torsdag 1 juni 2017

Har inbördeskriget delvis redan börjat i Sverige. Hur behandlas våra gamla svenskar och fattigpensionärerna? Bildresultat för Svenska fattigpensionärer
I&M: För åtta år sedan:
Nu när åsiktskorridoren murar börjar spricka kan det vara bra med en påminnelse om hur länge kritikerna varit tystade. Lars Berglund heter en docent i konstvetenskap som tidigt ifrågasatte invandringens påstådda lönsamhet. De ekonomiska beräkningarna i citaten nedan må vara överspelade men det är intressant hur överens samtliga nationalekonomer och andra relevanta forskare också då var om att invandringen inte är lönsam, utan en kostnad.
Det var inte den bild som medierna vill föra fram. Jag undrar fortfarande varför de var så angelägna om mörklägga kostnaderna. Säkerligen skulle de gärna fortsätta med det, om de bara klarade av trovärdigheten. Varför, vem har glädje av det? För journalister borde det väl vara frestande att sätta tummen i ögat på politiker, som av ideologiska skäl vilseleder medborgarna. Det är ju ett perfekt sätt att inför läsekretsen legitimera den tredje statsmakten. Men det är först efter massinvandringen hösten 2015, som det blev rent fånigt att hävda att invandringen är lönsam. Någon omvändelse har väl egentligen aldrig skett, trots att galgen står på plats.
Också politikerna vägrar att tala om kostnader. ”Vi får väl inte se till kostnaderna när det gäller medmänsklighet”, säger de stolligaste bland dem. Men aldrig de skulle använda den frasen med referens till den växande skaran av svenska fattigpensionärer. Där finns inte medmänskligheten med på den politiska agendan.
Läs mer av inlägget
Bildresultat för Svenska fattigpensionärer
Fr. Snaphanen:
Fläckvis har väl redan inbördeskriget börjat
Medan Sverige går tillbaka, går det framåt med erkännandet i den mer informerade övre medelklassen. Nu säger de vad jag skrev för femton år sedan. Det enda jag är ledsen för är att de kom sent för sitt till eget möte med historien. Författaren Patrik Engellau skriver:.

När jag utifrån detta skeptiska och luttrade tolkningsmönster betraktar Sverige, särskilt migrationen, blir jag synnerligen bekymrad. Jag känner att de som sitter i sadeln och ska försöka få den här Putte att hoppa över hindret enligt plan är helt bortgjorda av omständigheter som de inte begriper. Regeringen verkar inte ens ha fattat att den tappat kontrollen. Själv sitter jag på läktaren och tycker mig se alldeles tydligt att utvecklingen går snett precis som Putte när han förberedde sig för att vika av från mina planer och ge mig en knäpp på näsan.

Jag lärde mig att om jag ingrep mot Puttes tricks i tid så kunde jag räta upp situationen. Men det fanns en punkt bortom vilken det inte gick att få rätsida på sakerna. Jag vet inte om Sverige har nått den punkten när det gäller migrationen, men jag fruktar att vi är farligt nära. Om vi griper in nu med tydliga och kraftfulla åtgärder – till exempel invandringsstopp och slut på multikultipolitiken så som Mohamed Omar föreslagit – så kan det hända att det går att med visst besvär styra upp Sverige. Men om den nuvarande låt gå-politiken får fortsätta ytterligare ett oklart antal år så fruktar jag ett det är kört för det välorganiserade, ordentliga och rimligt jämlika Sverige vi hittills känt. Själv skulle jag inte bli förvånad om det blev någon sorts inbördeskrig. Fläckvis har väl inbördeskriget redan startat. VAD JAG LÄRT AV PUTTE

 Tidens Dogmer
 Alla människor har lika rättigheter
Alla världens flyktingar kan få ett bättre liv, i Sverige

Alla är rasister, utom antirasister

Burkini, en kvinnlig rättighet

De som nekats asyl är flyktingar

De som saknar identitetshandlingar är papperslösa flyktingar

Det finns inget svenskt kulturarv

Det goda samhället förutsätter fri invandring

Det är ingen skillnad på oss och alla andra

Drunkningsdöden i Medelhavet, godhet måste få kosta

Etniska svenskar är förtryckare

Fri debatt leder till ett totalitärt samhälle
Läs:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar