torsdag 18 maj 2017

Tyskland konfiskerar lägenheter. Stormen kommer till Sverige 2018. Svenska barns rättigheterTyskland Konfiskerar Bostäder för att Använda till Migranter
"En enorm attack mot äganderättigheterna"

av Soeren Kern  •  15 maj, 2017


Myndigheterna i Hamburg konfiskerade sex bostadsenheter i Hammdistriktet nära stadens centrum i en auktion som aldrig tidigare förekommits. En förvaltare som pekats ut av staden renoverar nu egendomarna och kommer mot ägarens vilja att hyra ut dem till hyresgäster som valts ut av staden. Distriktets taleskvinna Sorina Weiland sade att alla renoveringskostnader kommer att faktureras till egendomarnas ägare.
Liknande exproprieringsåtgärder har föreslagits i Berlin, Tysklands huvudstad, men dessa förkastades eftersom de bedömdes som grundlagsstridiga.
Vissa tyskar undrar vad som kommer härnäst: Kommer myndigheterna nu begränsa den maximala boytan per person, och tvinga de med stora lägenheter att dela dem med främlingar? Gatestone
Fr. Snaphanen:

En Perfekt Storm

”Jag fasar över vad som kommer att hända efter 2018!”

Jag har flera gånger skrivit att de ekonomiska konsekvenserna av Sveriges oansvariga utrikespolitik först kommer visa sig nu.Hur mycket som är kvar av Folkhemmet om tio år? Det är från 2017/2018, det blir dramatiskt, för det är när pengatristen går upp för alla. som alla balladen börjar och Sverige blir ett hot mot säkerheten för sina grannar. Detta har setts i tjugo års avstånd.

Vi ser isberget komma. Det har varit enkelt att följa det på radarn. På bryggan är stämningen spänd. En del menar att vi måste gira, men de är inte överens om ifall det är babord eller styrbord. En del menar att isberget kommer att missa oss – vi kan hålla den kurs vi lagt. Andra pekar på att fartyget nog är så starkt att det kommer att klara en sammanstötning, det gäller att tro på konstruktörerna.

De senaste åren har svensk offentlig sektor visat rekordresultat, år efter år. Resultaten har kunnat tas som intäkt för att den förda politiken lokalt varit rätt. Med den grunda ekonomiska kunskap som ledarskiktet besitter, är det lätt att vaggas in i en förnöjsam jakt på ytterligare utvidgningar av det offentliga uppdraget.

…Isberget syns på radarn. Frågan är inte om vi träffas, utan vad som då händer. EN PERFEKT STORM – STAFFAN WERMEPå Parnassen pratar Fritjof om hur svenska barn kidnappas av staten.

Socialsekreterare berättar: Vi särbehandlar svenska negativt. Vi ställer andra krav på svenskar. Invandrare får generösa bidrag. Vi missgynnar svaga svenskar. Lyssna på Fritjof och läs hela artikeln


För ett antal år sedan pratade Peter Klevius, Nordiska Kommittén för mänskliga rättigheter i ett TV-program om barns rättigheter i Sverige. Här är en artikel från 1998 som Klevius kallar för ”Antikrists änglar”. Det är en lång artikel så jag har bara tagit med en del.


 …Antikrist
Selma Lagerlöf, som 1907 blev den första kvinnliga nobelpristagaren i litteratur, skrev i sin roman Antikrists mirakler att socialismen är Antikrist, dvs. ondskan förklädd till godhet. Men Lagerlöf beskrev även kvinnor som inom sig bar den växande socialismen och som frivilligt hjälpte fattiga människor. Hon avslutade boken tämligen optimistiskt med rekommendationen att vi inte behöver frukta Antikrist om vi bara placerar dennes bild bredvid Kristusbilden. 

De sicilianska kvinnorna i Lagerlöfs roman vandrade i den gode samaritens spår och visade inga tecken på ondska, men var delaktiga i en rörelse som skulle komma att bli en världsomspännande politisk maktfaktor. Frågan kvarstår dock: är rörelsen ond eller god?

Hundra år senare, 1993, skrev bibelöversättaren och professorn Agneta Pleijel ett "brev till Selma Lagerlöf" i tidskriften Moderna Tider där hon frågade: "Vad gör vi med våra barn?" Hon var bekymrad över den begränsning hon upplevde som förälder vad gäller barnuppfostran; att staten hade det fullständiga ansvaret och bestämmanderätten över hennes barn. Viljan att hjälpa de fattiga hade utvecklats till ett professionellt, legalt och centralt administrerat tvång. Vad hade Selma tänkt om detta? 

Fortfarande arbetar en stor majoritet av kvinnor inom vård och omsorg, men nu så mycket mer professionellt än tidigare. Det lilla barnet Antikrist i Lagerlöfs roman har växt upp och blivit en avgörande faktor i folks sociala liv. Ja, faktiskt blivit till ett allvarligt hot mot biologiskt släktskap och samtidigt även mot religion i dess ursprungliga mening: "barnet är det hjälplösa och släktlösa föremålet för myndigheters godtycke". Hela artikeln

Jan Björklund är han bara dum, eller helt enkelt svenska folkets fiende? 

Mikael Eriksson  på twitter

”Det är familjen Bonnier som ständigt hållit Folkpartiet under armarna, utan Bonnier hade Folkpartiet inte suttit i riksdagen. Och utan Bonniers i Sverige hade vi istället haft flera Sverigevänliga partier i riksdagen.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar