onsdag 12 juli 2017

Olle Ljungbeck: Sjuklöverns politik och samhällssyn blir mer och mer antidemokratisk, antiintellektuell och med fascistiska inslagSå här skriver Olle Ljungbeck bl.a.

Sjuklövern har nu orsakat så enormt mycket lidande för Sveriges folk att vi,  även om utvecklingen skulle ta sig en mer positiv vändning, aldrig får glömma deras brott och om vi någon gång får en majoritet av svenska folket med oss måste ställa alla sjuklöverns regerings- och riksdagsledamöter inför en folkets domstol. Livstid är det enda moraliskt försvarbara straffet om detta inträffar.

Sjuklöverns politik och samhällssyn antar en alltmer antidemokratisk, antiin-
tellektuell inriktning.

Denna antiintellektualism får (trots allt prat om humanism och alla människors lika värde) mer och mer drag av primitivism, auktoritära och fascistiska inslag som inskränkningar i åsikts- och yttrandefriheten, accepterande av olikhet i efterlevnad och tillämpning av lagarna, tolerans mot framförallt invandrarkulturers/religioners brott mot dessa (lagarna) i vårt eget land, Sverige.

Antiintellektualismen tar sig bland annat uttryck i accepterande av primitiva kultur- och religionsinslag som borde tillhöra en för länge sedan gången tid. Bland dessa kan nämnas religiösa skolor. Seder och attribut som håller kvar framförallt kvinnor/flickor i en inte bara ojämlik utan också i en förödmjukande och förtryckande belägenhet. T ex klädkoder, barn- och tvångsäktenskap, uppdelning av kvinnor och män efter kön där lagen kräver likabehandling.

Denna kultur/religion frånkänner kvinnor/flickor samma rättigheter till utbildning, personlig utveckling pga av könstillhörighet etc. Primitiva, vidskepliga och grovt sadistiska seder som t ex könsstympning, mäns "rätt" att i tilltättavisande syfte grovt våldföra sig på kvinnor och barn.

Inte minst ovanstående röjer en tolerans, antiintellektualism och primitivism hos de politiskt ansvariga inom sjuklövern såväl på kommunal som riksnivå. När därför till exempel Björklund säger att han vill förbjuda nyetablering av religiösa skolor men inte förbjuda de redan befintliga visar detta klart och tydligt att han inte ännu annammat upplysningstidens idèer. Inte ens godhetsaposteln Ebba Busch Thoor vill avskaffa de religiösa friskolorna trots att de för hela livet krossar muslimska flickors möjlighet till ett värdigt liv genom att de vid dessa skolor medvetet "fostras" till andrahandsmedborgare och att ständigt vara mannen underdånig. Så egoistiskt agerar företrädare för "kärlekens religion" i Sverige!

Eller Stefan Löfven när han tvingar sina kvinnliga ministrar att klä sig i slöja då de besöker en av världens värsta kvinnoförtryckande stater.Eller när han angriper svenska präster för att de inte vill viga HBT- personer men låter bli att andas en stavelse mot det kvinnoförakt och kvinnoförtryck som dagligen utövas av imamer och fundamentalister i alla Sverige moskèer!
Och detta är ändå småsaker av det förtryck mot kvinnor´/flickor  som de i islams namn tillåter ske tusentals gånger varje dag mot de individer som trodde  de kom till ett land där de styrande var upplysta och därför beredda att förbjuda allt sådant förtryck så fort det stack upp sin primitiva och vidskepliga käft. Men inte. För att något sådant ska ske kan vi inte besätta de viktigaste posterna i vårt land med de mest antiintellektuella, primitiva och vidskepliga individerna men också de mest känslolösa.

Denna antiintellektualism avtar inte utan växer sig allt starkare. Nyligen skickade regeringen ut en lagrådsremiss till statliga myndigheter och institutioner. Denna innebär att det skall bli förbjudet att i medier etc skriva om eller offentligöra grova brottslingars personalia band annat namn, etnicitet etc.

Faktum är att man nu till och med gått så långt som att återinföra nazisternas och kommunisternas bokbål. Vissa bibliotek bland annat i Stockholm har bränt - hör och häpna - böcker av Astrid Lindgren för att de innehållit ord som var allmänt vedertagna för 20-25 år sedan men i dag bannlyses av antiintellektuella, sanningshatande individer precis som i vilken diktatur som helst. Andra bibliotek har vägrat köpa in eller låna ut böcker som av sjuklövern inte anses vara tillräckligt rumsrena! Detta sistnämnda har emellertid Justitieombudsmannen (JO) reagerat på och sagt att censur av böcker inte får förekomma.

"Där man bränner böcker, bränner man till slut också människor.”


 Trots detta har Stefan Löfvens regering sänt ut en lagrådsremiss som bryter mot åsikts- och yttrandefrihetslagen. Hur länge till skall svenska folket gå på att  Sjuklövern är de goda och SD de onda när vi för varje dag ser hur de förstnämnda trampar på demokratin, humaniteten, sanningen etc?

Håller nu sjuklövern med  Stefan Löfven, Anna Kinberg Batra, Jan Björklund, 
Annie Lööf, Jonas Sjöstedt, Ebba Busch Thoor, Gustav Fridolin och Isabella Lövin i spetsen på att samla bränsle till kommande bränning av några av våra största personligheters, författares och humanisters verk. Som t ex Carl von Linnè, Erik Axel Karlfeldt, Evert Taube, Arthur Lundkvist och den kanske störste av dem alla Harry Martinson för att de skildrade sin tids verklighet utan ögonbindlar.

Visserligen ännu i liten skala men exakt vad diktaturer gjort i hundratals år har nu också blivit legitimt i Sjuklöverns Sverige med ledare som Stefan Löfven, Anna Kinberg Batra, Jan Björklund, Annie Lööf, Jonas Sjöström, Ebba Busch Thoor, Gustav Fridolin och Isabella Lövin. 

För drygt ett år sedan avskaffade sjuklövern en av hörnpelarna i demokratin -Parlamentarismen - genom Decemberöverenskommelsen. Efter någon månad bröt Alliansen upp den formellt. Men den lever alltjämt kvar eftersom man inte vill samarbeta med Sverigedemokraterna (SD) och därmed få en regering som har stöd av en majoritet i riksdagen. Just detta som parlamentarismen - Grundlagen stadgar. Det parti (SD) som behandlas på ett icke demokratiskt sätt av sjuklövern är det som mest värnar demokratin och grundlagen! Så börjar diktaturer!

Dessa, bl a Stefan Löfven, Anna Kinberg Batra, Jan Björklund, Annie Lööf, Jonas Sjöstedt, Ebba Busch Thoor, Gustav Fridolin, Isabella. Lövin och Fredrik Reinfeldt är alla ansvariga för de värsta brott som förekommit i Sverige i historisk tid.

Från att ha varit det kanske fredligaste, tryggaste landet med världens högsta levnadsstandard har vårt land Sverige nu förlorat sin välfärd på så gott som alla områden men mest märks detta på skola, sjukvård och omsorg

Vad tryggheten för medborgarna framförallt kvinnor/flickor beträffar får vi gå så långt tillbaka i tiden som till Birger Jarl för att få en jämförelse. Det var då kvinnofridslagarna stiftades. Sannolikt är våldet och otryggheten i dag värre än då. Skillnaden är att sjuklövern med Stefan Löfven, Anna Kinberg Batra, Jan Björklund, Annie Lööf, Jonas Sjöstedt, Ebba Busch Thoor, Gustav Fridolin, Isabella Lövin, som är de som vållat katastrofen och i dag är de direkt ansvariga, inte gör något.

De inte endast passivt ser på hur svenskar mördas, våldtas, rånas, skjuts får sina bilar och fastigheter uppbrända. Dessa antiintellektuella, cyniska, primitiva individer inte endast tolererar en människofientlig kulturs/religions all vidskeplighet, primitivism och råhet utan stöder dess organisationer och värsta våldsverkare ekonomiskt. Ja de som vi i dagligt tal kallar grova terrorister utvisar vi inte utan ger dem ekonomiskt bidrag så de kan leva gott i vårt land trots att de är grova förbrytare. Skälet varför de inte utvisas, visar också på en moral där sjuklövern hellre skyddar grova förbrytare än oskyldiga bland sitt eget folk.

Argumenten för att inte utvisa dem - hör och häpna - är att de då kan bli avrättade för sina brott. Att däremot svenska medborgare alltid – eftersom de får gå fria - riskerar att ständigt utsättas för dödlig fara tar inte de här nämnda åtta humanisterna den minsta hänsyn till!

Sjuklövern har nu orsakat så enormt mycket lidande för Sveriges folk att vi,  även om utvecklingen skulle ta sig en mer positiv vändning, aldrig får glömma deras brott och om vi någon gång får en majoritet av svenska folket med oss måste ställa alla sjuklöverns regerings- och riksdagsledamöter inför en folkets domstol. Livstid är det enda moraliskt försvarbara straffet om detta inträffar.

Men inte minst inför det kommande valet måste medborgarna medvetandegöras att de som nu är och fortsättningsvis aspirerar på ledarskapet i sina partier och därmed också strävar efter regeringsposter endast kan skada vårt land om de väljs.

Stefan Löfven har redan visat sin inkompetens som regeringschef men därutöver en känslolöshet och råhet mot dem som drabbats av massinvandringens förbannelse som är helt omöjlig att förstå. Om Anna Kinberg Batra finns inget mer att säga än att hon troligen är det svagaste mest obegåvade statsministerämne vi någonsin haft. Därför kan ett val av henne endast sluta i katastrof.

Flickorna Lööf och Busch har ännu inte lämnat sin tonårsperiod och saknar totalt verklighetsförankring. Att välja dessa vore att förpassa regerandet till barnkammaren. Jan Björklund, han gör så gott han kan men uppfyller trots detta endast kompetensen för en korpral. De andra tre finns ingen anledning att ödsla ord på för de kan endast om de får inflytande störta Sverige i än djupare misär. 

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Här kan du läsa mer om Fredrik Reinfeldt:

Fredrik Reinfeldt är Sveriges värsta  extremist – mycket lång artikel men ge dig tid att läsa hela artikeln

Från Exponerat men tyvärr finns inte länken att tillgå:

"Visste du att Fredrik Reinfeldt hela tiden har vetat att invandringen är skadlig för Sverige? 

Visste du att Fredrik Reinfeldt ökat invandringen,  för att ödelägga det socialdemokratiska välfärdssverige?

Visste du att Fredrik Reinfeldts hat mot socialdemokrater, troligtvis grundar sig i att hans släkt blivit utsatta av den socialdemokratiska steriliserings- och socialpolitiken?

Visste du att Fredrik Reinfeldt förmodligen hatar sin pappa lika mycket  som han hatar SD, eftersom hans pappa, Bruno Reinfeldt, tycker att Sverige skall tillhöra de etniska svenskarna.”

Bo Lundgren om Reinfeldts motiv till invandringen
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar