onsdag 5 april 2017

Sverige ska vara stormakt inom flyktingpolitiken. Varje dag sviker socialdemokratin svenska arbetareArvet från Olof Palme:
Invandrarna i Sverige kan på sätt och vis sägas förebåda en ny tid. De vill bli en del av vår gemenskap och vi måste i vår tur söka oss ut i en vidare gemenskap över gränserna.
 Världen kommer till oss och vi måste komma ut i världen. 

Vi blir mer och mer beroende av kontakt och impuls över gränserna. Vi kan inte bygga murar mot omvärlden, murar som betyder isolering och tillbakagång. Utvecklingen för människorna närmare och närmare varandra, i en kontakt som betyder stimulans men också nötning och svårigheter. Internationalismen får inte vara endast en känsla av distans. Den blir alltmer en del av vår vardag. SvD  Här kan du läsa fler citat av socialdemokraternas ikon Olof Palme

 ”Sverige ska vara stormakt inom flyktingpolitiken” 

 Några citat:

Sverige ska vara bäst i världen på integration.

Det samlade biståndet till länder i krigets närområde behöver öka, både från Sverige och från hela EU.

Sverige ska vara världsledande på att hjälpa dem som befinner sig i nöd.

Sverige ska fortsatt vara solidariskt och driva på för att fler länder blir det.

S-kongressen behöver landa i en politik som samlar brett stöd bland svenska folket och som har förutsättningar att bli verklighet både i EU och i Sveriges riksdag. Nu måste alla delar inom socialdemokratin gemensamt ta ansvar för en långsiktigt hållbar asyl- och migrationspolitik, skriver Philip Botström, SSU, och Elin Ylvasdotter, S-studenter. Hela artikeln på SvD

Replik:

Philip Botström, SSU, och Elin Ylvasdotter, S-studenter, skriver i ett debattinlägg i SvD (4/4) att Sverige borde öka sitt flyktingmottagande och förbli en humanitär stormakt. Det har vare sig Socialdemokraterna eller SSU hittills har svarat på är vem som ska stå för finansieringen. Redan idag har de indirekta och direkta migrationskostnaderna nått gränslösa proportioner. Fri rörlighet går inte att kombinera med ett av världens mest generösa välfärdssystem.

”Fri invandring går inte att kombinera med en välfärdsstat” 
Det är en okränkbar rättighet att få fly från krig och förstörelse. Däremot kan ingen förvänta sig att komma till Sverige och räkna med att permanent försörja sig på andras bekostnad. Det skriver Benjamin Dousa, Muf, i en replik till SSU och S-studenter. 

Det är en okränkbar rättighet att få fly från krig och förstörelse. Däremot kan ingen förvänta sig att komma till Sverige och ha som affärsidé att permanent försörja sig på andras bekostnad. Därför behövs ett nytt samhällskontrakt med långsiktiga lösningar i migrationsfrågan. Benjamin Dousa

S-kongressen - hur mycket viktigare är migranter än svenska medborgare


Har Socialdemokratin slutgiltigt övergivit den svenska arbetarklassen? När S-kongressen börjar senare i veckan kommer jag att lyssna efter hur ofta partiet sätter migranter före svenska medborgare.
I samhällsdebatten läggs allt fokus på migranter. Utbildningsminister Gustav Fridolin vill ge migranter företräde till populära skolor. Svenska elever ska stå tillbaka. Det är viktigare att ge migranterna allt, utan att kräva något. Att nyanlända inte är medborgare, att de aldrig gjort något för Sverige, spelar ingen roll. Den som ställer krav är ju rasist! 

…Kräver inte målet om att göra landet till flyktingstormakt att etniska svenskar blir till andra klassens invånare som ska betala skatt, men att resurserna sedan används för tillgodose ett drägligt boende, uppehälle, utbildning och välfärd för nyanlända?

Att norrländska kvinnor numera får föda barn i vägrenen kanske bara är en lite föraning om den socialdemokratiska stormaktspolitiken. Att andelen fattigpensionärer ökar i Sverige, medan den minskar i länder med restriktiv invandringspolitik är inte heller någon slump. 

Skattemedlen måste prioriteras. Varje krona som satsas på den gamla befolkningen, är bortkastad. Iallafall om målet är att bli flyktingstormakt. 

Hur långt är Socialdemokratin beredd att överge dem som inte är ”rasifierade”, inte kan stoltsera med att vara utlandsfödd eller åtminstone utlandsfödda föräldrar (utan bara föräldrar födda i någon fånig svensk ort), inte kan uppvisa svart hår och god tillgång på pigment, utan är skrattretande vita?
Är denna ledare en svartmålning? Jag hoppas det, men jag tror tyvärr den kommer att visa sig befogad. Samtiden

Varför kom gasattackerna nu?. För några dagar sedan hörde vi att nu accepterades Assad och skulle vara kvar.Ondskans budbärare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar