tisdag 23 maj 2017

Svenskar VAKNA! Vi vet vilka fienden är - de folkvalda i riksdagen. Bilderbergmöte i juni -

Så här skriver man på Demokratbloggen:
Det är dags att vakna nu!
Nu är det dags att ta kamp, för vi ser ju att vi blir anfallna, och innerst inne vet alla vilka fienden är.

Eller hur?

Det är riksdagens förrädaroktett som har skickat mördare på oss och vi måste försvara oss. Vi måste enas om att våra länder i Väst tillhör det folk som historiskt har bott här i alla tider, annars är vi inte människor.Hela artikeln


Ta del av av bloggen Anthropocene som skriver:
Svenska korrumperade politiker säljer blint ut vårt land till hyperglobalister
Sverige och en rad västländer är i flera avseenden inte längre demokratier. Istället har en ekonomisk elit och speciella globala intressegrupper skaffat sig ett betydande inflytande, medan preferenserna hos vanligt folk bara verkar ha ett marginellt och statistiskt insignifikant inflytande över politiken.

…Det svenska politiska etablissemanget störtar oss blint in i en situation där vi kommer att helt tappa kontrollen över mycket viktiga beslut som berör oss som folk och land. Vi överlämnar makten över vårt öde till de stora globala företagen och deras hyperförmögna ägare samt till byråkrater i Bryssel som står i deras sold. Inför valet nästa höst bör vi avkräva alla partier ett besked hur de ställer sig till avskaffandet av landets demokratiska styrelseskick.Hela artikeln

Socialdemokraternas väljarförakt är anstötligt och fullständigt intolerabelt.

 


-"Socialdemokraterna kommer inte att släppa fram Batra som statsminister – även om alliansen blir större i valet." Det säger S gruppledare Tomas Eneroth.


Samtidigt dömer finansminister Magdalena Andersson nu ut alliansen som trovärdigt regeringsalternativ.  Soldatmamma

Etniska rättigheter - en del av de mänskliga rättigheterna

Älska ditt folk

Är det svenska folket utbytbart?

Alla folks rättighet till ett eget land
Rätten till etniskt och kulturellt bevarande är en moralisk självklarhet och är också en del av de mänskliga rättigheterna. Detta betonar bland annat Matthias Åhrén, professor och samisk folkrättsjurist:

Det är en fundamental mänsklig rättighet på både individuell och kollektiv nivå, att få bevara sin kulturella och etniska bakgrund.


Att motverka detta är ett brott mot folkrätten, betonar Åhrén i en intervju med Nya Dagbladet i december 2014.
”Det är en fundamental mänsklig rättighet på både individuell och kollektiv nivå, att få bevara sin kulturella och etniska bakgrund.” Hela artikeln

Cicero:

En nation kan överleva sina dårar - och till och med sina hänsynslösa karriärister. Den kan emellertid inte överleva förräderi inifrån. En fiende vid den främre porten är inte så farlig då han är känd och leder sin flagga synlig för alla.

Men förrädaren rör sig fritt innanför stadsmuren, hans diskreta viskning smyger igenom alla gränder och kan till och med kännas i regeringsbyggnaderna. Förrädaren visar sig inte som sådan. Han talar i förtroende, har ett trovärdigt ansikte, använder välkända argument och vädjar till avund som ligger djupt i varje människas hjärta.
Förrädaren arbetar för att försvaga landets själ. Han smider ränkor om natten - i hemlighet och anonymt - tills grunden i nationen undergrävts. Han infekterar landets politiska organ tills de förlorar sin försvarskraft. Var inte rädd för en mördare. Frukta en förrädare. Han är den verkliga pesten! " – Marcus Tullius Cicero, 106-43 före Kristus.

Illuminati´s plan läckt av en visselblåsare från underrättelsetjänsten


Illuminati’s plan för att kontrollera mänskligheten blev avslöjad 1993 av Dr. John Coleman – han fann att den satanistiska elitistiska gruppen kontrollerade varje aspekt av vår moderna värld inkluderande pengar, politik, religion, bankväsende och till och med droghandeln.

Enligt YNW, har listan av de 21 målen som Illuminati har för mänskligheten äntligen sett dagens ljus då en Visselblåsare från underrättelstjänsten läckte informationen.


1. En Världsregering
Att etablera en Världsregering/Ny Världsordning med en enad kyrka och monetärt system under deras ledning. Världsregeringen började att sätta upp sin kyrka på 1920 och 30-talen, för dom insåg att behovet av en inneboende religiös tro i mänskligheten måste få ett utlopp, och därför sattes det upp en "kyrka" för att kanalisera den religiösa tron i den riktningen som dom önskade.

 2. Förstörelse av Den Nationella identiteten 
Att åstadkomma den totala destruktionen av all nationalitet och nationell stolthet, vilket var en primär förutsättning för att konceptet med en Världsregering skulle kunna fungera.

3. Förstörelse av religion

Att konstruera och få till stånd destruktion av religion, och alldeles speciellt den Kristna Religionen, med det enda undantaget av deras egen kreation som beskrivits ovan.

4. Massiv tankekontroll

5. Förgöra industrialisationen

6. Decimera befolkningen

Att minska befolkningen i stora städer på liknande sätt som genomfördes i enlighet med de metoder Pol Pot regimen i Kambodja använde sig av. Det är intressant att notera att Pol Pot’s folkmordsplaner var framställda i USA av en av Klubb av Roms stiftelser för forskning under överinseende av  Thomas Enders, en högt renommerad representant för Statsförvaltningen. Det är också intressant att kommittén för närvarande försöker att återinsätta Pol Pots slaktare i Kambodja. Hela artikeln här
 
Årets Bilderbergmöte hålls  den 14 juni i Chantilly Virgina i USA.
Vad är det som kommer att bestämmas då?
Ta del av hela listan på länkar.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar