tisdag 2 maj 2017

Olle Ljungbeck: Till Diskrimineringsombudsmannen (DO), Skolinspektionen och Utbildningsdepartementet.Jag anmäler härmed den muslimska friskolan Alsalam i Örebro för grov diskriminering och kränkning av i första hand de kvinnliga skoleleverna men sannolikt också pojkar.

Som grund för min anmälan hänvisar jag till Skolinspektionens protokoll som visar på ett stort antal brister och kränkningar av de kvinnliga eleverna. Utmärkande för bristerna är bl a också den könssegregering som påtalas och som inte får förekomma.

Jag kräver också att DO prövar ( tar upp det med Utbildningsdepartementet) huruvida det är vettigt att Skolinspektionen hotar med böter om inte brister och kränkningar upphör. Utdömandet av ett vite innebär ju att diskrimineringen kan fortsätta ytterligare.

När så grova brister och kränkningar förekommer skall självklart den stiftelse - Al Risalahstiftelsen - som driver skolan inte längre få göra  detta.

Det finns redan många exempel på hur muslimska friskolor som fått massiv kritik men också hotats med vite dröjt  i flera år med att hjälpligt undanröja bristerna. En av dessa är t ex Römosseskolan som fortfarande inte helt följer Skolinspektionens ålägganden.

Med den naiva och krypande hantering av dessa ärenden från myndigheternas sida kommer vi aldrig tillrätta med problemen. Att utgå ifrån rektors förklaring att flickorna av religiösa skäl endast närvar om klasserna är könsuppdelade är otillbörligt. Dessa påståenden måste alltid ifrågasättas eftersom skolbarnen ofta inte själva har denna uppfattning utan att den trycks på dem. Detta borde varje mogen, analyserande och tänkande medborgare inse.

Skolinspektionen såväl som andra involverade myndigheter borde inse det självklara att skolor som hanterar sina elever på sådant sätt som de nämnda medvetet eller omedvetet hindrar flickornas integration i samhället. Därför är det en skam att vi överhuvudtaget har religiösa friskolor men också grovt tjänstefel från de myndigheter som har ansvar för en
likvärdig skola.

Jag kräver självklart att nämnda myndigheter håller mig underrättad om utvecklingen i fortsättningen.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Läs och fråga er sedan om inte Sverige är ett dårhus!
Intersektionalitet på riktigt
Helgens roligaste twittertråd är den om vad som skulle hända i Sverige om det utbröt en zombieapokalyps. Rolig och sorglig samtidigt eftersom det vi ser nedan lika gärna kunde vara hämtat från vilket genusforum på facebook som helst idag. Om andra frågor då såklart. Såna här tankar finns idag hos politiker, hos lärare, på myndigheter. […]Läs mer av inlägget


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar