lördag 3 juni 2017

Olle Ljungbeck: Klimatavtalet. Sandor Herold om Sydsvenskans censurjournalistikTvå inlägg kommer här från två engagerade svenskar. Först Olle Ljungbeck och sedan Sandor Herold

Trumps beslut att lämna klimatavtalet var det bästa beslut han fattat hittills.

Trumps beslut att lämna klimatavtalet som det förhandlats fram är det bästa beslut han hittills fattat.När radioreportern med illa dold irritation och darr på rösten meddelar Trumps beslut avslöjar hon med några få ord hur dåligt underlaget är vad gäller sanningen om koldioxiden och den påstådda temperaturhöjningen på vår jord.

Hon sa nämligen så här: "De senaste tre åren har varit de varmaste sedan man för ca 150 år sedan började mäta temperaturen".

Ställ dessa 150 år i förhållande till åtminstone de senaste tre miljoner åren som man med vetenskaplig säkerhet kunna påvisa att jordens klimat växlat mellan kalla och varma perioder med mindre än 100 tusen års intervaller. Med vilken säkerhet kan vi då påstå att människan de senaste 150-åren orsakat eller orsakar en temperaturhöjning?

Sedan skulle det nog inte skada om de som nu argast reagerar mot Trumps "svek" tittade lite närmare på Parisavtalet. Är det så lysande?

Så här förhåller det sig nämligen:

Beträffande klimatavtalet i Paris så kom man överens om att försöka minska på UTSLÄPPEN AV VÄXTHUSGASEN KOLDIOXID (CO2). Inte minska användning av fossila bränslen. Detta sägs kunna ske genom att den CO2, som produceras vid förbränningen av fossila bränslen – och även biobränslen – samlas in och lagras under marken och/eller under haven. Tekniken går under namnet CCS, (Carbon Capture and Storage).

Ingen har ännu kunnat visa att denna teknik är möjlig att genomföra i den skala som är nödvändig för att den ska få betydelse för mängden CO2 i atmosfären etc.

Utöver ovanstående rekommenderar jag läsning av Tege Tornvalls bok "Tänk om det blir kallare? Solens makt över klimatet". 

I boken ställer han frågorna. Är det på väg att bli varmare? Pågår det en global uppvärmning? Är koldioxidutsläppen det enorma hot som vissa vill göra gällande? Eller är det istället på väg att bli kallare? Är det inte människorna utan helt enkelt solens olika processer som gör det?

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Ang. Artikel i Sydsvenskan: Det finns inga avtal mellan man och lejon


Från: Sandor Herold
2017-06-03

Här nedan finns den mångkulturelle mördade tillgången Youssef Balboa redovisad med både foto och namn.
I Sydsvenskan så undanhåller man naturligtvis allt som skulle kunna avslöja att det återigen är frågan om mångkulturella vildars sätt att göra upp på öppen gata.
Alltså ännu ett exempel på Sydsvenskans censurjournalistik.

Under Opinion i samma tidning samma dag så har Heidi Avellan en artikel där överskriften är "Inte Ask som ska bort. Utan SD."

En mera träffande överskrift vad det gäller tidningens censurjournalistik skulle vara " Inte SD som ska bort. Utan Heidi Avellan tillsammans med Pia Rehnquist."
För så länge dessa båda tillsammans med ett flertal andra sitter kvar på tidningen så lär läsarna även i fortsättningen undanhållas relevanta fakta när det gäller obekväma sanningar som har med invandringen att göra.
Sandor Herold, Malmö                                                                                                    


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar