torsdag 4 maj 2017

Olle Ljungbeck ifrågasätter Anna Gullbergs "Jag är beredd på fängelse" för press-och yttrandefrihet."Jag är beredd på fängelse".
Anna Gullberg, ansvarig utgivare Gefle Dagblad


"Jag är beredd på fängelse". Det vara stora ord, Anna Gullberg, ansvarig utgivare, Gefle Dagblad. Men finns det verkligen någon risk för att Du kan hamna i "finkan". Jag tror det inte. I så fall måste Gefle dagblad avvika från flertalet övriga medier. Som det nu är har ni ju bildat symbios med makten tillsammans med de övriga. Även i de för makten brännbara och känsliga ämnena har ni ju samsyn. Nej jag tror helt enkelt att det är lika svårt för dig och övriga PK att hamna i finkan på grund av opposition mot makten, som det är för en kamel att ta sig igenom ett nålsöga.

Det finns många frågor som det vore värt att pröva hur långt åsikts- och yttrandefrihet sträcker sig.

T ex hur skulle det vara om Du prövade hur långt den sträcker sig i ett kraftfullt (på gränsen till ärkränkning) fördömande av Stefan Löfvens sabotage mot hundra års kamp för jämställdhet mellan kvinnor och män.

Eller varför inte ett uttalande på gränsen till tryckfrihetsåtal för myndigheternas och religioners tillåtelse att dagligen skända och kränka kvinnor/flickor i religiösa skolor.

Eller helt enkelt våga tydligt och klart för svenska folket redovisa vilka som ligger bakom kränkningen av kvinnor i de alltmer uppväxande parallellsamhällena. Och varför inte också delge oss tydligt vem som står för gängbrottsligheten i våra storstäder liksom stenkastande mot ambulanser, brandbilar poliser etc i våra förortsgetton.

Själv blev jag handgripligen bortförd från Stortorget för två år sedan (fyllde 85 i går) av två handfasta poliser. Varvid man också tog i beslag mitt plakat. Polischefen hade fått in en anmälan om hets mot  folkgrupp och hädelse. Hädelseparagrafen hade dock hunnit avskaffas. Efter tre veckor fick jag åter mitt plakat och från åklagaren beskedet att jag ej brutit mot yttrande och åsiktsfrihetslagen Gävle dagblad hade dessförinnan dagen efter angett att en man greps pga ovanstående. Någon rättelse kom givetvis inte när det visade sig att jag enbart följt grundlagen. Därutöver har jag blivit förhörd tre gånger för "elaka" brev till ministrar.

På lördag skall jag återigen testa våra grundlagar vid 12-tiden. Du är välkommen att stötta mig.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle


Så här anser Anna Gullberg om Lucia-firandet.

”Gefle Dagblad hoppar av Lucia – 25-årig tradition bryts
Orsaken är, enligt chefredaktör Anna Gullberg, att GD och Lions har helt olika syn på hur Luciaarrangemanget ska genomföras:

Jag ser det som principiellt viktigt att det ska vara öppet för alla oavsett kön att söka till tävlingen, tyvärr delas inte den synen av Lions, säger hon.
 Något som varit principiellt viktigt för Anna Gullberg. Bland annat eftersom man tycker att det är svårt att tvätta bort stämpeln av att det var en skönhets- och popularitetstävling så länge röstmomentet finns kvar:

Lions väckte då med ilska frågan om att vi tagit upp att arrangemanget skulle vara öppet för alla. De tyckte inte att det var lämpligt att ”vi lyft hbtq-frågan”, utan anklagade oss för ett kontraktsbrott. Det blev droppen, berättar Anna Gullberg.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar