick på eftermiddagen 11/9 2001, så har jag uppfattningen om att vi nu står inför ytterligare åtstramningar i vår kraftigt beskurna yttrandefrihet. Exempelvis har amazon.com dragit in, och tillåter inte försäljning av åtskillig facklitteratur i ämnen som faktiskt ÄR helt lagligt att diskutera, i åtminstone USA, UK och även här i Sverige. Men det tycks inte spela något som helst roll, för censurivrarna, som förblir obekymrade om sin fördomsfullhet. Sent i höstas vid tiden för det amerikanska presidentvalet dök en nätsite kallad ”Propornot” upp, som publicerade en lista med 200 olika nätsiter som dom krävde ett totalförbud på.

Vi kunde också läsa om Carl-Johan Bonnier, styrelseordförande, som inte tänker ge vika beträffande ett förbud på ”Nya Tiders” närvaro vid kommande bokmässa i Göteborg, trots alla turer i höstas. Att just en ”Bonnier” säger så, med sitt nästintill monopol att kunna få yttra sig, får en att gallskrika …. men, var. Anthropocene

Folk jättaj mej ofta näj jag pjesentejaj mig

 Bildresultat för andjeas ejiksson

En intjessant ajtikel i Stockholm idag om Andjeas Ejiksson som tidigaje vajit intjessejad av av spjåk och uttallsnojmej i spjåket:

Hans namn skapaj alltid jeaktionej näj han tjäffar nya människoj. Men Andjeas Ejiksson haj aldjig haft anledning att ångja namnbytet.

I fjedags publicejade DN ett uppjop mot Bokmässan. 150 föjfattaje föjklajade att de inte tänkej medvejka på mässan så länge högejextjema tidningen Nya Tider näjvajaj. Ett av namnen – Andjeas Ejiksson – väckte viss uppmäjksamhet på sociala medier.
– Namnet kommej fjån ett pjojekt på Mejan 2002, föjklajaj konstnäjen och föjfattajen själv.
…Även om Andjeas Ejiksson aldjig haft anledning att ångja namnbytet betonaj han att vi inte fåj glömma anledningen till att han uppmäjksammas just nu.
– I det häj sammanhanget är det uppjopet som är det viktiga och inte mitt namn, säger konstnäjen fjån Hägejsten.
Däj har vi anledningen till att Andjeas Ejiksson väljej att stava sitt namn på det viset.
Vem vet? Han kanske även pjataj som Annie Lööf och inte bara stavaj som hon låtej?Toklandet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar