lördag 12 augusti 2017

Olle Ljungbeck anmäler kommun- och riksdagspolitiker som struntar i lagen. Kan de så kan vi.Anmälan mot de valda politiker - såväl kommun- som riksdagspolitiker - samt polisen som befunnit sig på Mynttorget där afghanska "ensamkommande flyktingbarn" alternativt vuxna män, sedan några dagar tillbaka genomför en manifestation för att trots avslag få stanna i Sverige.

Anmälan avser vad gäller politiker att de stöder manifestationen trots att de i egenskap av politiker har att följa lagen.
Anmälan mot polisen avser att de uraktlåter att göra ID-kontroller och därmed inte fullgör sin skyldighet att för utvisning gripa de som fått avslag på rätten att få stanna i Sverige.

Självklart ger man en signal - med sin uraktlåtenhet att följa lagen - till övriga medborgare att kan valda politiker strunta i lagen så kan även vi göra det. Det är med andra ord ett beteende och handlande som bryter mot lagen men också skymfar rättssamhället.

Om inte de rättsvårdande myndigheterna vidtar åtgärder mot de valda politikerna liksom den polismyndighet som inte agerat, innebär detta att de myndigheter som skall hävda lagarnas efterlevnad rent faktiskt desavouerar tidigare fattade lagenliga myndighetsbeslut.

Jag kräver därför av såväl Polismyndigheten som Riksåklagaren (RÅ) och Justitieombudsmannen (JO) att de omgående agerar för lagarnas efterlevnad.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle.

Sven Delblanc:


"...den som inte vill slåss för sitt eget land får slutligen dö för ett annat land..."

I draksåddens tid
"Nationer, ska du veta, min son, likvideras på så sätt, att man först tar ifrån dem deras minne. Nationernas minnen av sitt eget förflutna, eller hela Europas minne, ja, vi insåg för sent hur nära vi hörde samman i denna gamla världsdel. Man vill förstöra våra böcker, vår bildning, vår historia. Andra skriver nu böcker åt oss, ger oss en annan bildning och tänker ut en annan historia. Europa börjar glömma vad det en gång varit."


1 kommentar: