onsdag 28 juni 2017

Stoppa Nato-övningarna i september. Gott om falska profeter i Guds hus.People of Poland, do not be naive! Do not trust a man who has even betrayed his own people. Do not let Stefan Löfven, like a second coming of Adolf Hitler, destroy Poland by forcing an invasion on you.

I ett öppet brev till Polens folk varnar Mother Svea polackerna för den svenska statsministerns påtvingade "flykting" invasion från tredje världen som för alltid kommer att förändra Polens landskap som vi lärt känna det.Läs detta mejl som finns på engelska i Nya Dagbladet.

Olle Ljungbeck har tidigare skrivit på denna blogg:

Landsförräderi kan inte preskriberas
Civil olydnad
Eftersom de aldrig begärt de svenska medborgarnas samtycke har vi ingen anledning att ställa upp för de inkommande. Därför bör vi på alla sätt genom civilt motstånd försvåra placeringar och invandring.
Den dagen kanske inte är alltför avlägsen då hela systemet brakar samman.
Då bör rimligen svenska folket kräva nyval och ge makten åt dem som vill värna vårt land.

Den dagen skall alla de politiker som svikit det mandat vi givit dem ställas till ansvar.
Och straffen skall bli annat än samhällstjänst

 

Stoppa eller stödja Aurora 17?

 Denna korta film på Youtube informerar om den planerade Aurora 17-övningen i september.

Basal kunskap är ingen belastning!Anders Romesljö

Bakgrund.
Från den 11 september i tre veckor kommer det mycket kritiserade värdlandsavtalet med Nato att tillämpas genom att Sverige övar med Finland och med Natoländerna Norge, Danmark, Frankrike och Estland samt med USA som medverkar med marin, flyg och landstridskrafter. 
Tillsammans med 19 000 svenska soldater och hemvärnsmän tränar man ett scenario med en hotfull granne i öster.

Övningen kommer att ske i Göteborg, på Gotland och i Stockholm.
Gotland har ett strategiskt läge i Östersjön och drar till sig intresse genom att man där i en framtid kan komma att upprätta en bas emot Ryssland. Säkerhetsläget
i vårt närområde försämras stadigt genom att Sverige medverkar i en upprustningsspiral och beter sig hotfullt.

Ryssland har upprepade gånger klagat över Natos framflyttande av sina positioner inpå Rysslands gränser.
Vi har inget att vinna på att skapa fiender. Fred skapas med fredliga medel såsom vänskapliga utbyten, samtal, samarbete och förhandlingar. Allas perspektiv måste tas i beaktande och krig förebyggas. Resurser ska användas för fredlig utveckling, miljöproblemen hanteras. Anders Romelsjö
www.stoppaaurora.se red.nejtillnato.se www.fredsam.se

Fr. Snaphanen:

Nu är hoppet ute för att Sverige ska kunna hantera migrationssituationen i de ordnade former vi hoppats på
Patrik Engellau skriver om Per Gudmundssons leder i går (log in)

Gudmundson startar med en presskonferens med polishöjdare förmiddagen den 7 april, en dag då polisen plötsligt fick annat att göra i och med eftermiddagens terrorattack på Drottninggatan. Men Gudmundsons skildring av presskonferensen ger en känsla att vad polisen redan då lågmält men definitivt ville säga var att ”vi klarar inte det här”.

”Människor som ligger på sjukhuset med kulor i sig säger att de har blivit hundbitna. Ingen vill berätta.” Mats Löfving, nästan två meter lång och med utstrålning av ren handlingskraft, verkade ha nått en gräns. Vad kunde han egentligen göra?

Löfving, chef för polisens Nationella operativa avdelning, det som förr kallades rikskriminalen, berättade om problemen polisen möter vid grova våldsbrott i vad man kallar särskilt utsatta områden. Unga gärningsmän som har närmare till det grova våldet än någonsin tidigare. Som drar vapen för en skitsumma eller en upplevd oförrätt. Som skjuter mot huvudet för att offren allt oftare bär skyddsväst. Som skrämmer hela stadsdelar till tystnad. KASTAR POLISEN IN HANDDUKEN?

Breitbart:
Prästerna Peter Englund och Helena Myrstener från den sydliga, migrerande befolkade svenska staden Malmö har sagt att svenska folket borde sluta fira "Nationaldagen”
De hävdar att "inget gott har kommit ut ur nationalism eller patriotism" och dagen har blivit "exploaterad av högerkantens populistiska styrkor" i en redaktionell för Dagens Nyheter.

 ”Nationstaten är ett sätt att organisera och administrera men inget att hedra, "skrev paret. Nationaldagen Day, som inträffar 6 juni varje år, ersatte Annandag Pingst som officiell svensk helgdag 2005.

Enligt Englund och Myrstener är patriotism ett "gift" –och skriver: "Patriotism har sina rötter i det patriarkaliska tänkandet som firar traditionell maskulinitet som styrka, konkurrens, ojämlikhet och förminskar män till soldater och kvinnor till mödrar. Det säger sig självklart att det inte skapar bra förutsättningar för en värld utan gränser.

Det bästa sättet att vara stolt över att vara svensk, enligt författarna, är att fira rösträtten och njuta av de olika parkerna och naturen i Sverige.

Englund och Myrstener säger också att kyrkan inte borde vara inblandad i allmänna högtidligheter och anser att svenska kyrkan har blivit alltför "synonym med att vara svensk". Att kalla den kristna tron "radikal", "nationalism och patriotism måste svepas undan och ersättas med internationalism och solidaritet".

I september i år kommer Svenska kyrkan att ha val till det som kallas kyrkans "parlament". De två prästerna slår hårt mot Sverigedemokraterna och anklagar partiet för att vilja använda kyrkan för att "konsolidera a en politisk ideologi".
Reaktionen på artikeln har varit överväldigande negativ och en undersökning på tidningens hemsida visar att 82 procent av läsarna är fundamentalt oense med prästerna.
Förra året anklagade Tobias Andersson, Sverigedemokraternas Ungdomsförbunds ordförande  kyrkan för en "brist på kristendom".

Anderssons kommentarer kom efter att den lesbiske biskopen i Stockholm. Eva Brunne bad om att korset i en kyrka i hennes stiftet skulle avlägsnas för att tillåta muslimer att be där istället. Biskop Brunne försvarade flytten och sade att det skulle få folk från andra trosuppfattningar att känna sig mer välkomna. Breitbart
Här du kan läsa artikeln från DN – åsikt. Läs också på Dagen.

Oklok kyrkohandbok
Antje Jackelén skulle nå ut i media och ge en positiv bild av kyrkan. I stället har det byggts en vallgrav mot verkligheten och kyrkan klarar inte av kritik, skriver Adam Davidsson.Henrik Montgomery/TT

För en månad sedan presenterades ett förslag till ny kyrkohandbok för Svenska kyrkans styrelse. Processen har varit lång och kantad av hemlighetsmakeri, utfrysning, avhopp och härskartekniker. Den har faktiskt varit raka motsatsen till vad man skulle kunna förvänta sig av en kristen kyrka. 

Kyrkohandboken är det dokument som bestämmer hur Svenska kyrkans gudstjänster ska se ut. Vad som ska sägas och göras vid högmässa, begravning, bröllop, dop och så vidare är bundet till denna bok. Och även om Svenska kyrkan inte längre är statskyrka så är fortfarande en majoritet av Sveriges befolkning medlemmar och kyrkan spelar alltjämt en viktig roll i det svenska samhället. Kyrkbröllop, barndop och kyrklig begravning är fortfarande viktigt för väldigt många svenskar.

Tunga profiler som teologie doktor Ann Heberlein kom förra året att lämna kyrkan, i protest mot en ökad politisering. En kritik som fick än större tyngd i och med universitetslektor Johan Sundeens bok ”68-kyrkan – svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965-1989” som kom ut i år.När Antje Jackelén valdes till ärkebiskop 2013 talades det om hennes fantastiska twittrande. Hon nådde ut, hon var skicklig i att hantera media. Men i stället har vi kommit att se raka motsatsen. Genom alla förra årets skandaler kom kyrkan att framstå som verklighetsfrånvänd och ur fas med samhället, tvärtom mot vad man önskade uppnå.

Och ingenstans syns detta tunnelseende så tydligt som i arbetet med den nya kyrkohandboken. Många har kritiserat detta arbete för att vara toppstyrt och insynsskyddat. Dessutom har flera remissinstanser kommit med skarp kritik, bland annat vad gäller språket. Svenska Akademien skrev ett mycket kritiskt remissvar som blev väldigt omskrivet. Detta bemötte ärkebiskopen med taggarna utåt, nedgrävd i ett skyttevärn. Läs hela artikeln

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar