söndag 7 maj 2017

Olle Ljungbeck, Gävle Demonstration på Stortorget i Gävle 6-5-17.Tänk om vi gjorde så här regelbundet på flertalet torg i landet.
Nog skulle det kunna påverka.
Både ris och ros.

Orsa-Marsch.
Mandom, mod och morske män
Finns i gamla Sverge än,
Kraft i arm och kraft i barm,
Ungdomsvarm i bardalarm.
Ögon blå,
Då och då
Le i blomsterdalar där!
Nord, du jordens jättelem,
Nord, du milda hjertans hem!

Toner än från forna dar
Ljuda der i skog och dal,
Vilda som en storm på haf,
Milda som en suck på graf.
Lyssna då,
Vänner, på
Hemländsk, hundraårig sång!
Lyssnen, älsken, lären den,
Sjungen, sjung den sjelfva se'n!
Margot Wallström……??

Utrikesministern vägrar fortfarande att säga hur Sverige röstade till FN´s kvinnokommission. Detta trots att det blivit officiellt att Sverige röstade ja som enda EU-land. Det Margot Wallström säger för att ”försvara” valet är att Saudi Arabien kan lära sig något av att vara med………….??? ” -Om det är någon plats där de bör vara för att lära sig något om kvinnor, så är det i FN`s kvinnokommission.” Fortsätt att drömma….Petterssons


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar