lördag 20 maj 2017

Olle Ljungbeck: Sjuklöverpartiernas landsförräderi kan likställas med den norske landsförrädaren Vidkun QuislingFrån tidigare inlägg av Olle Ljungbeck:

Eftersom de aldrig begärt de svenska medborgarnas samtycke har vi ingen anledning att ställa upp för de inkommande. Därför bör vi på alla sätt genom civilt motstånd försvåra placeringar och invandring.

Den dagen kanske inte är alltför avlägsen då hela systemet brakar samman.
Då bör rimligen svenska folket kräva nyval och ge makten åt dem som vill värna vårt land.

Den dagen skall alla de politiker som svikit det mandat vi givit dem ställas till ansvar.

Och straffen skall bli annat än samhällstjänst

Så här skriver Olle Ljungbeck bl.a. i sitt inlägg:
Självklart är beteckningen landsförrädare på de politiker som bär ansvaret för raseringen och därmed brotten mot de svenska medborgarna en helt korrekt brottsrubricering. Vi får därför aldrig släppa kravet på att de ansvariga en gång skall ställas till svars.

Sjuklöverpartiernas landsförräderi tiden efter 2005 kan likställas med nazisten Vidkun Quislings under andra världskriget. Quisling fick epitet landsförrädare. Han fälldes också som sådan och straffet blev arkebusering, som också verkställdes.

Att sjuklöverpartierna gjort sig skyldiga till landsförräderi är i dag ställt utom allt tvivel. Den massinvandring som skett helt oreglerat och omdömeslöst har aldrig i val eller folkomröstning sanktionerats av svenska folket. Med hänsyn till de enorma skador och förödelse de därmed orsakat Sverige och svenska folket vad gäller trygghet till liv och egendom samt raseringen av välfärden gör  att det inte går att definiera denna brutalitet som annat än landsförräderi. 

För att beskriva vad sjuklövern med f ör närvarande Stefan Löfven som statsminister i spetsen - i sitt förräderi - närmast kan jämföras med måste man gå till de mest extrema ytterlighetsideologierna som nazism och kommunism. För att finna en personligt ansvarig för samma förräderi mot sitt land behöver vi endast vända blicken mot vårt grannland i väster.

Denne persons namn var Vidkun Quisling. Han förrådde och offrade sitt land genom att liera sig med de tyska nazisterna under andra världskriget. Därmed tillät han precis vad som händer i Sverige i dag att utländska individer fick ta över makten i Norge. De inte endast tog makten utan terroriserade den norska allmänheten på ett sätt som efter kriget gav Quisling epitet landsförrädare. Han fälldes också som sådan och straffet blev arkebusering, som också verkställdes. *

I Sverige har visserligen invandrarna inte formellt tagit över. Men eftersom sjuklöverpartierna tillåter våldet, inte endast förekomma, utan allt mer accelerera utan att stävja det är skillnaden mellan  det som hände i Norge och nu händer i Sverige knappast märkbart. Skändningen av kvinnor som i alla ockuperade stater är ett av de största övergreppen från den invaderande statens sida har inneburit att de svenska kvinnorna lever i en otrygghet som kan liknas vid ett krigstillstånd. Sålunda säger sig 25 procent av de svenska kvinnorna ej vågar sig ut utan sällskap. 35 procent känner ständig otrygghet. Finns det något annat ord för dem som skapat detta än -landsförrädare?

I Sverige är nämnda politiker inte endast indirekt ansvariga för den förödelsen av vårt land som nu pågår utan även direkt ansvariga eftersom de har tillåtit denna helt oreglerade massinvandring där i stort sett vilka kriminellt belastade individer som helst  fått tillträde till vårt land.

Det vi hittills fått erfara är en brottslighet av en omfattning som aldrig tidigare förekommit i vårt land. Den innebär en synnerligen grov sådan som mord, våldtäkter, rån, misshandel, bränning av bilar och fastigheter uppgående till miljardbelopp.

Men ovanstående är inte nog. En stor del av de som bekänner sig till islam vägrar att följa och leva efter den värdegrund vi lagt fast i såväl grundlag som allmän lag. Sådant brott är t ex vägran att tillåta kvinnor leva efter dejämlikhetslagar vi lagt fast. Detta accepteras av sjuklöverpolitikerna i sådan omfattning att vi med skäl kan påstå att Sverige är på väg att få två parallella rättssystem.

Genom att islamister får driva förskolor, skolor och ungdomsorganisationer, uppfostras barnen enligt Koranen och sharia, varvid de medvetet fostras till att inte integreras i det svenska samhället. 
Undersökningar har på senare tid visat att ett stort antal invandrarungdomar fostrats och fostras till extremister genom att det svenska samhället ger fundamentalister och extremister möjligheten att driva utbildning etc.

Genom hemspråksundervisningen lär man sig inte svenska och kommer därför inte in i eller integreras i vårt samhälle. Detta visar sig ju alltmer. Vi har nu inte endast parallella rättssystem utan också parallellsamhällen genom att vi tillåter sådana att utvecklas på fler och fler orter. Därmed förhindras integration och extremismen ökar.

Det råder inte några som helst tvivel om att sjuklöverpartierna har inriktat sin politik på att i Sverige tillåta framväxten av parallella samhällen med olika rättssystem. Det innebär att man inte endast som nu tillåter samhällen där kvinnor är underordnade männen utan kommer att låta ett sådant system bli permanent.

Redan nu har sjuklöverpartierna saboterat och rivit ned de hundra års kamp för kvinnors jämlikhet med männen som gjort oss till förebild i världen.

Den eftergivenhetspolitik sjuklövern nu för vad gäller kraven på invandrares skyldighet att leva efter de svenska  lagarna och svensk värdegrund är självklart inte endast ett hån mot demokratin, vår grundlag, svenska folket och inte minst vad som bör gälla i en utvecklad civilisation. Att som nu föra samtal och liera sig med individer vars kultur/religion/värdegrund knappast kan anses ge dem ens en plats på nedersta stegpinnen på civilisationens stege tyder på ansvarslöshet och låt gå politik.

Detta gäller framförallt synen på kvinnor men också på demokrati, rättssystem, individens frihet, kultur (såsom avbildande konst etc) etc etc. Att hålla god min när människor vill styra samhället enligt tusenåriga traditioner  (ock överföra detta på det svenska samhället) där vidskepelse och primitivism tas på fullt allvar är tecken på att dagens svenska politiker saknar såväl tillräcklig IQ, bildning som vanligt sunt förnuft. Trots att Sverige har undertecknat och antagit en FN-konvention att all diskriminering av kvinnor (även sådan i religiösa samfund) skall förbjudas ser vi i stället en ökad diskriminering av kvinnor i Sverige.

Nyligen skedde invigning av Nordens största moské i Malmö. Höga politiker från flera av sjuklöverpartierna deltog i denna. Inte ens vid detta tillfälle doldes diskrimineringen av kvinnor. Och inte heller kritiserades den av närvarande höga politiska företrädare!

Självklart är det inte minst vid sådana här tillfällen som politikerna med vår grundlag i ryggen skall kräva jämlikhet på alla områden. Att inte "stämma i bäcken" innebär att islams värdegrund allt mer tar över i det svenska samhället. De politiker som accepterar detta bryter helt klart mot grundlagen och den värdegrund vi lagt fast i denna.

Självklart är beteckningen landsförrädare på de politiker som bär ansvaret för raseringen och därmed brotten mot de svenska medborgarna en helt korrekt brottsrubricering.
Vi får därför aldrig släppa kravet på att de ansvariga en gång skall ställas till svars. Inte minst i det kommande valet. Detta är en skyldighet mot oss själva men självklart i än högre grad mot de människor som fått sina liv förstörda (varv ett stort antal är svenska kvinnor/flickor) av politikernas landsförrädiska och usla handlande.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

*I Norge fick de kvinnor som lierat sig med tyskar sitt huvud rakat och fick springa gatlopp. 

 Skandinaviens största moské invigd i Malmö

 

...Minskad integration
I flera andra europeiska länder har man uppmärksammat faran i att låta utländska stater finansiera moskéer. Detta gäller särskilt salafistiska som är en strikt bokstavstrogen islam, vilket denna moské uppges tillhöra. I Frankrike har etablerandet av salafistiska moskéer i förslummade förorter lett till mer radikalisering och minskad integration. I Tyskland ses gulfstaternas religiösa inflytande som ett stort problem.
Malmö har redan stora problem med kriminalitet, parallellsamhällen och radikalisering. Samtiden har sökt kommunalrådet Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) i Malmö för en kommentar angående moskén och vad den innebär för Malmö, men har ännu inte fått något svar.Samtiden

Katrin Stjernfeldt Jammeh med manInga kommentarer:

Skicka en kommentar