tisdag 6 juni 2017

Sandor Herold och Olle Ljungbeck skriver om de hycklande och svekfulla politikernaFörst lyssnar vi på Jussi Björling då han sjunger ”Land du välsignade”
Från: Sandor Herold
Malmö 5-6-2017
Malmö 5-6-2017

Till hycklarna Margot Wallström, Birgitta Ohlsson och Annie Lööf
Nu kommer standardfraserna som "våra tankar går till offrens anhöriga" och "detta har inget med islam att göra" fram som på beställning och dom som uttalar dessa standardfraser är alltid dom som indirekt genom sin invandringspolitik är medskyldiga till terrordåden. En invandringspolitik som har tillåtit en i princip okontrollerad invandring från dom lägst stående kulturerna där en s k religion som islam är rådande. En religion som förespråkar våld och terror mot oss s k otrogna hundar.

Margot Wallström, du är inget annat än ett stort äckel nu när du nu spelar upp hela din falska repertoar av medkänsla och indignation mot det som nu senast hände i London.
För en tid sedan så stod du i riksdagen och sade att "vi har den största respekten för islam som religion" och då utgår jag ifrån att du också har stor respekt för det som vissa utövare av denna religion med jämna mellanrum uppvisar i form av terror och ond bråd död mot oskyldiga, såväl barn som vuxna.

Man skulle kunna förvänta sig att ni tre i varje fall kunde ha så mycket skam i kroppen att ni vid sådana här tillfällen kunde hålla tyst istället för att försöka att vinna sympatier med era falska uttalanden.

F ö så hoppas jag att någon av er, helst alla tre, eller någon till er nära anhörig är på plats när nästa islamiska kärleksförklaring spelas upp. Då först kanske ni fattar vad ni har ställt till med genom er invandrings- och flyktingpolitik.

M V H

Sandor Herold, Malmö

Olle Ljungbeck skriver bl.a.

Jag avskyr nazister. Men det kan inte råda minsta tvivel om att ni (sjuklöverns regerings- och riksdagsledamöter) är större brottslingar än de av Säpo beräknade 300 organiserade nazister som finns i vårt land. Ja vi är många som med hänsyn till vad ni orsakat vårt land och svenska folket måste hålla er för de historiskt största förbrytarna och förstörarna av Sverige.

Stefan Löfven, Margot Wallström, Annie Lööf, Birgitta Olsson som tillsammans med övriga sjuklövern förstört Sverige och gjort landet till ett helvete för svenska kvinnor.

Ni har alla fyra uttalat er efter senaste terrordådet i England. Som vanligt lovar ni mycket men som alltid är era ord innehållslösa och saknar konkreta åtgärder.

Här era uttalanden som rimligtvis måste förpliktiga  er att konkretisera vad ni vill göra.

Stefan Löfven; "Djup sorg och ilska över de oskyldiga som förlorade sina liv i London i går kväll. Vi måste besegra terrorismen".

Margot Wallström; "Det är tredje gången som London drabbas av det här hänsynslösa och meningslösa våldet. Man känner också en stor oro över de tusen och åter tusen svenskar som bor i London och man känner alltid en oro för dem. Man känner också en växande beslutsamhet över att den här pesten som terroristdåd som det här utgör och de måste stoppas och måste utrotas".

Annie Lööf; "Sorg och ilska över det som nu sker måste vändas till beslutsamhet mot dessa brutala våldsdåd. Jag tänker på offren och de anhöriga". Birgitta Olsson: Mina tankar till offren och de poliser som nu söker gärningsmännen".

Anmärkningsvärt är att ni endast uttalar er vid dessa terroristdåd. För svenska medborgare är ju detta vardagshändelser!

Jag avskyr nazister. Men det kan inte råda minsta tvivel om att ni (sjuklöverns regerings- och riksdagsledamöter) är större brottslingar än de av Säpo beräknade 300 organiserade nazister som finns i vårt land. Ja vi är många som med hänsyn till vad ni orsakat vårt land och svenska folket måste hålla er för de historiskt största förbrytarna och förstörarna av Sverige.

Ni har förbrutit er fruktansvärt mot de och det som tidigare svenska män och kvinnor uträttat och kämpat för. Nämligen ett underbart land vad avser välfärd och trygghet. Från att ha skapat ett land där jämlikheten mellan kvinnor och män beundrats i stora delar av världen har ni nu fört de svenska kvinnornas situation hundratals år tillbaka. Ingen kvinna i Sverige kan i dag känna trygghet när hon lämnar sitt hem. Ingen svensk kvinna kan i dag på egen hand ge sig ut i joggingspåret eller vistas på platser där hon inte har närkontakt med andra människor utan att riskera att bli våldtagen eller nedslagen.

Ni är fega ynkliga individer som inte vågar erkänna verkligheten av rädsla för att bli kallade rasister eller främlingsfientliga. Vågar man som ni inte erkänna denna kan man inte heller förändra den till något bättre. Därför har vi medborgare inte minsta förtroende för er utan ser er endast som de gaphalsar och slagordsfeminister ni är. Till dessa slagordens mästare måste självklart Du Stefan Löfven också räknas. Till detta kan läggas att ingen tidigare statschef eller partiledare någonsin använt sig av lögnen i sådan omfattning som DU.

Ni har med andra ord under några års tid förstört den mönsterstat såväl trygghetsmässigt som välfärdsmässigt, som generationer före er skapat. Dessa människor var i motsats till er sunda, realistiska individer som älskade sitt land och folk. De var inte heller
rädda för att ta tag i verkligheten och beskriva den som den är. Därför nådde de också enastående resultat. Men de var framförallt humanister – riktiga humanister. Ett epitet som de fick av sitt folk. Inte som ni, som själva ger er sådana attribut, men som majoriteten av dagens medborgare aldrig skulle kunna tänka sig att hedra er med.

Ställ er därför frågan vad de 25 procenten av dagens kvinnor som inte vågar gå ut i rädsla för att bli våldtagna av de främmande män som ni inte vågar straffa, utvisa eller kräva hyfs av i räddsla för att bli kallade rasister har för åsikter om er. Eller vad tror ni de 35 procenten kvinnor som på grund av er invandringspolitik känner ständig otrygghet har för
förtroende för er.

Och vad tror ni kvinnorna i de parallellsamhällen ni låtit växa fram av rädsla för att bli kallade rasister etc anser om er humanism?

De epitet som bör sättas på er är feghet, falskhet, rädsla, bristande förmåga, ansvarslöshet, avsaknad avmoral och hederlighet.

Följande åtgärder är nödvändiga och oundvikliga om  vi skall komma till rätta med massinvandringens och islamismens förstörelse av vårt land.

- Utvisning av de 80000 som enligt regeringen inte fått   asyl. Detta inkluderar också ensamkommande.
- Utvisning av alla imamer som predikar hat eller av  ståndstagande från svenska värderingar och normer.
- Stängning av alla moskèer där imamer inte hävdar  vår grundlagsfästa värdegrund, som kvinnors och
- mäns lika rättigheter, demokrati etc.
- Förbjud religiösa friskolor men även sådana som  drivs av organisationer där huvudmännen saknar   svenskt medborgarskap.

- Förbjud kvinnoförnedrande attribut.
- Avskaffa hemspråksundervisningen.
- Utvisa alla som begått brott som ger fängelse när  straffet avtjänats.
- Utvisa familjer där familjerna ägnar sig i huvudsak åt  brottslig verksamhet även om denna inte är "grov".
- Straffa konsekvent individer som bl a i parallellsamhällena förtrycker kvinnor.

- Utvisa individer som verkar för eller tvingar till barn äktenskap, könsstympning, hedersvåld etc.
- Noll acceptans för att invandrarflickor skall slippa några av de ämnen praktiska som teoretiska vilka  gäller för svenska sådana.
- ETC.

Jag har varit personalrekryterare och personalchef vid stora företag. Under denna tid har jag rekryterat allt från springpojkar till direktörer. Av detta har jag självklart lärt mig mycket om människors personlighet och förutsättningar för framgång i arbetslivet.

En liknelse. Under hela industrialismens epok har företag kommit och lagts ned. Ibland har de bara avsomnat men ibland har företagsledarna för att de skall kunna räddas tvingats till hårda åtgärder som drabbat människor i tusental, men skulle drabbat ännu fler om inte företagsledningen vågat visa tillräcklig hårdhet. Dessa har då ofta fördömts av så väl de avskedade som ortsbefolkningen. Men om inte ingreppet skett hade kanske flera tusen blivit arbetslösa.Tack vare de hårda nyporna räddas företaget och med det också flera tusen människor.

Samma är det givetvis med en stat. Om de styrande ser att utvecklingen är sådan att ett land är på väg in i en svår kris men inte vill eller vågar ta itu med problemen kommer krisen ofelbart, och drabbar då en betydligt större del av befolkningen än om politikerna mött problemen med öppna ögon och tagit fram operationskniven. Detta är vad vi ser i Sverige i dag.

Av rädsla för att bli kallade rasister, främlingsfientliga etc låter dagens politiker förfallet och raserandet av det svenska samhället fortgå. Detta kallar ni humanism, men det är inget annat en råhet och feghet jämförbar med nazism, kommunism, fascism.

Det lidande ni sedan 2005 och fortfarande utsätter Sveriges befolkning och mest kvinnorna för är hundrafallt värre än det som dagens svenska nazister står för. Därför är ni värda allt vårt förakt som förr eller senare om ingen förändring sker kommer att vändas mot er.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar